Metsäteollisuuden ohjelmistot

Tiedä työsi arvo - kehitä ja ohjaa liiketoimintaa toimialan omalla toiminnanohjausratkaisulla

Nopeammin ja helpommin mukaan alan muutoksiin

Koko metsäteollisuuden arvoketjun optimointi vaatii toimialakohtaista tietoa tuottavuuden kehittämisestä aina puun kannosta lopputuotteisiin. Pinjan toiminnanohjausratkaisuilla digitalisoit koko arvoketjun toimialan parhaiden käytänteiden tukemana. Voimme auttaa saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet optimoimalla puunhankintaa, puunkäsittelyä, sahan tuottavuutta sekä puunjalostukseen käytettävien koneiden ja laitteiden toimintavarmuutta.

Haluamme olla mukana edistämässä työnteon helppoutta, raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja vastuullisesti johdettua liiketoimintaa metsä- ja sahateollisuudessa. Toiminnanohjausratkaisujemme avulla löydät prosessiin hukatut katteet, jotka takaavat toiminnan kannattavuuden pidemmälle tulevaisuuteen. Tällä sivulla voit tutustua metsäteollisuuden ohjelmistoihimme tarkemmin.

Tutustu metsäteollisuuden ohjelmistoihimme:

Forest – puunhankinnan, korjuun ja logistiikan toiminnanohjausjärjestelmä

Forest by Pinja mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan.

Terminal – raaka-aineiden toiminnanohjausjärjestelmä

Terminal by Pinjan avulla tehostat toimintaa aina sopimusten hallinnasta, kaikkien materiaalien vastaanottoon/lähettämiseen, varastotietojen ylläpitoon sekä laskutuksen suorittamisen.

Timber – sahan ja puunjalostuksen toiminnanohjausjärjestelmä

Timber by Pinjan sisältämien ohjelmistomoduulien avulla sahan ja puunjalostuksen koko toiminnanohjaus on vaivatonta, täsmällistä ja nykyaikaista.

Pinja MES - tuotannonohjausjärjestelmä

Pinja MES helpottaa tuotannon kokonaisuuden hallintaa kokoamalla tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhteen paikkaan

iPES – tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmä

iPES by Pinja tehostaa tuotannonsuunnittelua hyödyntäen kehittyneitä optimointi- ja simulointiteknologioita.

Gema – tuotannon tiedonkeruujärjestelmä

Gema by Pinja on helppo ja kustannustehokas tapa kehittää tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti.

Novi – kunnossapitojärjestelmä

Novi by Pinja on järjestelmä teollisuuden kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen.

Forklift-sovellus

Forklift-sovellus sahojen ja puunjalostuksen varastonhallinnan ja logistiikan tehostamiseen

Asiakkaidemme kokemuksia

Ingarp Träskydd – resurssit vastaamaan kasvavaa kysyntää

Ingarp Träskydd on puutuotteiden suojaukseen keskittyvä yritys. Yritys on selviytynyt kasvaneista volyymeista ja onnistunut samalla virtaviivaistamaan prosessejaan siirtymällä Timber by…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ on virolainen yritys, joka on erikoistunut puunjalostukseen ja sahatavaran tuotantoon havutukista. Elokuusta 2021 lähtien yritys on hallinnoinut…

Metsä Fibre – maailman modernein saha

Pinjan ja johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistaja Metsä Fibren yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli sekä yhtenäiset suunnitteluprosessit.

FM Timber

FM Timber Oy on vuonna 1997 perustettu kuusi- ja mäntysahatavaraa valmistava sahakonserni. Kahden metsäyrittäjän perustama yritys on kasvanut vuosien varrella…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Koskisen

Saha- ja levyteollisuuden edelläkävijä Koskisen on tarjonnut puunjalostuksen ja metsänhoidon palveluita jo yli sadan vuoden ajan. Koskisen hyödyntää metsänhoidossaan Pinjan…

Versowood

Kaikkien sahakonserni Versowoodin koneiden tiedot ja kunnossapitotoimet päivittyvät reaaliajassa Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmään.

Metsäenergia

Metsäenergia Meter Oy on energiapuuliiketoimintaa harjoittava, nopeasti kasvava yritys. Yritys ostaa ja myy edelleen energiapuuta sekä hoitaa nuoria metsiä kasvukuntoon.…

Prima Timber

Sahatavaran jatkojalostukseen erikoistunut Prima Timber hyödyntää liiketoiminnassaan Timber by Pinja -järjestelmää ja sen Forklift-sovellusta. Ratkaisu on vähentänyt merkittävästi käsityötä ja…

Selkeillä askelmerkeillä ERP-projekti maaliin

Prosessien ja tarpeiden määrittely

Autamme hahmottamaan nykytilanteen prosessit sekä opastamaan toiminnanohjauksessa ja kokonaisuuden optimoinnissa. Varmistamme onnistuneen käyttöönoton edellytykset tunnistamalla yrityksen nykyhaasteet, kasvutavoitteet ja tarpeet työtä helpottaville ratkaisuille.

Palvelukokonaisuuden konfigurointi

Modulaarisuus mahdollistaa myös yrityskohtaisten ominaisuuksien jatkokehityksen. Ohjelmiston käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja. Ohjelmistot integroituvat olemassa oleviin järjestelmiin ja laitteisiin sekä mm. kirjanpito-ohjelmiin.

Nopea ja vaiheistettu käyttöönotto

Valmiit järjestelmäratkaisut ja rajapinnat mahdollistavat nopean käyttöönoton ja skaalautumisen. Meidän kanssa ei kannata pelätä muutosta. Ohjaamme ja autamme järjestelmän käyttöönotossa kädestä pitäen. Pidämme huolta käyttöönoton aikatauluista ja että järjestelmästä opitaan ottamaan kaikki hyöty irti. Koulutamme käyttäjät aina henkilökohtaisesti.

Jatkuva kehitys ja kumppanuus

Järjestelmän kuukausilisenssi kattaa kaiken tarvittavan päivityksistä helpdeskiin. Jatkuvan järjestelmäkehityksen myötä tuotteidemme ominaisuudet monipuolistuvat ja niiden toiminta vastaa muuttuviin toimialan vaatimuksiin. Kehitämme järjestelmää yhdessä alan parhaiden ammattilaisten ja metsäteollisuuteen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.