Ekokaari Oy tarjoaa Kouvolassa Keltakankaan jätekeskuksessa jätteenkäsittelypalveluita yrityksille. Näihin palveluihin kuuluvat sekä sekalaisten rakennusjätteiden lajittelu, energiajätteen jalostaminen, lajittelukenttä- ja varastointipalvelut että öljyisten maiden ja öljyvesiseosten käsittely. Ekokaarella havaittiin, että vaakajärjestelmä kaipasi päivitystä. Myös jätteidenkäsittelyn materiaalivirtojen hallinnan vaatimukset olivat kasvaneet vuosi vuodelta. Näihin haasteisiin lähdettiin rakentamaan ratkaisua yhdessä Pinjan kanssa syksyllä 2020.

Keskeisenä tavoitteena digitalisointiprojektissa oli pystyä vastaamaan uudistuneen lainsäädännön mukaisiin seuranta- ja raportointivelvoitteisiin.

Järjestelmän tuli toimia saumattomasti useiden muiden käytössä olevien ohjelmistojen, kuten laskutusjärjestelmän, raportointityökalujen sekä punnitustietoja käsittelevien järjestelmien kanssa. Tämän lisäksi järjestelmältä vaadittiin monipuolisia ja joustavia ratkaisuja punnitustietojen yksilöintiin, materiaalien varastonhallintaan sekä raportointiin.

Vertailua tehtiin usean eri järjestelmätoimittajan välillä ennen lopullista päätöstä. Tarjolla olleista kokonaisuuksista valikoitui sekä kustannustasoltaan että käytettävyydeltään paras kokonaisuus. Tämän kokonaisuuden muodostivat sekä Flow by Pinja että Pinjan sähköinen siirtoasiakirjapalvelu. Ekokaari Oy:n toimitusjohtaja Aki Koivula kertoo Flow by Pinja -järjestelmän valintaperusteista seuraavasti:

Järjestelmän selkeä käyttöliittymä ja sen joustava muuntuminen tarpeisiimme oli tärkein tekijä. Ennakoitavat ja kohtuulliset vuosittaiset käyttökustannukset olivat plussaa.

Järjestelmät otetaan käyttöön ensi vuoden alusta alkaen ja niillä hoidetaan jatkossa materiaalivirtojen hallinnan kaikki vaiheet punnituksesta ja varastonhallinnasta raportointiin sekä sähköiseen siirtoasiakirjahallintaan. Uusi järjestelmäkokonaisuus tulee parantamaan  jätekeskuksen palvelukykyä entisestään.

Tutustu myös:

Flow by Pinja
Opas: Neljä näkökulmaa kiertotalouden materiaalivirtojen hallinnan ja raportoinnin tehostamiseen
Blogi: Uusi jätelaki 2021 edellyttää siirtymistä sähköiseen siirtoasiakirjaan – miksi velvoitteeseen kannattaa reagoida nyt?