Terminal by Pinja

Raaka-aineiden toiminnanohjausjärjestelmä puunjalostus- ja sahateollisuuteen

Puunjalostus- ja sahateollisuus nykyaikaan – hallitse raaka-aineet kätevästi yhdessä järjestelmässä

Merkittävä osa sahojen ja puunjalostuksen toimijoiden arjesta koostuu raaka-aineiden hallinnasta. Kuormia voi tulla ja valmista tavaraa lähteä useita rekallisia päivän aikana. Kaiken saapuvan raaka-aineen laatu täytyy määrittää ja kuormat myös lajitella varastoon oikeisiin paikkoihin.

Lisäksi uusia tilauksia varten raaka-aineen varastotilanne sekä tulevan puutavaran määrä ja laatu täytyy olla tiedossa, jotta sovitussa toimitusajassa ja laadussa pysytään.

Mikäli edellä mainitut asiat ovat excelien, papereiden, jopa muistin varassa tai tieto on henkilöitynyttä, on arjen hallinta vaikeaa. Jos pihaan saapuu samaan aikaan monta rekkakuormallista raaka-ainetta, on esimerkiksi logistiikan, kuten kuormien aikataulutuksen hyvä olla kunnossa.

Raaka-aineiden vastaanoton ja hallinnan ei kuitenkaan tarvitse olla kaaosta. Kun kaikki onnistuu yhdessä järjestelmässä, säästyy aikaa, rahaa ja hermoja.

Lue lisää

Kun raaka-aineiden hallinta on yhdessä järjestelmässä:

1. Tulevista kuormista saadaan tieto ennakkoon, jolloin kuormien aikataulutus on helppoa. Saapunut raaka-aine kulkee vastaanoton kautta ja päätyy varastoon oikeisiin paikkoihin.

2. Kaikki tapahtumat ja tiedot ovat reaaliaikaisesti nähtävissä kaikille esimerkiksi konsernitasolla.

3. Vastaanottoprosessi on läpinäkyvä ja nykyaikainen tiedonvaihto antaa saumattoman näkyvyyden myös raaka-aineen toimittajille.

4. Kaikki tieto on selkeässä digitaalisessa muodossa, jolloin inhimillisen virheen mahdollisuus pienenee.

Metsäteollisuuden järjestelmäratkaisumme sahan ja puunjalostuksen toiminnanohjaukseen

Terminal by Pinjan avulla tehostat toimintaa aina sopimusten hallinnasta kaikkien materiaalien vastaanottoon ja lähettämiseen, varastotietojen ylläpitoon sekä laskutuksen suorittamiseen. Terminal by Pinja on käytössä yli 40 puunjalostus- ja sahateollisuustoimijalla Suomessa, Ruotsissa ja useissa Baltian maissa.

Nykyaikaisella SaaS-pohjaisella järjestelmällä voidaan hallita mm. sopimukset monipuolisella hinnoittelulla, ennakkotiedot saapuvista kuormista, järjestää autot haluttuun purkujärjestykseen, tunnistaa autot automaattisesti sekä ohjata raaka-aineen mittausta (tukkimittari, punnitus, tilavuusmittaus) ja kuormien purkutapahtumaa.

Järjestelmän avulla voidaan seurata raaka-aineen varastointia (kpl/m3) sekä hoitaa automaattiset raaka-ainepoistot kulutusten pohjalta. Varastopaikkojen sijainti, arvo ja käyttötarkoitus on tiedossa koko ajan. Tämä kaikki tapahtuu reaaliajassa, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toimitusten toteumatiedot esim. vieraslaitoksilta liikkuvat sähköisesti järjestelmän sisällä.

Terminalista löytyy myös valmiit rajapinnat useimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin ja muihin alalla yleisesti käytettyihin tiedonsiirtotapoihin. Integraatio tuotantolinjan laitteisiin ja sivutuotteiden hallinta järjestelmässä onnistuu helposti.

Ota yhteyttä

Tukkivastaanotto

 • Rajapinta siltavaakaan ja tukkimittarille
 • Modulointi ja moduulitaulukoiden ylläpito
 • Täydellinen vastaanottoraportointi
 • Kontrollitukkitoiminnallisuus, mahdollisuus Masser-saksien rajapintaan
 • Uudelleen lajittelu ja välivarastokuormien hallinta
 • Tukkivaraston lisäys tukkimittarilta tuleviin lokeroihin / tukkiluokkiin
 • Sähköinen tiedonsiirto metsäyhtiöille (OVT/ForestHub)
 • Tukkisopimukset ja niiden seuranta
 • Painomittaus ja kollektiivien hallinta

Tukkivarasto

 • Reaaliaikainen tukkivarasto: kpl, m3, jm
 • Raportointi tilannepäivälle ja kellonajalle
 • Tukkivaraston vähentäminen käyttöliittymän kautta
  • Mahdollisuus myös vähentämisen automatisointiin
 • Tapahtumaraportointi
 • Tukkivaraston hinta perustuen arviotehdashintaan tai todelliseen tehdashintaan
 • Inventointitoiminnot

Tukkikentänhallinta

Terminal by Pinjaan on saatavissa myös tukkien käsittelyyn ja tukkivaraston hallintaan suunniteltu Forklift-sovellus. Sen avulla täyttyvät lajittelutaskut nähdään visuaalisesti sekä estetään tukkiluokkien sekoittuminen varastossa. 

Sahan työtilaukset ovat näkyvissä reaaliaikaisesti. Ohjelmisto kertoo, kuinka paljon työn alla oleva sahauserä vielä tarvitsee ajossa olevaa tukkiluokkaa ja mikä on seuraava sahauksen työtilaus.

Sovelluksen avulla myös varastopaikkojen määrätieto on ajan tasalla. Sovellus osaa lisäksi ehdottaa sopivan varastopaikan konfiguraation perusteella.

Lue lisää Forklift-sovelluksesta!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Terminal by Pinja -tukipyynnöt:

Terminal by Pinja -järjestelmä sisältyy Forest by Pinja ja Timber by Pinja -tuotteisiin. Riippuen, kumpi tuotteista teillä on käytössä, ottakaa yhteys sen tukeen.

Kaikki tuen ja asiakaspalvelun suorat yhteystiedot löydätte täältä →