Digitaalinen yhteiskunta

Käytännönläheistä digikumppanuutta älykkään yhteiskunnan rakentamiseksi

Tavoitteena yhdenvertainen, saavutettava ja tehokas digiratkaisu

Digitaalisen yhteiskunnan rakentamisessa tärkeässä roolissa ovat julkishallinnon yhteenliittymät, infrastruktuuritoimijat kuten energiantuotanto- ja jakelu sekä teleoperaattorit, finanssitoimijat ja uudella tavalla toimivat palveluyritykset.

Digitaalinen yhteiskunta menestyy, kun se rakennetaan ihmisten hyvinvointi ja palveluyritysten arjen sujuvoittaminen mielessä.  Erilaiset digitalisaatiohankkeet luovat markkinoille aivan uudenlaista liiketoimintaa, jonka rakentamisessa palvelumuotoilulla ja teknologialla on merkittävä rooli. Menestyksen rakentamisessa palveluntarjoajilla on merkittävä tehtävä palveluiden yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden säilyttäjinä.

Toisaalta digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtamista. Olemme yhteisen haasteen edessä, jossa on yhdistettävä uusi toimintatapa, uusi kulttuuri ja uusi teknologia osaksi palvelun tai ratkaisun käyttäjän arkea. Oman lisämausteen digiprojekteihin tuo usein myös lainsäädäntö, kuten ratkaisuun liittyvät tietoturvavaatimukset.

Miksi digitalisaatiohankkeen kumppani kannattaa valita huolellisesti?

Digitalisoituva yhteiskunta haastaa jokaisen organisaation ja jokaisen päätöksentekijän tarkastelemaan:

Omaa roolia osana digitaalista yhteiskuntaa ja toimintakulttuuria

Omia toimintatapojaan ja kykyä johtaa muutosta

Omaa osaamista teknologian hyödyntämiseen

Valitse digitalisaatiohankkeeseen kumppani, joka tuntee digiteollisen tavan toteuttaa

Digitalisaatiohankkeissa kumppanin valinta on onnistumisen elinehto. Jos haluat turvata hankkeen menestyksen, valitse kumppani, jolla on syvää osaamista digitaalisen muutoksen johtamisesta ja digitaalisten palveluiden teollisesta tuotannosta. Osaava kumppani tuntee digitalisaation yhteyden tuottavuuteen – siihen miten rutiinit automatisoidaan, päällekkäinen ja tarpeeton työ minimoidaan sekä miten luovuudelle ja päätöksenteolle vapautetaan aikaa.

Tämän vuoksi kumppanilta on syytä odottaa kokemusta palvelumuotoilusta, ohjelmistopalveluiden tuotannosta, pilvialustoista ja järjestelmien välisestä automaatiosta. Lisäksi tarvitaan asiantuntijuutta tiedonvälityksen automaatiosta digitaalisten palveluiden ja tuotteiden ylläpidosta sekä tuesta, ja ennen kaikkea kokemusta teollisesta tavasta toimia digitaalisten palveluiden tuotannossa.

Ratkaisumme kestävän digitaalisen yhteiskunnan varmistamiseksi

Pinjalla on vahva osaaminen julkisen sektorin palveluiden sekä palveluyritysten liiketoiminnan digitalisaatioprojekteista. Tunnemme palveluyrityksen sielun, sillä meillä on paljon kokemusta perinteisten asiakaskohtaisten ohjelmistojen muuttamisesta laajemmiksi toimialaratkaisuiksi.

Olemme mukana luomassa uudenlaisia palveluja, joissa tietomassoja ja tietovirtoja hyödynnetään uusien palveluiden muodostamisessa ja kohdentamisessa. Lisäksi tiedämme kokemuksesta, että julkisen sektorin ja palveluyritysten digitalisaatiohankkeiden keskiössä on arjen sujuvuus, ja mitä kasvava ja muuttuva asiantuntijaorganisaatio tarvitsee menestyäkseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Business Intelligence

Palvelumme kattavat tiedolla johtamiseen liittyvän raportoinnin ja Business Intelligencen kaikki osa-alueet. Tekemisemme ytimessä on asiakkaan osaamisen lisääminen.

Integraatiot

Integraatiopalvelualustalla (IPa by Pinja) voidaan liittää uusia järjestelmiä jo olemassa olevaan kokonaisuuteen, integroida nykyiset järjestelmät siirtämään tietoa automaattisesti ja tehostaa nykyisiä prosesseja.

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Palvelemme sinua digitaalisen liiketoimintamallin ideoinnissa, palvelun muotoilussa, suunnittelussa, toteutuksessa, käyttöönotossa ja tuessa.

Pilvipalvelut

Pinja on kumppanisi turvalliseen pilvimigraatioon ja hallintaan. Tuomme pöytään osaamista, jolla softat ja pilvi laitetaan puhumaan samaa kieltä.

IT-palvelut

Pinjan IT-palvelut on suunniteltu vapauttamaan aikaa tuottavaan ja luovaan työhön. Pidämme arkesi sujuvana huolehtimalla laitteistoista ja järjestelmistä.

Asiakkaidemme kokemuksia

HUS – Toiminnanohjausraportointi tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan päivittäisjohtamisen tueksi

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija HUS hyödyntää toiminnanohjauksessaan visuaalista työkalua, jolla sairaalan eri yksiköissä voidaan seurata 15 minuutin välein päivittyvää potilasmäärän…

Prima Power

Prima Power valjasti kehittämisen ja innovoinnin tueksi Pinjan IoT-ratkaisut ja asiantuntijapalvelut

Sähköteknisen Kaupan Liitto

Sähköteknisen Kaupan Liitto toimii sähköteknisen kaupan alan kilpailukyvyn edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Lisäksi STK edustaa Suomessa kansainvälistä rakentamisen tuotteiden teknisten…

Elega

Keittiökalusteiden valmistaja Elega antoi IT-palveluiden ylläpidon ja kehityksen Pinjan osaaviin käsiin.

Miksi Pinja?

Pinjalaiset ovat vahvoja toimiala- ja teknologiaosaajia. Toimintamme perustuu joustavuuteen, sillä uskomme, että täysin samanlaisia asiakkaita ja tarpeita ei ole olemassa. Ihmisinä olemme rentoja ja palveluhenkisiä huippuammattilaisia, sellaisia jotka toimivat läpinäkyvästi. Reagoimme nopeasti tarpeisiisi ja kokoamme tilanteeseen sopivan tiimin ja palvelukokonaisuuden.

“Me valitsimme Pinjan partneriksemme osaamisen ja kokemuksen perusteella, mikä takaa innovaatioprojektien onnistumisen toimialallamme.”
Eetu Koski, Evondos Oy:n toimitusjohtaja

Varaa asiantuntijakeskustelu:

Olemme mukana digitalisoimassa Suomen suurimpien asiantuntijaorganisaatioiden arkea. Toteutamme parhaillaan kymmenien palveluyritysten liiketoiminnan asiakaskohtaisia digitalisaatiohankkeita. Tuki- ja ylläpitopalvelun asiakkainamme on satoja julkisen sektorin organisaatioita, insinööri-, arkkitehti-, asianajo-, mainos- ja viestintätoimistoja sekä konsultointiyrityksiä.