Andon by Pinja avunpyyntö- ja raportointijärjestelmä

Tuotannon avunpyyntö- ja raportointijärjestelmä

Nopea reagointi lyhentää tuotannon odotusaikaa jopa 20%

Vaihtelut ja poikkeamat tuotannossa kuuluvat jokaisen tuotantolaitoksen arkeen. Häiriötilanteet haastavat yrityksen tavoitteet tuotteiden laadun, määrän ja toimitusajan suhteen.

Häiriön ilmetessä nopea kommunikointi lyhentää merkittävästi tuotannon odotusaikaa. Poikkeustilanteiden varalle tarvitaankin menetelmä, joka tuo selkeän prosessin tuotannon häiriötilanteiden sekä avunpyyntöjen käsittelyyn.

Lataa opas: Häiriöitä tuotannossa? Odotusajat kuriin Andon-menetelmällä

Tuotannon häiriötilanteiden tyypillisiä piirteitä:

Odotusajat ovat pitkiä ja vaikuttavat koko tuotantoon

Ongelmanratkaisuprosessin toimintamalli on epäselvä eivätkä roolit ja vastuut ole selvillä

Tuotannon avunpyyntöjen hallinta on sekavaa ja aikaa vievää eikä avunpyynnöistä kerry dataa mitattavaan muotoon

Tavoitteena lyhyempi läpimenoaika?

Läpimenoaikaa lyhentämällä parannetaan yrityksen tuottavuutta, kilpailukykyä sekä asiakastyytyväisyyttä. Lyhyempi läpimenoaika tuo tekemiseen ketteryyttä sekä mahdollistaa nopeamman reagoinnin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Lue: Tuotannon häiriötilanteet näkyväksi Vaisalalla

Oikea apu oikeaan aikaan

Kun ongelmanratkaisuprosessi on määritelty riittävällä tasolla, voidaan tukipyynnöt kohdistaa suoraan oikeille henkilöille. Menettely selkeyttää toimintamallia sekä tuo aika- ja kustannussäästöjä.

Raportoinnilla käsiksi ongelmien juurisyihin

Häiriöiden syitä tarkkailemalla havaitaan tuotannon pullonkauloja. Kun tuotannon pysäytykset summataan järjestelmällisesti tietokantaan, on niiden perimmäisiin syihin mahdollista pureutua systemaattisesti.

Parantunut toimitusvarmuus

Häiriötilanteita tunnistamalla voidaan tuotannossa ilmeneviä yllätyksiä vähentää ja päästä näin entistä parempaan toimitusvarmuuteen.

Varaa maksuton sparrausaika

Ratkaisumme: Andon on valmis ja helppokäyttöinen järjestelmä tuotannon avunpyyntöjen hallintaan

Andon by Pinja toimii apuna tuottavuuden kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Se on valmis ja helppokäyttöinen järjestelmä tuotannon avunpyyntöjen hallintaan. Lisäksi järjestelmä tuo selkeän prosessin tuotannon häiriötilanteiden sekä avunpyyntöjen käsittelyyn ja auttaa saavuttamaan paremman toimitusvarmuuden.

Järjestelmän tavoitteena on käynnistää ongelmanratkaisuprosessi mahdollisimman pikaisesti sekä nostaa esiin tuotannossa ilmenevien ongelmien juurisyitä.

Tutustu Andonin ominaisuuksiin

Andon by Pinja logo

Andon – järjestelmän edut ja toiminnallisuudet

  • Lisää avoimuutta
  • Lisää tuottavuutta
  • Lisää joustavuutta
  • Vähemmän seisokkeja
  • Kustannus- ja aikasäästöjä

Blogi: 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon

Tekstiviestihälytys

Andon-hälytys voi saapua tekstiviestillä tarvittavalle henkilölle.

Sähköpostihälytys

Andon-hälytys voi saapua sähköpostilla tarvittavalle henkilölle.

Alert-TV

Audiovisuaalinen hälytys infonäytöllä kertoo millä työpisteellä apua kaivataan.

Raportointi

Raportointi kertoo kuinka pitkä tukiorganisaation vasteaika keskimääräisesti on ollut, kauanko korjaus on kestänyt sekä kuinka monta kertaa apua on pyydetty yksittäisellä linjalla, koneella tai työpisteellä.

Selkeä toimintaprosessi

Järjestelmä tuo selkeän prosessin tuotannon häiriötilanteiden sekä avunpyyntöjen käsittelyyn ja auttaa saavuttamaan paremman toimitusvarmuuden.

Tiedon visuaalinen johtaminen tukena

Järjestelmä tekee tuotannon avunpyyntöihin liittyvästä datasta näkyvää ja mitattavaa. Tiedon kerääminen tukee päätöksentekoa tuotannon sujuvuuden kehittämisessä. Tiedon visuaalinen jakaminen tehdasympäristössä lisää vuorovaikutusta ja tehostaa tiedonkulkua.

Visuaalinen ja selkeä käyttöliittymä

Avunpyynnön tekeminen on operaattorille helppoa ja nopeaa. Myös tukiorganisaation kuormitus vähenee, kun avunpyyntö kohdistuu taholle, joka pystyy reagoimaan tilanteeseen ja aloittamaan ongelmanratkaisun.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Haluatko jutella asiasta lisää? Varaa sparrauskeskustelu tuotannon häiriötilanteiden kehittämisestä:

Andon Tukipalvelu

010 347 2177