Fortum Klaipėda

Fortum använder Once by Pinja-systemet på sina anläggningar i Finland, Baltikum och Polen.

Kort sammanfattning av projektet

Hanteringssystem

I Once väger man material och följer upp leverantörernas avtalsförpliktelser.

Lätt att använda

Programmet är mångsidigt och lätt att använda.

Tillförlitlig informationskälla

Once är en tillförlitlig informationskälla för myndighetsrapportering.

När jag började jobba här märkte jag att Once är lätt att använda.

Rimantas Tenene, Fortum

Utmaning: På Fortums kraftvärmeverk i Klaipeda behövdes ett system för hantering av in- och utgående leveranser, lager samt avtal

Anläggningens årliga kapacitet uppgår till 250 000 ton och verkningsgraden är nästan 90 procent. För att hantera de inkommande och utgående leveranserna via vägningsfunktionerna samt lagersituationen behövdes ett effektivt system. Dessutom behövdes ett system för att hantera avtalen med leverantörerna, rapporteringen samt kommunikationen till intressegrupper.

Lösning: Once-systemet som motsvarar anläggningens alla behov

Fortum använder Once by Pinja-systemet på sina anläggningar i Finland, Baltikum och Polen. Bland annat kraftvärmeverken i Kaunas, Litauen, i Pärnu, Estland och i Jelgava, Lettland har erfarenhet av systemet. På basis av de goda erfarenheterna infördes Once också genast på kraftvärmeverket i Klaipeda när anläggningen togs i bruk.

– När jag började jobba här märkte jag att Once är lätt att använda. Systemet används på nästan alla Fortums anläggningar i Baltikum, så man verkar vara tillfreds med det också på andra orter, säger Rimantas Tenene, som jobbar med bränsleinköp på Fortum.

I dagsläget används inget biobränsle vid Klaipeda, endast avfall. Därför baseras alla dagens bränsleleveransavtal på vikt och anläggningen får betalt för hur mycket avfall den tar emot. Vid in- och utleverans kör chauffören upp på vågen och matar in uppgifter om lastens leverantör. Fordonens registreringsnummer identifieras automatiskt med hjälp av en kamera som är kopplad till Once.

Once uppfyller alla anläggningens nuvarande krav och kan också utvidgas till att omfatta eventuella framtida utmaningar.

– Fram till 2015 använde vi en del biobränsle och hade därför ett större analysbehov. Once klarade också av dessa behov. Idag väger vi endast leveranserna, vi tar till exempel inga prov och mäter inte heller fukt- eller askhalten, säger Rimantas Tenene.

Avtalshantering är den viktigaste funktionen

According to Rimantas Tenene, contract management is the most important functionality of Once for the operations of the Klaipėda plant. Once contains all the necessary information regarding the material suppliers, such as contracts, prices and delivery quotas.

– I follow this data every day. In the morning, I check what we were delivered on the day before and how our suppliers have complied with their contract duties. In addition, I can monitor the processing of side products in Once. A certain amount of metals and ash, for example, remain from the waste incineration process, Rimantas Tenene explains.

Previously, Rimantas Tenene has used Excel in matters related to material receipt and contracts, all of which he can now do with Once. Comparing work, it’s like night and day, as using Once is easy and flexible.

For regulatory reporting, a separate program is used, into which data obtained from Once is entered.

– We use the data retrieved from Once because we consider it reliable. Once is our most important data source for regulatory reports. Unfortunately, the regulatory reporting program is not as handy as Once: data must be entered manually into it, says Rimantas Tenene.

Fortum i ett nötskal

20+ År i branschen

ca 200 Kraftverk

kärnverksamhet i 10 Länder

ca 19 900 Anställda

49 md Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Once by Pinja

Bli av med Excel – kunskap och transparens för materialflödeshantering: Spara 30 % av kostnaderna för hantering av leveranskedjan.

Bekanta dig också med dessa framgångshistorier:

Gasum

"För att lösa detta startade vi ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en…

Pellet 4Energia

Once by Pinja infördes som hanteringssystem på värmepelletsanläggningen Pellet 4Energia alldeles i början

Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Oulun Energia

Once by Pinja, som motsvarar Oulun Energias behov, är till hjälp i hanteringen av information om alla inkommande och utgående…

Pori Energia

“We decided to replace the old system with Once by Pinja, since it seemed to be the best finished product…

Kotkamills

Once by Pinja allows efficient identification and weighing of chemical loads as well as sending them to the correct destination…