Energia, kiertotalous ja luonnonvarat

Energian ja kiertotalouden kilpailukykyinen tulevaisuus varmistetaan digitalisaation keinoin – koko elinkaaren ajan

Energian ja kiertotalouden kilpailukykyinen tulevaisuus varmistetaan digitalisaation keinoin – koko elinkaaren ajan

Energian ja kiertotalouden taustalla vaikuttavat suuret murrokset: luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos, muutokset lainsäädännössä, valvonnassa ja ihmisten asenteissa sekä meneillään oleva digitaalinen vallankumous.

Samalla kun kysyntä kasvaa, yritykset painivat uudistuvien direktiivien ja lakimuutosten viidakossa. Lakiuudistusten tarkoituksena ja tavoitteena on kestävän kehityksen ja ympäristön monimuotoisuuden turvaaminen. Lisäksi energiantuotannossa käytettävien materiaalien alkuperään ja tuotannon sekä kuljetuksen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota.

Erityisesti kiertotalouden mekanismien avulla voidaan säästää luonnonvaroja, hyödyntää materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi sekä tehostaa materiaalien saattamista uusio- ja hyötykäyttöön. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii kuitenkin digitalisaation hyödyntämistä.

Lataa opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa

Energia- ja kiertotalousalalla tapahtuu nyt:

Lainsäädännön ja viranomaisraportoinnin vaatimukset kiristyvät

Materiaalivirtojen hallinnalla haetaan lisää tuottavuutta

Ohjelmistojen merkitys kriittisissä toiminnoissa kasvaa

Valitse kokenut kumppani, joka ymmärtää toimialan muutoksen

Me Pinjalla tarjoamme digitalisaation mahdollisuudet energia- ja kiertotalouden yritysten toiminnan parantamiseksi – koko elinkaaren ajalle.

Ratkaisumme auttavat tehostamaan laitoksen toimintaa ja parantamaan työn tuottavuutta. Kehitämme ratkaisuja, jotka parantavat laitosten kustannustehokkuutta, tiedonkulkua ja toimintavarmuutta.

Kokemuksemme pohjautuu vuosien yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Vahvuutemme on syvällinen tuntemus ja osaaminen erityyppisten energialaitosten suunnittelusta ja projektoinnista, materiaalivirtojen hallintajärjestelmien toimittamisesta, raportoinnista sekä laitoksen käyttövarmuuden parantamisesta. Olemme kumppanisi myös silloin, kun kaipaatte järjestelmien ylläpitoa riskienhallinnan varmistamiseksi.

”Digitaalisuus luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia hyödyntää luonnonvaroja uudella ja kestävällä tavalla. Kiihtyvä digitaalinen murros on tuonut mukanaan kaikkialle leviävät sensorit, kasvavat datavirrat, kehittyvän keinoälyn, robotiikan sovellukset, mobiiliratkaisut ja palvelualustat. Nämä teknologiat luovat jokaiselle sektorille täysin uusia bisnesmalleja, joiden avulla yritykset pystyvät optimoimaan, automatisoimaan sekä mullistamaan oikeastaan jokaisen liiketoiminnan osa-alueen. Näin syntyy myös merkittäviä säästöjä energian ja materiaalien kulutuksessa. ”

Elinkeinoelämän keskusliitto, www.ek.fi

Ratkaisuja energian ja kierrätysmateriaalien tuottajille ja käyttäjille, laitostoimittajille sekä energia- ja kiertotalousalan palveluyrityksille

Palvelemme energiayhtiöitä, jätehuoltoyhtiöitä, laitostoimittajia sekä energia- ja kiertotalousalalla toimivia palveluyrityksiä koko liiketoiminnan elinkaaren ajan.

Olemme mukana uusien laitosten suunnittelijana, palveluiden ja infrastruktuurin rakentajana, pilvipalveluissa sekä asiakasjärjestelmissä. Olemme myös eturintamassa suunnittelemassa ja toteuttamassa energia- ja kiertotalousalan sovelluksia, joista esimerkkeinä Flow by Pinja – kiertotalouden materiaalivirtojen tehostamisjärjestelmäOnce by Pinja- toimitusketjun hallintajärjestelmäNovi by Pinja – kunnossapitojärjestelmä, sekä sähköinen siirtoasiakirjapalvelu, jonka tuella uudistuvan jätelain vaatimuksiin vastaaminen helpottuu.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Flow by Pinja – materiaalivirtojen hallinta- ja seurantajärjestelmä

Flow on kiertotalouden käyttöön kehitetty tehokas selainpohjainen SaaS-järjestelmä. Flow yhdistää kiertotalouden ihmiset, järjestelmät, kannattavuuden ja ja datan, sisältäen mm. kattavat vastaanotto- ja vaakatoiminnot, varasto-, raportointitoiminnot sekä liitynnät asiakkaan laskutus- ja ERP-järjestelmiin.

Reaaliaikaista ja avointa tietoa tuottavalla materiaalinhallintajärjestelmällä pystytään vastaanottotoimintojen lisäksi tuottamaan monipuolisesti tietoa koko toimitusketjun eri vaiheista ja tuottamaan raportointia kaikille toimitusketjun osapuolille.

Once by Pinja – toimitusketjun hallintajärjestelmä

Once by Pinja on selainpohjainen, SaaS-palvelumallin järjestelmä, jolla hallitaan energia-alalla toimivien yritysten materiaalivirtoja sekä tilaus- ja toimitusketjuja. Once jakaa toimitusketjussa syntyvän tiedon reaaliajassa kaikkien ketjuun liittyvien osapuolten kesken.

Järjestelmä skaalautuu niin yksittäisten pienten- kuin konsernien useiden laitosten toimitusketjujen hallintaan.

Sähköinen siirtoasiakirja

Nykyaikaista kuljetusten hallinta ja raportointi sähköisen siirtoasiakirjan avulla

Novi by Pinja – kunnossapitojärjestelmä

Novi by Pinja on järjestelmä ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Järjestelmä digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa sekä vastaa kunnossapidon päivittäisjohtamisen tarpeisiin. Novi soveltuu kiertotalouden organisaatioihin, sähkön ja lämmön tuotantoon sekä jakeluun, puhtaan veden tuotantoon ja jakeluun, jätevesien käsittelyyn sekä jätteiden kierrätykseen. Myös kaluston ja kiinteistön ylläpito ovat Novin käyttökohteita.

IT-palvelut

IT-palvelumme on suunniteltu vapauttamaan aikaa tuottavaan ja luovaan työhön. Pidämme arkesi sujuvana huolehtimalla laitteistoista ja järjestelmistä esimerkiksi tuotannon IT-ympäristön ylläpitopalvelullamme.

Business intelligence

Palvelumme kattavat tiedolla johtamiseen liittyvän raportoinnin ja Business Intelligencen kaikki osa-alueet. Eri lähteistä tulevaa dataa voidaan yhdistää, jonka avulla ymmärretään mitä tuotannossa tapahtuu ja miksi. Joskus dataa on niin paljon ja hajallaan eri järjestelmissä, että sen haltuunotto ja hyödyntäminen vaatii tietovaraston.

Asiakkaidemme kokemuksia

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Ekokymppi

Materiaalivirtojen hallinnan merkitys korostui jätehuollon kuntayhtymä Ekokympissä jätelakiuudistuksen myötä. Haasteeseen tarjosi ratkaisun Flow by Pinja.

Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä