Flow by Pinja

Kiertotalouden materiaalivirtojen tehostamisjärjestelmä

Flow muuttaa materiaalivirrat ja ajan rahaksi - materiaalinhallinta ja -seurantajärjestelmä

Voimakkaasti kehittyvä kiertotalous ei ole aina kaunista tai mukavaa, se on täynnä maailman hylkäämää roskaa, loputonta materiaalivirtaa ja epäselvää raportointia. Kiertotalouden kannattavuuden kasvu kaatuu epäselvyyksiin materiaalivirtojen hallinnassa ja turhiin työtunteihin. Siksi kehitimme kiertotalousosaajien kanssa yhdessä yksinkertaisen ja kustannustehokkaan työkalun, jolla materiaalivirrat muutetaan näkyviksi, hallittaviksi ja 100%:sti laskutettaviksi.

Tuloksena syntyi Flow by Pinja, joka kerää, jakelee ja raportoi tiedon juuri sinne minne pitääkin muutamalla klikkauksella. Flow riisuu pois kaiken turhan sälän, kikkailun ja exceleiden klikkailun. Säästät niin hermoja kuin aikaasi mielekkäämpään ja kannattavampaan työntekoon.

Lataa esite

Flow yhdistää kiertotalouden asiantuntijat, järjestelmät, kannattavuuden ja datan - paljon enemmän kuin vaakajärjestelmä

Flow on kiertotalouden käyttöön kehitetty yksinkertaistettu selainpohjainen Saas-järjestelmä. Flow luo kiertotalouteen prosessin, josta on riisuttu pois kaikki turha työ ja kikkailu. Reaaliaikaista ja avointa tietoa tuottavalla materiaalinhallintajärjestelmällä pystytään vastaanottotoimintojen lisäksi tuottamaan monipuolisesti tietoa koko toimitusketjun eri vaiheista ja tuottamaan raportointia kaikille toimitusketjun osapuolille. Flown avulla maksimoimme tuloksesi – minimoimalla kaiken turhan manuaalisen työn.

Entistä hallitummat materiaalivirrat

Flown avulla yksikään materiaali ei jää kirjaamatta tai laskuttamatta. Materiaalien seuranta ja jäljitettävyys on aina ajan tasalla koko toimitusketjussa

 • Tehokkaat vaaka- ja vastaanottotoiminnot
 • Materiaalivirtojen seuranta
 • Reaaliaikainen varastojen hallinta

Aikaa ja hermoja säästävää työtä

Flow minimoi työtunnit ja ahdistuksen. Flow automatisoi kiertotalouteen liittyvä manuaaliset työvaiheet ja se toimii myös ennakoinnin ja suunnittelun tukena.

 • Työajan säästö
 • Tehostetut materiaalivirrat
 • Nopea ja helppo tiedon jäljitettävyys

Tuloksellista ja helppoa tiedon hallintaa

Flown avulla yksikään tieto ei ole enää hukassa tai piilossa. Se auttaa johtamaan työtä ja antaa tarkat sekä vertailukelpoiset raportit helposti yhdellä napin painalluksella.

 • Automatisoitu tiedonsiirto
 • Selkeä tiedonhallinta
 • Ajantasainen raportointi

Lisää katetta, kasvua ja kannattavuutta

Flow muuttaa materiaalivirrat ja ajan rahaksi, tekemällä kiertotalouden piilossa olevat katteet ja kulut näkyviksi. Flown avulla kannattavuus paranee välittömästi ja koko ala kehittyy.

 • Laskutuksen läpinäkyvyys
 • Materiaalivirrat liikevaihdoksi
 • Tunnuslukujen seuranta

Katso tallenne Flow by Pinjan -esittelywebinaarista!

Kasvua ja kannattavuutta kiertotalouteen – Flow by Pinja -esittelywebinaarissa keskustelimme mm. seuraavista aiheista:

 • Kiertotalous tänään
 • Kiertotalouden materiaalivirtojen haasteet
 • Miten tehostaa materiaalivirtojen hallintaa ja seurantaa?
 • Flow by Pinja – materiaalivirtojen hallinta- ja raportointijärjestelmä kiertotalouteen
 • Flow by Pinja -järjestelmädemon esittely

Klikkaa tästä tallenteeseen

Jätelaki ja sähköinen siirtoasiakirja

Jätelaki velvoittaa kiertotalousalan toimijoita siirtymään sähköisten asiakirjojen käyttöön jätteiden kuljetuksessa. Vuoden 2022 alusta voimaan astui velvoite toimittaa siirtoasiakirjojen tiedot SYKE:n ylläpitämään kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin. Tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä.

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjapalveluvoidaan liittää osaksi Flow-järjestelmää tai ottaa käyttöön itsenäisenä sovelluksena. Sähköisen siirtoasiakirjan etuja ovat mm.

 • helppokäyttöisyys
 • jäljitettävyys
 • arkistoitavuus sähköisessä muodossa

Lue lisää täältä!

Asiakkaitamme ovat mm.:

Lue menestystarina

Ekokymppi

Materiaalivirtojen hallinnan merkitys korostui jätehuollon kuntayhtymä Ekokympissä jätelakiuudistuksen myötä. Haasteeseen tarjosi ratkaisun Flow by Pinja.

Uutisia aiheesta

Kiertokapula tehostaa jätteiden vastaanottotoimintaa Flow by Pinjan avulla

Projekti aloitettiin pilotoimalla Pinjan Flow -järjestelmän käyttöönotto ensin yhdellä toimipaikalla.

Envor Group tehostaa materiaalivirtojen hallintaa Flow by Pinja-järjestelmällä

Järjestelmähankinnan tavoitteena on saada reaaliaikaisempaa tietoa toimitusketjusta, kehittää sisäistä raportointia ja ohjata toimintaa tehokkaammin datan perusteella.

Puhas Oy tehostaa materiaalien hallintaa Flow by Pinja -järjestelmällä

Digitalisointiprojektin tärkeimpänä tavoitteena oli päivittää materiaalivirtojen hallinnan järjestelmät. Tämän lisäksi haluttiin siirtyä käyttämään sähköistä siirtoasiakirjaa.

Ekokymppi automatisoi materiaalivirtojen hallinnan prosessejaan Flow by Pinja-järjestelmällä

Ensimmäisenä sisäiseen testaukseen otetaan Pinjan sähköinen siirtoasiakirja.

Jätelain uudistus vauhditti Kierto Ympäristöpalvelujen Flow by Pinja -järjestelmähankintaa

Sähköinen siirtoasiakirja on yksi tärkeimmistä hankkeen tavoitteista.

Ota yhteyttä

Varaa oma Flow-esittelysi tai ota yhteyttä!