Sähköteknisen Kaupan Liitto

Sähköteknisen Kaupan Liitto toimii sähköteknisen kaupan alan kilpailukyvyn edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Lisäksi STK edustaa Suomessa kansainvälistä rakentamisen tuotteiden teknisten tietojen ETIM-standardia. Järjestö on tehnyt yhteistyötä Pinjan kanssa jo vuodesta 2009, jolloin Pinja aloitti Sähkönumerot.fi-tietokannan ja -verkkopalvelun kehittämisen. Pinja oli myös vastuussa Sähkönumerot.fi-palvelun pilvisiirtymästä ja uudistuksesta keväällä 2023.

Yhteistyöstä lyhyesti

Sähkönumerot.fi-palvelun suunnittelu ja lanseeraus

Sähkönumerot.fi-palvelun kehitysprojekti ja yhteistyö Pinjan kanssa käynnistyi 2009. Tuolloin rakennettiin fyysisessä palvelinympäristössä toimineen järjestelmän pohja ja järjestelmän kehitystyö alkoi.

Tavoitteeksi pilveen siirtyminen 2023

Oma fyysinen palvelin alkoi tulla käyttöikänsä päähän, joten työ Sähkönumerot.fi-palvelun pilvisiirtymää varten aloitettiin 2021. STK:n tavoitteena oli luopua palvelimien käytöstä ja ylläpidosta. Kokonaisuus oli mittava, joten suunnittelulle haluttiin varata riittävästi aikaa ja ajatusta. Palvelun tuli olla käyttäjien hyödynnettävissä myös koko uudistustyön ajan.

Pilvisiirtymä ja modernisointi yhdellä kertaa

Keväällä 2023 pilviympäristöön siirryttiin lähes vuoden kestäneen pohjatyön jälkeen. Projektin aikana oli toteutettu pilviympäristöön vaadittavia uudistuksia ja järjestelmän jatkokehittämisen mahdollistavia muutoksia.

Pinja on ollut aina tavoitettavissa ja yhteistyö on selkeää ja saumatonta. Pitkä yhteinen historia näkyy.

Katri Huhtinen, STK:n kehityspäällikkö

Pilvisiirtymäprojektissa varauduttiin myös tulevaisuuden muutostarpeisiin

Sähkönumerot.fi- palvelun pilvisiirtymän suunnittelu lähti liikkeelle, kun käytössä oleva fyysinen palvelin tuli käyttöikänsä loppuun. Sähköteknisen Kaupan Liitto halusi lisäksi luopua näiden palvelimien käytöstä ja ylläpidosta.

Muutos fyysiseltä palvelimelta pilviympäristöön edellytti samalla mittavaa uudistusta Sähkönumerot.fi-järjestelmään siirron yhteydessä. Projektin onnistuminen edellytti vaiheiden porrastusta ja tarkkaa suunnitelmaa. Kun pilvisiirtymän suunnittelu alkoi, oli molemmille osapuolille selvää, että järjestelmän valmiuksien rakentamiseen sekä pilvisiirtymän ja uuden ympäristön suunnitteluun tuli käyttää merkittävästi aikaa ja resursseja: siirtymän tapahduttua ei haluttu painia turhien vikojen kanssa. Pilvisiirtymäprojektin aikana STK ja Pinja keskustelivat paljon uudistustyön toteutusvaihtoehdoista, jotka mahdollistivat pitkäjänteisen kehitystyön. Nopeat ratkaisut hylättiin, mikäli ne eivät helpottaneet tulevaisuuden kehitystä.

Projektin aikana Sähkönumerot.fi-palveluun toteutettiin sekä asiakkaan tarvitsemia parannuksia, muutettiin järjestelmän toiminnallisuus pilviympäristöön sopivaksi ja toteutettiin järjestelmän jatkokehityksen mahdollistavia muutoksia. STK ja Pinja keskustelivat säännöllisesti ehdotuksista palvelun kehittämiseksi ja eri toteutusvaihtoehtojen hyödyistä.

Sähkönumerot.fi-palvelu siirtyi jouhevasti pilveen

STK:n kehitysjohtaja Katri Huhtinen on tyytyväinen saumattomaan yhteistyöhön: “Pinjalta on aina saanut hyvää konsultointia kehitysvaiheessa, ideoita ja ratkaisuehdotuksia asioiden toteutukseen. Pinjan pitkä historia Sähkönumerot.fi-palvelun kehityksessä on arvokasta, sillä heillä on osaamista ja näkemystä järjestelmästä ja käyttäjiemme tarpeista. Tuotetietojärjestelmämme on ollut käytössä pitkään, ja tietotekniikka on kehittynyt niistä ajoista, kun järjestelmä alunperin otettiin käyttöön.” Pinja on vastannut siitä, että Sähkönumerot.fi-palvelu ei ole jäänyt ominaisuuksiltaan ja toteutukseltaan menneille vuosikymmenille, vaan on vastannut asiakkaan ja palvelun käyttäjien tarpeisiin ja ohjelmistokehityksen uusiin vaatimuksiin koko käyttöikänsä ajan.

Uuteen tuotantoympäristöön siirtyminen sujuikin ongelmitta ja Sähkönumerot.fi-palvelun käyttäjät pidettiin ajan tasalla siirtymän vaiheista. Haasteelliset osa-alueet oli tunnistettu etukäteen ja niiden toteutus suunniteltu erityisen huolellisesti: Hyvä varautuminen takasi sen, että vaihto uuteen järjestelmään oli sujuva ja ongelmaton. “Mitään paniikkinappulaa ei tarvittu,” kertoo Huhtinen, “Palvelu pysyi saatavilla mahdollisimman pitkään ja vaihto uuteen ympäristöön kesti kaksi päivää.”

Pilvisiirtymäprojektin ja modernisoinnin hyödyt

Uudistuksen jälkeen Sähkönumerot.fi-palvelua pystytään nyt valvomaan uusilla, paremmilla monitorointityökaluilla. Työkalut löytävät ne ohjelmiston osat, jotka kuluttavat eniten esimerkiksi prosessointiresursseja. Siten voidaan optimoida ohjelmiston toimintaa ja jopa pienentää hiilijalanjälkeä.

STK:ssa ollaan oltu tyytyväisiä siihen, miten Sähkönumerot-fi-palvelun toiminnan valvonta on parantunut uudessa ympäristössä. Pilvipalveluissa monitorointi tulee “kaupan päälle”, eikä sitä tarvitse erikseen toteuttaa, ja lisäksi monitorointidata on pilvessä helposti saatavilla, joten pilvipalvelun valvonta on nopeaa ja kustannustehokasta.

Pilvisiirtymäprojekti saavutti kaikki tavoitteensa erinomaisen suunnittelun ja hyvän työn organisoinnin avulla. Huolellinen suunnittelu ja siirtymän toteutus mahdollistaa kehitystyön myös jatkossa. Pitkä yhteistyö STK:n ja Pinjan välillä on arvokasta, sillä järjestelmän uudistustyötä on mahdollista toteuttaa jatkossa pala kerrallaan, kun järjestelmä itsessään ja sen aiemmat kehitysvaiheet ovat ohjelmistokehittäjille jo tuttuja.

Tuotetiedon ja Sähkönumerot.fi-palvelun jatkuva kehittäminen

STK ei voi eikä halua jäädä lepäämään laakereilleen, sillä tuotetiedon hyödyntäminen etenee jatkuvasti ja nyt koko rakentamisen ala digitalisoituu. Vaadittaviin tuotetietoihin voi jo lisätä tiedon hiilijalanjäljestä ja tulevaisuudessa tuotetiedoissa voi olla mukana myös esimerkiksi materiaaliseloste, ilmastoselvitys tai hiilikädenjälki, jolla tarkoitetaan tuotteiden myönteistä ympäristövaikutusta. Sähköteknisen alan toimijoille ja viranomaisille tiedot tuotteiden ympäristövaikutuksista ovat tärkeitä tietoja. “Tuotetiedot käsittävät jo nykyisellään elinkaaritietoja tuotteiden valmistuksen hiilijalanjäljestä. Tilanne kuitenkin elää koko ajan ja on osittain auki siinä mielessä, mitä tietoja sääntelijät vaativat ja mitä toimijat muutoin tarvitsevat, eli mitä ryhdymme keräämään tietokannan osaksi,” kertoo STK:n Katri Huhtinen.

Itse järjestelmän ominaisuuksien ja rajapintojen kehittäminen on jatkuvaa, sillä toimiala kehittyy jatkuvasti. Myös loppukäyttäjille näkyvät osuudet kuten käyttöliittymä, palvelun toiminnallisuudet ja käytettävyyden parantaminen eivät voi jäädä jälkeen muun toiminnallisuuden kehittyessä.

Pinjan laaja osaaminen vanhojen järjestelmien modernisoinnista tuo lisäarvoa

Ohjelmistokehityksen nykyaikaisten menetelmien ja uudistetun ympäristön käyttöönotto oli tärkeää STK:lle: Uusi ympäristö ja uudet menetelmät tehostavat ohjelmiston vikojen etsintää ja korjausta, järjestelmän valvontaa ja ylläpitoa, uusien toiminnallisuuksien kehittämistä sekä integroitavuutta muihin järjestelmiin.

Koska pilviteknologiat mahdollistavat ympäristön pystyttämisen nopeasti ja
automatisoidusti, ympäristö on mahdollista ottaa käyttöön ohjelmistokehittäjän omalla tietokoneella, tai missä päin maapalloa tahansa. Mikäli palvelua haluttaisiin viedä kansainväliseen levitykseen, sekin onnistuisi pilviteknologian avulla vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Sähköteknisen kaupan liitolla on nyt käytössään modernisoitu järjestelmä, joka mahdollistaa jäsenyritysten ja muiden tuotetietokantaa hyödyntävien toiminnan tuottavuuden parantamisen.

Kuva: Sähköteknisen Kaupan Liitto

Sähköteknisen Kaupan Liitto pähkinänkuoressa

100+ Sähköteknisen Kaupan Liiton Jäsenyritysten määrä. Sähköteknisen Kaupan Liiton jäsenyritykset ovat sähköteknisten tuotteiden tukkuliikkeitä, valmistajia, maahantuojia sekä yhteistoimintatahoja

Vuorovaikutus “Hyvinvointia sähköllä” Visio 2040 Oppilaitosyhteistyö, vaikuttaminen

650 000 Sähkönumerot.fi palvelun sisältämien tuotteiden määrä

Sähkönumerot.fi 330 000 käyttäjää vuodessa, yli 3 000 000 sivun katselua vuodessa

Tutustu menestystarinan palveluihin

Pilvipalvelut

Tarjoamme tueksesi kumppanuutta, jolla taataan niin jatkokehitys, ylläpidon tuki kuin paras mahdollinen loppukäyttäjän kokemus.

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Avoin ja asiantunteva yhteistyö ja asiakaskeskeisyys johtavat digitaalisiin ratkaisuihin, joita sinun asiakkaasi arjessaan arvostavat.

Asiakkaidemme kokemuksia

Prima Power

Prima Power harnesses Pinja’s IoT solutions and expert services to support development and innovation

Finnish Electrotechnical Trade Association

The Finnish Electrotechnical Trade Association (STK) acts as a promoter of the competitiveness of the electrical trade sector and as…

Veikon Kone

In cooperation with Pinja, Veikon Kone has managed to increase its sales and profitability.

HUS

The cooperation between the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) and Pinja on integration services started in spring 2022,…

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä