Tietosuoja

Kontaktirekisteri

 1. Rekisterinpitäjä: Pinja Group Oy jatkossa Pinja, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä. Rekisteri on yhteisrekisteri Pinja Group Oy:n ja kaikkien sen tytäryhtiöiden kesken.
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Pekka Nurminen, dpo@pinja.com
 3. Rekisterin nimi: Pinjan kontaktirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Henkilötietoja käsitellään yrityksen ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan suorittamiseksi. Henkilötietoja käsitellään yrityksen lainsäädännöllisten ja sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi tai henkilön suostumukseen perustuen. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään mm. toimitusvelvotteiden hoitamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin ja markkinointitarkoituksiin.
 5. Rekisterin tietosisältö: Rekisterissä käsitellään Pinjan asiakaskontaktien, toimittajakontaktien ja muiden liiketoiminnan yhteistyökumppaneiden tietoja. Rekisteri sisältää henkilötietoja, kuten nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, katuosoitteen sekä muita vapaamuotoisia asiakkaan ilmaisemia tai Pinjan palveluiden käytön yhteydessä luovuttamia tietoja. Rekisteri saattaa joissain palvelujen käyttötilanteissa sisältää lisäksi tietoja henkilön verkkosivuselauksista ja mm. verkkosivuilta ladatuista materiaaleista. Rekisteri ei sisällä EU:n tietosuoja-asetuksessa mainittujen erityisten kohderyhmien tietoja. Rekisterissä olevien yksittäisten tietojen säilytysaika määräytyy käsittelyn tarkoituksen, oikeusperusteen ja rekisteröidyn käyttämien oikeuksien mukaisesti, huomioiden käytettävissä oleva tekniikka ja kohtuulliset kustannukset. Osa soitetuista ja vastaanotetuista puheluista nauhoitetaan. Asiakaspalvelija ilmoittaa nauhoittamisesta puhelun alussa tai sähköpostilla sopiessaan etukäteen sähköpostitse puhelun ajankohdasta. Nauhoitukset auttavat todentamaan puhelimitse tapahtuneen asioinnin sekä parantamaan palvelun laatua.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin tiedot ovat peräisin julkisista rekistereistä ja julkisista lähteistä tai Pinjan työntekijöiden tai edustajien asiakaskohtaamisista. Rekisterissä saattaa joissain tilanteissa olla myös muita, kuin henkilön itse luovuttamia tietoja, esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan luovuttamia tietoja. Rekisterin säännönmukaisia tietolähteitä ovat Pinjan työntekijöiden työtehtävissään tekemät kirjaukset ja tallennetut kopiot saaduista kirjallisista materiaaleista.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisterissä olevia tietoja saatetaan luovuttaa liiketoiminnan toteuttamisen tarpeen mukaan, Pinjan liiketoimintaprosesseja tai niiden osia toteuttaville tahoille.
 8. Tietojen siirto ETA Tai EU:n ulkopuolelle: Pinjan kontaktirekisterin tietoja säilytetään Pinjan hallinnoimassa tietojärjestelmässä, jonka data sijaitsee EU:n alueella. Kontaktirekisterin tietoja säilytetään myös Googlen ja HubSpotin palveluissa, yhtiöiden palvelukuvausten mukaisella tavalla säilytettynä.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Kontaktirekisterin tietojen suojauksessa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksessa esitettyjä yleisiä periaatteita. Pääsy tietorekisterissä olevaan tietoon rajataan huomioiden käsittelyn tarkoituksen, luonteen, käytössä olevat tekniikat ja kohtuulliset kustannukset.
 10. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröity voi esittää pyynnön omien tietojensa tarkistuksesta, oikaisusta, käsittelyn rajoittamisesta ja muista EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle tai Pinjan asiakaspalveluun. Pyynnön esittämisen yhteydessä pyynnön esittäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.tietosuoja.fi
 11. Tiedon käyttö automaattisessa profiloinnissa: Rekisterissä oleville tiedoille ei tehdä sellaista automaattista profilointia, jolla olisi vaikutusta rekisteröidyn henkilön oikeuksiin ja vapauksiin.

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat laitteesi selaimen muistiin tallennettavia tietoja. Käytämme evästeitä sivustollamme käyttökokemuksen parantamiseen, sisällön ja rakenteen kiinnostavuuden analysointiin, käyttäjämäärien tilastointiin sekä muihin markkinointitarkoituksiin. Sivustomme evästeiden tiedot tallentuvat käytettävälle selainlaitteelle. Niiden avulla muodostettuja seurantatietoja saatetaan tallentaa sivuston julkaisujärjestelmään ja muihin pilvipalveluihin, kuten Google Analytics -palveluun.

Voit rajoittaa evästeiden käyttöä selaimesi asetuksista. Sivustollamme olevat linkit tai upotetut sisällöt saattavat sisältää kolmannen osapuolen evästeitä. Joissakin käyttötilanteissa, kuten esitteiden lataamisessa, yhteydenottopyynnöissä tai uutiskirjeen avaamisen yhteydessä, evästeet ja seurantatiedot saattavat yhdistyä henkilötietoihisi. Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön.