Moventas

Ikolan tehtaassa sovelletaan Pinjan kolmea eri järjestelmää, Novi, Gema sekä Andon. Järjestelmät pelaavat hyvin yhteen.

Projektista lyhyesti

Ulkoistettu kunnossapito

Tehtaiden kunnossapito on ulkoistettu kumppanille. Kumppanin tehtävänä on huolehtia huolto- ja korjaustöistä.

Esimiesten apuväline

Tuotannon esimiehet voivat seurata kunnossapidon työaikataulua ja toteumaa kunnossapitojärjestelmän kautta.

Data apuna

Järjestelmistä saatava data helpottaa päivittäistä tekemistä sekä toimii tehokkaasti johtamisen apuna.

Ohjelmistot näyttävät viat, niiden syyt ja korjauksen keston. Samalla esiin nousevat myös eniten vikaantuneet koneet ja vikojen seurannaisilmiöt.

Jani Hänninen, kunnossapitoinsinööri, Moventas

Haaste: Ulkoistettu kunnossapito edellyttää luottamusta ja yhteisiä pelisääntöjä

Moventaksen juuret juontavat Valmetin voimansiirtotehtaaseen Jyväskylän Rautpohjassa. Tuotanto jatkuu yhä Rautpohjassa, mutta rivakasti kasvaneen kysynnän vuoksi Jyväskylään rakennettiin uusi tehdas. Sen tuotannon ydin on hammaspyörien työstö sekä karkaisu ja tuuliturbiinivaihteiden kokoonpano. Uusi tehdas on erittäin nykyaikainen – sen tuotteetkin ovat hyvin vaativia, sillä tuulipuistossa kaikki huolto- ja korjaustyöt ovat kalliita.

Ikolan ja Rautpohjan tehtaitten kunnossapito on ulkoistettu, ja sitä hoitaa Maintpartner Oy. Kunnossapitoa ohjataan Maint by Pinja -kunnossapitojärjestelmällä. Tuotannon rooli järjestelmän käyttäjänä on tyypillisesti toimia työn tilaajana. Moventaksella järjestelmän käyttöoikeuksia on jaettu tavallista laajemmin tuotannon esimiehille.

Ratkaisu: Helppokäyttöiset järjestelmät keskustelevat keskenään ja tukevat päivittäistä työskentelyä

Kokemukset ja palautteet järjestelmän käytöstä ja käytettävyydestä ovat olleet hyviä.

”Maintpartner tuottaa palvelun, ja samaan aikaan tuotannon esimiehet näkevät kunnossapidon työaikataulun hallintaohjelmistojen kautta. Järjestelmä on todettu hyväksi, sillä huoltokutsua lähettäessään tuotanto näkee kunnossapidon kuormituksen; siitä voi päätellä, kuinka nopeasti apu vaivaan on luvassa”, kertoo kunnossapitoinsinööri Jani Hänninen.

Ikolan tehtaassa sovelletaan Pinjan kolmea eri järjestelmää. Järjestelmät pelaavat hyvin yhteen. Maintin hälytys lähtee koneelta liikkeelle Machine Trackin by Pinja -järjestelmän kautta. Andon by Pinja -tuotannon avunpyyntö- raportointijärjestelmä on käytössä kokoonpanon puolella.

”Raporttien teko palavereja varten on varsin turhauttavaa puuhaa. Meillä se on helppoa, sillä Maintpartnerin kanssa pidettävissä viikko- ja kuukausipalavereissa käytetään suoraan Maintin ja Machine Trackin reaaliaikaisia näyttöjä. Niiltä näkyvät tiedot halutuilta ajoilta. Tiedot saadaan myös siirrettyä suoraan palaveripöytäkirjoihin, joten turhalta kopioimiselta vältytään ja ajan voi käyttää hyödyllisempiin työtehtäviin”, sanoo Hänninen.

Ohjelmistot näyttävät viat, niiden syyt ja korjauksen keston. Samalla esiin nousevat myös eniten vikaantuneet koneet ja vikojen seurannaisilmiöt. Järjestelmän ominaispiirteenä on läpinäkyvyys ja vähentynyt ”käsityön” määrä.

Moventas pähkinänkuoressa

40+ Vuotta alalla

15 000+ Toimitettua vaihdelaatikkoa vuosien aikana

9 Maassa

400+ Työntekijää

128,68 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Novi by Pinja

Ennakoivan kunnossapidon perustana toimii älykäs kunnossapitojärjestelmä, jota koko organisaatio käyttää mielellään.

Gema by Pinja

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä.

Andon by Pinja

Nopea reagointi lyhentää tuotannon odotusaikaa jopa 20%.

Asiakkaidemme kokemuksia

Oulun Energia

Oulun Energian tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiatuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Apuna muutoksessa toimivat Pinjan järjestelmät.

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Suomalainen Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan…

Valmet North American Roll Service

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Olvi

Pinjan yhteistyö Olvin kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin uudelle tasolle Machine Track by Pinjan avulla.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä