Once by Pinja

Toimitusketjun hallintajärjestelmä

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan

Energiayritysten sekä muiden tuotantolaitosten tulevien ja lähtevien materiaalitoimitusten hallinta on monivaiheinen prosessi, johon osallistuu useita eri tahoja.

Optimaalisen materiaalin käytön kannalta on tärkeää, että koko toimitusketju toimii saumattomasti yhteen ja prosessissa syntyvä tieto liikkuu luotettavasti ja reaaliajassa eri tahojen välillä.

Lataa opas: 6 vinkkiä materiaalien vastaanottotoimintojen tehostamiseen

Puutteellisesti hallitun toimitusketjun tunnusmerkkejä ovat:

Raportoinnissa Excelien pyörittelyyn kuluu aikaa ja tieto on pirstaloitunutta

Tuotannon vajaatoiminta oikean materiaalin puuttuessa

Piilokustannukset jäävät tunnistamatta ja aikaa kuluu inhimillisten virheiden korjailuun

Reaaliaikainen tieto on avain tehokkaaseen toimitusketjun hallintaan

Toimitusketjun eri vaiheissa syntyvä tieto tulisi olla saatavilla reaaliaikaisesti, helposti ja luotettavasti toimitusketjun kaikille osapuolille tehokkaan materiaalihallinnan toteuttamiseksi. Tähän ratkaisu on toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka digitalisoi tarvittavan tiedon yhteen järjestelmään.

Blogi: Älykkäät vaakatoiminnot tehostavat materiaalin vastaanottoa

Toimitusketjuun osallistuvat mm.

 • Materiaalin tuottaja
 • Myyjä ja / tai toimittaja
 • Kuljetusliike / kuljettaja
 • Materiaalin hyödyntäjä

Materiaalin hyödyntäjän toimintoja ovat mm.

 • Materiaalin vastaanotto sekä jalostaminen
 • Lopputuotteiden ja / tai sivuvirtojen toimitus jatkokäyttöön

Toimitusketjun eri vaiheissa syntyvää tietoa:

 • Materiaalin määrä, laatu ja hinta
 • Toimitusaikataulut
 • Materiaalin alkuperä
 • Materiaalin jalostajan käsittelykapasiteetti ja tarve
Once by Pinja logo

Once – toimitusketjun hallintajärjestelmä

Once by Pinja on selainpohjainen, SaaS-palvelumallin järjestelmä, jolla hallitaan mm. energiantuotantolaitosten tilaus- ja toimitusketjuja. Once jakaa toimitusketjussa syntyvän tiedon reaaliajassa kaikkien ketjuun liittyvien osapuolten kesken. Järjestelmä skaalautuu niin yksittäisten pienten- kuin useiden laitosten konsernitoimitusketjujen hallintaan.

Oncella koko toimitusketjun hallinta, seuranta ja raportointi tarkentuu sekä nopeutuu. Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.

Tutustu Oncen ominaisuuksiin

Ottamalla käyttöön Once-järjestelmän:

Yhteen kertaan syötetty tieto riittää

Toimitusketjun hallinta tehostuu ja tuottavuus paranee

Voit aidosti ja tehokkaasti päivittäisjohtaa kerätyllä tiedolla

Manuaalinen työ, inhimilliset virheet ja piilokustannukset pienenevät ratkaisevasti, ja resurssia vapautuu

Keskeisimmät ominaisuudet

400+ toimittajaa

1 000 000+ kuormatapahtumaa vuodessa

4 000+ kuljetusvälinettä

100+ autovaakaa

3 000+ käyttäjää

300+ käyttöpaikkaa

Kädessä puhelin, jossa sähköisen siirtoasiakirjan näkymä

Jätelaki ja sähköinen siirtoasiakirja

Jätelaki velvoittaa kiertotalousalan toimijoita siirtymään sähköisten asiakirjojen käyttöön jätteiden kuljetuksessa. Vuoden 2022 alusta voimaan astui velvoite toimittaa siirtoasiakirjojen tiedot SYKE:n ylläpitämään kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin. Tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä.

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjapalvelu voidaan liittää osaksi Once-järjestelmää tai ottaa käyttöön itsenäisenä sovelluksena. Sähköisen siirtoasiakirjan etuja ovat mm.

 • helppokäyttöisyys
 • jäljitettävyys
 • arkistoitavuus sähköisessä muodossa

Lue lisää täältä!

Asiakkaitamme ovat mm.

Asiakkaidemme kokemuksia Oncesta

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Uutisia aiheesta

Lassila & Tikanoja valitsi Once by Pinjan tehostamaan materiaalivirtojen ja varastojen hallintaa

Once by Pinja -järjestelmä on otettu jo käyttöön ensimmäisellä käyttöpaikalla, minkä lisäksi toimitussopimus on solmittu jo useammalle toimipaikalle.

E.ON Sweden valitsi toimitusketjunsa hallintaan Once by Pinjan

Vaihtamalla nykyisen, pitkälti manuaalisen hallintamallinsa Onceen E.ON Sweden puolittaa polttoainelaskentaan kuluvan työaikansa – ja saa silti aiempaa yksityiskohtaisempia tuloksia.

Gasumin Lohjan biokaasulaitos osaksi Once-ekosysteemiä

Pohjoismaiden suurin biokaasuntuottaja luottaa Once by Pinja -toimitusketjun hallintajärjestelmään kaikilla Suomen laitoksillaan.

Kuinka pääsen alkuun?

Toimitusketjussa syntyvän tiedon siirtäminen Onceen ja järjestelmän käyttöönotto on vaivaton prosessi asiantuntevan kumppanin ohjauksesssa

Tarjoamme käyttöönne:

 • Maksuttoman kartoituksen nykytilanteesta ja prosesseistanne.
 • Yhteisen työpajan, jossa syvennämme yhteistä käsitystämme matkalla nykytilasta tavoitteisiinne.
 • Ratkaisuehdotuksen, jossa selkiytämme vastuunjaon ja roolituksen projektin aikana.
 • Olemassa olevan tiedon tarkastelun ja yhdistämisen.
 • Nopean järjestelmän käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen.
 • Tuote- ja asiakastuki 1. päivästä alkaen.
 • Asiantuntijakumppanuuden, toimialaosaamisen ja tuotteen sekä asiakkuuden jatkuvan kehittämisen.
 • Tietoturvallisen SaaS-ympäristön toimitusketjun reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen.
 • Yli 450 asiantuntijan osaamisen tiedolla johtamisen, ohjelmistokehityksen, automaation, tuotannonsuunnittelun- ja ylläpidon eri osa-alueilta.

Varaa maksuton demo ja asiantuntijakeskustelu

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme