Ingarp Träskydd - resurssit vastaamaan kasvavaa kysyntää

Ingarp Träskydd on puutuotteiden suojaukseen keskittyvä yritys. Yritys on selviytynyt kasvaneista volyymeista ja onnistunut samalla virtaviivaistamaan prosessejaan siirtymällä Timber by Pinjan käyttäjäksi.

Yhteistyöstä lyhyesti

Miten kaikki sai alkunsa

Syksyllä 2019 käynnistyneen toteutusprojektin jälkeen järjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2020. Ingarp Träskyddin mukaan toteutus sujui ongelmitta, ja järjestelmä on toiminut moitteettomasti. Timber by Pinja tukee Ingarp Träskyddin työtä aina materiaalien saapumisesta kyllästys- ja pintakäsittelyprosessien kautta toimitukseen. Järjestelmä keskustelee asiakkaiden järjestelmien kanssa, mikä vähentää manuaalisen työn määrää.

Valmis käyttöön: Timber by Pinja

Timber by Pinja on monipuolinen järjestelmä, jolle tarjotaan myös ruotsinkielistä tukea. Toiminnanohjausjärjestelmässä on muun muassa tuotanto-, myynti- ja toimitusprosessien mukaan jatkuvasti päivittyvään tietoon perustuvia optimointi- ja kannattavuuslaskelmia. Timber by Pinja on moduulipohjainen, ja se sopii sekä pienemmille yrityksille että suurille konserneille, joilla on useita yksiköitä.

Tehokkuutta, joustavuutta ja säästettyä aikaa

Ingarp Träskydd on tyytyväinen järjestelmän joustavuuteen ja tukeen. Timber by Pinja on ohjelma, joka on käyttövalmis, mutta yritys saa itse valita, mitkä ohjelman toiminnot ovat liiketoiminnan kannalta olennaisia. Timber by Pinjan avulla Ingarp Träskydd on säästänyt jopa tunnin päivässä, mikä on lisännyt tehokkuutta merkittävästi.

Tavallisena päivänä meillä on 8–10 kuormaa, jotka on syötettävä ja joille on tulostettava merkinnät. Säästämme nyt 5–10 minuuttia kuormaa kohden, mikä tarkoittaa, että säästämme todennäköisesti jopa tunnin päivässä

Johanna Pamp, Ingarp Träskydd

Monipuolinen järjestelmä tukee kasvua ja liiketoiminnan digitalisointia

Timber by Pinjan ansiosta Ingarp Träskyddillä on nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka auttaa yritystä kasvamaan ja mahdollistaa yhä useamman liiketoiminnan osan digitalisoinnin. Järjestelmä sisältää täydelliset toiminnot jälkikäsittelyyn ja puunjalostukseen. Ingarp Träskydd käsittelee 70 000 kuutiometriä puuta vuodessa. Yrityksellä on noin 20 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa. Ingarp Träskyddin vahvuus on sen kattava valikoima kyllästysprosesseja, jotka täyttävät kaikki tarpeet. Kaikki prosessit ovat laatu- ja ympäristösertifioituja, ja ne täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. 

Pinja tekee yhteistyötä ruotsalaisen Trionan kanssa, joka toimittaa logistiikkaan ja infrastruktuuriin liittyviä innovatiivisia IT-ratkaisuja. Triona tarjoaa ruotsalaiselle puuteollisuudelle paikallisen version järjestelmästä, mukaan lukien käyttöönottotuen ja käyttötuen. 

Ingarp Träskydd vertaili useita vaihtoehtoja järjestelmämuutoksen suunnittelun yhteydessä. Valinnaksi osui Timber by Pinja. Mikä teki järjestelmästä erityisen mielenkiintoisen muihin verrattuna oli nimenomaan se, että tuki oli saatavilla ruotsin kielellä. Oli myös tärkeää, etteivät he pienenä yrityksenä jää suurempien asiakkaiden taakse. Toimivan järjestelmän lisäksi Triona tarjosi nopeaa, joustavaa ja henkilökohtaista apua, mikä oli myös ratkaiseva tekijä.

Syksyllä 2019 käynnistyneen toteutusprojektin jälkeen järjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2020. Ingarp Träskyddin mukaan toteutus sujui ongelmitta, ja järjestelmä on toiminut moitteettomasti. Timber by Pinja tukee Ingarp Träskyddin työtä aina materiaalien saapumisesta kyllästys- ja pintakäsittelyprosessien kautta toimitukseen. Järjestelmä keskustelee asiakkaiden järjestelmien kanssa, mikä vähentää manuaalisen työn määrää.

”Ingarp Träskydd on työskennellyt erittäin aktiivisesti ja ammattitaitoisesti”, toteaa Jens Werner, Trionan CSO. ”Uskon, että järjestelmä todella tuki heitä aikana, jolloin kysyntä kasvoi jyrkästi, ja auttoi heitä selviytymään tuosta ajanjaksosta.”

Responsiivinen tuki omalla kielellä

”Koen, että Triona kuunteli ja oli aidosti kiinnostunut Timber by Pinjaan liittyvistä tarpeistamme”, toteaa Linda Käller Ingarp Träskyddistä. ”Yhteydenpito toimituksen aikana toimi hyvin. Tiesimme, mitä haluamme, ja kävimme paljon hedelmällisiä keskusteluja. Saimme vahvan tunteen siitä, että Triona todella työskenteli tarpeidemme täyttämiseksi. Meitä kohdeltiin erittäin hyvin!”.

Timber by Pinja on monipuolinen järjestelmä, jossa on muun muassa yrityksen tuotanto-, myynti- ja toimitusprosessien mukaan jatkuvasti päivittyvään tietoon perustuvia optimointi- ja kannattavuuslaskelmia. Timber by Pinja on moduulipohjainen ja sopii sekä pienemmille yrityksille että suurille konserneille, joilla on useita yksiköitä. ”Se on kaiken kattava järjestelmä, jota ei tarvitse räätälöidä asiakkaalle. Se on valmis käytettäväksi Ruotsin markkinoilla”, sanoo Pinjan projektipäällikkö Elvis Punnek.

Selkeä ja sujuva varastonhallinta tehostaa varastoja koskevia hakuja. Pakettien yksityiskohtaiset tiedot ovat myös saatavilla nopeasti ja helposti. ”Verrattuna muihin järjestelmiin pidämme myös siitä, että voimme suodattaa tiedot ja kaivaa esiin olennaisimmat seikat, kuten puunsuojausluokan tai pituudet. Toiminto auttaa myös pakettien löytämisessä ja jäljittämisessä, mikä säästää valtavasti aikaa. Järjestelmässä on useita hyödyllisiä toimintoja”, Johanna Pamp lisää. 

Ingarp Träskydd pitää järjestelmää joustavana ja on tyytyväinen saamaansa tukeen. Timber by Pinja on järjestelmä, joka on käyttövalmis, mutta yritys saa itse valita, mitkä järjestelmän toiminnot ovat liiketoiminnan kannalta olennaisia. Timber by Pinjan avulla Ingarp Träskydd on säästänyt jopa yhden työtunnin päivässä.

Kyllästettyjen rakennusmateriaalien kysyntä on kasvanut valtavasti pandemian aikana, kun ihmiset ovat siirtyneet etätöihin. Suuren kysynnän vuoksi kalenteri on ollut täynnä keväästä 2020 lähtien, ja vuosi päättyi uuteen myyntiennätykseen. Kun yritys aloitti Timber by Pinjan käytön, se on onnistunut selviytymään kasvaneista volyymeista ja myös virtaviivaistamaan prosessejaan.

”Huomaamme nyt, kuinka paljon hyötyä meillä on ollut uudesta järjestelmästä”, Käller toteaa. ”Jos olisimme edelleen käyttäneet edellistä järjestelmäämme ennätysvuoden aikana, se olisi ollut meille paljon vaikeampi. Timber on auttanut meitä paljon osittain siksi, että varastotilanne on nyt selkeä, ja osittain uuden kuormatilaustavan ansiosta. Pakkausmerkintöjen tulostaminen suoraan järjestelmästä on toiminto, josta on ollut paljon hyötyä. Nyt voimme kirjata saapuvat toimitukset, luoda uudet toimitukset ja painaa tulosta – saamme kaikki tarvittavat pakkausmerkinnät. Järjestelmä on aivan ehdoton – se säästää erittäin paljon aikaa!”

”Tavallisena päivänä meillä on 8–10 kuormaa, jotka on syötettävä ja joille on tulostettava merkinnät. Säästämme nyt 5–10 minuuttia kuormaa kohden, mikä tarkoittaa, että säästämme todennäköisesti jopa tunnin päivässä. Järjestelmä ja käyttötuki toimivat hyvin, olemme erittäin tyytyväisiä. Lisäksi on erittäin näppärää, että voimme vain painaa painiketta ja tulostaa koko kuorman merkinnät Timber by Pinjalla samalla, kun teemme jotain muuta. Se lisää tehokkuutta”, Johanna Pamp lisää.

Kuva: Ingarp Träskydd

Lyhyesti Ingarp Träskyddistä

1973 Yritys perustettu

n. 5 M€ Liikevaihto

70 000 m³ Vuosittain käsiteltävän puun määrä

Tutustu menestystarinan palveluihin

Timber by Pinja

Timber by Pinjan sisältämien ohjelmistomoduulien avulla sahan ja puunjalostuksen koko toiminnanohjaus on vaivatonta, täsmällistä ja nykyaikaista.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä