Kunnossapitojärjestelmä (CMMS) Novi by Pinja

Optimoi yrityksesi kunnossapitotoimintoja Novi kunnossapitojärjestelmän avulla. Novi tukee ennakoivan kunnossapidon kehittämistä sekä auttaa varmistamaan laitoksesi toimivuuden.

Mihin kunnossapitopäättäjät panostavat vuonna 2024?

Erinomainen kunnossapito perustuu luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon

Tehokas kunnossapito luo vakaan perustan yrityksen toiminnalle ja kasvulle. Kunnossapidon ansiosta yrityksen tuotantolaitteet pyörivät ja tuotanto pääsee sille asetettuihin tavoitteisiin. Kun tuotantotavoitteet saavutetaan, yritys menestyy ja kilpailukyky kasvaa. Kunnossapito vaikuttaa siis suoraan yrityksen tehokkuuteen, laatuun ja toimitusvarmuuteen.

Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta. Perustana ennakoivaan toimintaan on älykäs kunnossapitojärjestelmä (Computerized Maintenance Management System), joka osaa yhdistää historia- ja mitattua tietoa keskenään sekä on helppokäyttöinen, jolloin kunnossapidon kirjauksia on kätevää tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Blogi: Mitä on ennakoiva kunnossapito?

Oletko törmännyt näihin kunnossapidon haasteisiin?

Kunnossapito on tulipalojen perässä juoksemista

Kunnossapitojärjestelmään ei tehdä kirjauksia tai ne ovat puutteellisia

Odottamattomat laiterikot häiritsevät tuotantoa ja aiheuttavat kustannuksia

Ratkaise kunnossapidon ongelmat kunnossapitojärjestelmä Novin avulla

Aina saatavilla

Mobiilioptimoitu Novi parantaa kunnossapitojärjestelmän käyttöastetta saatavuudella ja selkeydellä. Novi kulkee älypuhelimessa mukana ja on saatavilla kuin mikä tahansa muu älypuhelimen toiminto, ajasta, paikasta ja verkkoyhteydestä riippumatta.

Helppo käyttää ja muokata

Kunnossapitojärjestelmä on helppo käyttää ja muokata. Voit personoida järjestelmän näkymiä, muokata lomakkeita ja terminologiaa, luoda pikatoimintoja ja määritellä henkilökohtaisia käyttötapoja.

Tukee päivittäisjohtamista

Novilla kunnossapidon toimintamalli saadaan haltuun. Järjestelmän avulla voit dokumentoida kunnossapidon toimintamallin ja prosessit. Novi tukee kunnossapidon päivittäisjohtamista ja palaverikäytänteitä sekä tekee kunnossapidon kehittämisestä systemaattisempaa ja helpompaa.

Sopii monen kokoisille yrityksille

Kunnossapitojärjestelmä skaalautuu monen kokoisille yrityksille. Novi ei ole toimialasta tai organisaation koosta riippuvainen. Järjestelmä on käytettävissä pienistä organisaatioista globaaleihin teollisuuskonserneihin, vain käyttötapa vaihtelee.

Novi by Pinja on käyttäjilleen suunniteltu kunnossapitojärjestelmä

Novi by Pinja on järjestelmä ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Järjestelmä digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa sekä vastaa kunnossapidon päivittäisjohtamisen tarpeisiin.

Novin selkeän ja visuaalisen käyttöliittymän avulla tehostat organisaation yhteistyötä ja autat paikantamaan tuotantosi ongelmakohdat. Novi toimii kätevästi selaimella ja millä tahansa päätelaitteella aidosti mobiilioptimoidulla käyttöliittymällä.

Selainkäytössä tutut toiminnallisuudet, kuten usean välilehden yhtäaikainen käyttö, selaintulostus ja suosikkien luonti Novin toiminnoista, ovat kaikki käytettävissä. Myös QR-koodin monipuolinen hyödyntäminen on mahdollista.

Blogi: Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä

Novi kunnossapitojärjestelmä eri päätelaitteilla

Novin avulla kohti kunnossapidon kokonaiskuvan hallintaa

  • Asentajalle töiden suorittamiseen tarvittavat tiedot ja dokumentit mobiilisti.
  • Työnjohdolle reaaliaikaiset tiedot töiden etenemisestä päivittäisjohtamisen tueksi.
  • Työn suunnittelijalle visuaaliset työkalut töiden aikatauluttamiseen ja resursointiin.
  • Kunnossapitopäällikölle älykästä ja dynaamista dataa kustannuksista ja tunnusluvuista Novi BI:n avulla.
  • Tehtaanjohtajalle globaali näkymä kunnossapidon toimitojen benchmarkkaukseen ja seurantaan eri tehtaiden välillä.

50% töistä perinteisiin kunnossapitojärjestelmiin jää kirjaamatta

20 000 säästettyä työtuntia vuodessa

250+ asiakasta

500+ käyttökohdetta

30+ eri maassa

20+ eri kielellä

10 000+ käyttäjää

Kunnossapitojärjestelmä Novi – Pääjärjestelmän ominaisuudet

Kone- ja laiterekisteri

Töiden resursointi-, aikataulutus- ja raportointinäkymät

Tuotannon työpyyntö

QR-koodi ja NFC-tekniikka

Kalenteri- ja reittipohjaiset ennakkohuoltosuunnitelmat

Varaosat

Dokumentit ja raportointi

Kumppanirekisteri

Kunnossapitojärjestelmä Novi - Lisätoiminnallisuudet

Novi by Pinja ja Business Intelligence - kunnossapitodatan älykäs jalostaminen

Kunnossapitojärjestelmä sisältää valtavasti tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Microsoft Power BI -työkalun avulla kerätystä kunnossapidon tiedosta voidaan jalostaa visuaalista ja selkeää informaatiota päätöksenteon tueksi.

Novi BI on lisäpalvelu Novin pilvipalveluasiakkaille ja se mahdollistaa kokonaiskuvan muodostamisen kunnossapidon tilasta. Novi BI:llä voidaan muodostaa dynaamisia raportteja esimerkiksi karttanäkymistä, tehtaan layout-näkymistä tai tunnusluvuista ja tarvittaessa benchmarkata kunnossapidon toimintaa eri tehdaslokaatioiden välillä. Lisäpalveluna Novi BI on integroitu ominaisuus Novin käyttöliittymässä.

Blogi: Laadukkaan kunnossapitodatan merkitys kunnossapito-organisaation päivittäisjohtamisessa

Järjestelmien yhteiskäytöllä tehokkaampaa ja sujuvampaa tuotantoa

Novi kunnossapitojärjestelmä on suunniteltu tukemaan ja helpottamaan päivittäistä kunnossapidon työtä sekä toiminnan kehittämistä. Gema tuotannon seurantajärjestelmä puolestaan kokoaa yhteen kaikki tiedot, joita kilpailukykyinen valmistus edellyttää, olipa kyse sitten tuotannon tekemisestä, kehittämisestä tai johtamisesta.

Kun kunnossapito ja tuotanto toimivat saumattomasti yhdessä, yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan merkittävästi parantaa. Novin ja Geman järjestelmäintegraatio varmistaa, että tekniset edellytykset yhteistyölle ovat olemassa, kirjaukset ja toimenpiteet ovat helppoja tehdä, ja tarvittava tieto on oikeassa paikassa oikeassa muodossa kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä.

Lue lisää ja tutustu yhteiskäyttöä esittelevin videoihin

Kuinka päästä alkuun järjestelmähankinnassa tai toiminnan kehittämisessä?

Järjestelmätoimituksemme perustuu konseptoituun projektin läpivientimalliin, jonka lähtökohtana on ymmärrys asiakkaidemme prosesseista ja kipupisteistä. Tarjoammekin sinulle aina täyden tuen järjestelmän käyttöönotosta koko sen elinkaaren ajalle.

Järjestelmätoimitusten ohella autamme ja tuemme yrityksiä kunnossapidon kehittämisessä toimialasta tai käytettävästä järjestelmästä riippumatta. Yli 20 vuoden kokemus kunnossapidon kehittämisestä ja johtamisesta sekä yli 300 omaa kunnossapitojärjestelmä asiakastamme auttavat ymmärtämään millaisten haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa kunnossapitokentällä toimitaan.

Tutustu kunnossapidon asiantuntijapalveluihimme

Asiakkaidemme kokemuksia Novi-järjestelmästä

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Valmet – kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Napapiirin Energia ja Vesi

Napapiirin Energia ja Vesi kävi läpi useita vaihtoehtoisia järjestelmiä ja lopulta Novi valikoitui sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kunnossapitojärjestelmätoimituksiemme lähtökohtana on aina syvällinen ymmärrys asiakkaan kunnossapidon prosesseista ja kipupisteistä. Asiantuntijamme ovat kunnossapidon kehittämisen asiantuntijoita ja tuovat monipuolista osaamistaan projekteihin asiakkaan tueksi.

Novi Tukipalvelu

010 347 2177