Pellet 4Energia

Once by Pinja infördes som hanteringssystem på värmepelletsanläggningen Pellet 4Energia alldeles i början

Kort om projektet

Enkel registrering

Den viktigaste fördelen är hur snabbt och enkelt det är att registrera lasterna. Chaufförerna sköter det själva.

Enkelt användargränssnitt

Bra och enkelt användargränssnitt. Allt är lättförståeligt och det går snabbt att lära upp nya anställda.

Support

Den tekniska supporten fungerar.

Med hjälp av uppgifterna i Once kan vi snabbt och exakt identifiera varje last och hitta eventuella problem.

Juris Aprups, Pellet 4Energia fabrikens CHP Manager

till 2017 i bruk

cirka 20 Once-användare på företaget

information om cirka 50 materialleverantörer i Once hanteringssystem

Utmaning: Hur hantera pelletsanläggningens materialflöden

Pellet 4Energia är en anläggning som ägs av Enefit Green som hör till Eesti Energia och som tillverkar pellets för uppvärmning. Helheten består av en pelletsanläggning och en kombinerad el- och värmeproduktionsanläggning som utnyttjar träflis. Pellet 4Energia hanterar stora mängder olika material från skogsindustrin, allt från sågspån till timmer, och för att anläggningens verksamhet ska löpa smidigt behöver man kunna hantera dessa materialflöden. Pellet 4Energia är en av de största producenterna av förnybar energi i Baltikum.

Anläggningens verksamhet inleddes i Brocēni i Lettland 2017.

Lösning: Once sköter om registreringen av lasterna och samlar in information automatiserat

Systemet Once by Pinja infördes direkt när produktionsanläggningen etablerades. Fabrikens CHP Manager Juris Aprups berättar att han bekantat sig med Once när han arbetade för Fortum.

– Vi visste att vi behöver ett system för att registrera lasterna, och vi såg egentligen inga andra bra alternativ. Once är väldigt snabbt och enkelt att använda. Registreringsprocessen är automatiserad, så chaufförerna kan sköta den själva. Totalt finns det nästan 20 Once-användare i vårt företag, berättar Juris Aprups.

Många typer av materialflöden går genom de två anläggningarna. De viktigaste materialen är träflis, timmer och sågspån. Dessutom väger och registrerar man dieselbränsle. Till sist väger man den aska som uppstått i förbränningsprocessen. Once hjälper till i alla processer.

– Jag följer med lastrapporterna på vecko- och månadsnivå och använder dem för produktionsrapporteringen. Jag använder också bränsleanalyser från laboratoriet via Once. Mina kollegor använder också rapporterna i Once för sådant som rör deras ansvarsområden, berättar Aprups.

Pellet 4Energia har nästan 50 materialleverantörer. Once hjälper till att hantera helheten.

Systemet talar till exempel om att leverantörerna uppfyller avtalsförpliktelserna när det kommer till exempelvis volym och biomassabränslets kvalitet. Systemet används såväl för bokföringen som för laboratorieverksamheten.

– Med hjälp av uppgifterna i Once kan vi snabbt och exakt identifiera varje last och hitta eventuella problem, säger Aprups.

Enligt Aprups får anläggningen för tillfället all information som behövs från rapporterna i Once. Det går att be om nya rapporter om behovet uppstår.

– Det tekniska stödet har varit bra. I början hade jag problem med förbindelserna i systemet, men jag fick snabbt hjälp av supporten. Jag har inget dåligt att säga, ingen fråga har förblivit obesvarad. Utan fungerande teknisk support uppnår man inte fördelarna med sådana här system, sammanfattar Aprups.

Enefit Green i ett nötskal

5 År i branschen

160 000 Ton årlig pelletskapacitet

i 4 Olika länder

cirka 50 Anställda

151,5 mn Omsättning (2019)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Once by Pinja

Bli av med Excel – kunskap och transparens för materialflödeshantering: Spara 30% av kostnaderna för hantering av leveranskedjan.

Andra framgångsberättelser

Gasum

"För att lösa detta startade vi ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en…

Fortum Klaipėda

Fortum använder Once by Pinja-systemet på sina anläggningar i Finland, Baltikum och Polen.

Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Oulun Energia

Once by Pinja, som motsvarar Oulun Energias behov, är till hjälp i hanteringen av information om alla inkommande och utgående…

Pori Energia

“We decided to replace the old system with Once by Pinja, since it seemed to be the best finished product…

Kotkamills

Once by Pinja allows efficient identification and weighing of chemical loads as well as sending them to the correct destination…

Kontakta oss