Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Läpinäkyvää ohjelmistokehityskumppanuutta visiosta toteutukseen

Kuuntelevaa, näkemyksellistä ja asiakaskeskeistä ohjelmistokehityskumppanuutta

Digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa uusia tapoja tehdä ja kasvattaa liiketoimintaa. Muuttuviin asiakastarpeisiin vastaaminen digitaalisesti vaatii näkemystä, moninaista osaamista sekä kykyä reagoida nopeasti.

Saat ohjelmistokehityskumppanuuden, jolla varmistat digitaaliset ratkaisut asiakkaidenne tarpeiden mukaisiksi. Pinjan omistautuneet tekijät kehittävät, koodaavat ja välittävät. Avoin ja asiantunteva yhteistyö ja asiakaskeskeisyys johtavat digitaalisiin ratkaisuihin, joita sinun asiakkaasi arjessaan arvostavat.

Katso, ketkä valitsivat Pinjan

Etsitkö ratkaisua digitaalisten palveluiden kehitykseen ja toteutukseen?

Pinjalla on vuosikymmenten kokemus vaativien ja liiketoimintakriittisten digitalisaatioratkaisujen toteuttamisesta. Ymmärrämme mitä kehitystyö vaatii, jotta loppuasiakas saa lisäarvoa ja luottaa ratkaisuun. Varmistamme, että asiantuntijat kaikissa rooleissa sitoutuvat osaksi yritystäsi.

Pinjan kumppanuusmallissa yhteistyö on aidosti läpinäkyvää. Reaaliaikainen kommunikointi pelaa kumppanuuden jokaisessa vaiheessa: digitaalisen liiketoimintamallin palvelumuotoilussa, suunnittelussa, toteutuksessa, käyttöönotossa, ylläpidossa ja tuessa. Kumppanuusmallilla turvataan tarvittaessa myös omilla jaloilla seisominen. Me olemme tehneet kehityskumppanuudesta aidosti kannattavan keinon kasvaa ja kehittää digitaalisia palveluja asiakkaillenne.

Blogi: Mitä ohjelmistokehityskumppanilta on lupa odottaa?

Läpinäkyvää ja johdettua kehittämisen yhteistyötä

Palvelumuotoilu ja protoilu

Käytettävyys ja saavutettavuus

Tekninen määrittely

Osaajat ja tiimityö

Jatkuvat kehityspalvelut

Tuki ja ylläpito

Tietoturva

Laadunvarmistus

Läpinäkyvää kumppanuutta ohjelmistokehitykseen – sinun asiakkaasi eduksi

Toimintamalli & viestintä

Tuomme kehityksen tueksi selkeät prosessit ja joustavan arjen toimintamallin. Sitoudumme työhön, pysymme aikataulussa ja kommunikoimme muutoksista. Sitoutuminen, vuorovaikutus ja innostuminen ovat todistetusti vahvuutemme, ja niiden kautta varmistamme teidän asiakkaiden kokemuksen ja tyytyväisyyden. Avoimuus ja vastuullisuus näkyy myös siinä, että turvaamme tarvittaessa myös omilla jaloilla seisomisen.

Kehitys & konsultointi

Kehittämisen keskiössä on Sinun asiakkaasi ja tavoitteesi. Me tiedämme, että yhteinen ymmärrys tavoitteista luo niin luottamusta kuin sisäistä mielenrauhaa. Todellisten asiakastarpeiden sisäistäminen tuo näkemystä kehittämiseen ja antaa sille oikean, kestävän suunnan. Siksi kumppanuus tarkoittaa osaamisen jakamista puolin ja toisin sekä aitoa kykyä kuunnella. Kerromme realistisesti ja rehellisesti mitä kannattaa tehdä ja miksi.

Osaajat & tiimityö

Olemme ylpeitä monipuolisesta ja kattavasta osaamisestamme. Konsultoivan otteen ohella pystymme tuomaan selkeyttä kehityskustannusten hallintaan ja ennustettavuuteen. Tähtäämme siihen, että kumppanina olet aina ajan tasalla vaihtoehtoisista teknologioista ja toteutusmalleista. Varmistamme yhdessä oikeat valinnat, jotka palvelevat sekä asiakkaitasi että liiketoimintaasi pidemmälle tulevaisuuteen.

Pinjan ammattitaitoa on hyödynnetty mm. seuraavien teknologioiden parissa:

Ohjelmointikielet ja kehitysympäristöt:

.NET/C#, TypeScript/JavaScript, PHP, Java, ASP.NET, React, Angular, Symfony, Spring

Palvelin- ja alustakehitys:

Linux, Windows, Docker, Kubernetes

Tietokannat:

MS SQL, PostgreSQL, MySQL

Ketterät menetelmät:

Scrum, Kanban, Lean

Pilvipalvelut:

Google Cloud, MS Azure, Amazon AWS.

Lue lisää järjestelmien, pilvien ja osaamisen toimivasta yhteistyöstä

Varaa tapaaminen asiantuntijan kanssa

Jos jäi vielä kysyttävää, mitä hyötyjä ohjelmistokehityskehityskumppanuus tarjoaa, varaa aika asiantuntijalle.

Keskustelun aiheet voivat olla esimerkiksi seuraavia:

  • Ohjelmistokehityskumppanuus ja räätälöidyt ratkaisut
  • Teknologiaratkaisut nyt ja tulevaisuudessa
  • Integraatiot ja yhteensopivuus
  • Kehitystyön aikataulu ja kustannukset
  • Ylläpito- ja tukipalvelut
  • Laadunvarmistus ja tietoturva

Katso ketkä valitsivat Pinjan ohjelmistokehityskumppanikseen

Prima Power

Prima Power valjasti kehittämisen ja innovoinnin tueksi Pinjan IoT-ratkaisut ja asiantuntijapalvelut

Sähköteknisen Kaupan Liitto

Sähköteknisen Kaupan Liitto toimii sähköteknisen kaupan alan kilpailukyvyn edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Lisäksi STK edustaa Suomessa kansainvälistä rakentamisen tuotteiden teknisten…

HUS

HUSin ja Pinjan integraatiopalveluihin liittyvä yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja Pinjasta tuli HUSin integraatiotoimittaja transitioprojektin päätteeksi saman vuoden joulukuussa. Nyt…

DigiFinland

DigiFinland Oy edistää Suomessa sote- ja pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT-yhteensopivuutta. Yhteistyössä Pinjan kanssa DigiFinland muun muassa kehittää digitaalisia…

Kuntien Tiera

Yhteistyön keskeisin tavoite oli PSOP-järjestelmän kokonaisuudistus. Kumppanuus Pinjan kanssa on tuonut toimintaan toivottua ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä.

Evondos

Suunnittelimme Pinjan kanssa Evondos® -lääkeannostelun palvelujärjestelmän, jossa lääkehoidon virheiden määrä saatiin radikaalisti pienemmäksi.

Dekati

Pinja rakensi Dekati Oy:lle portaalin, joka helpottaa jälleenmyyjäverkoston hallintaa ja viestintää myyjien kanssa.

Synoste

Terveydenhuoltoalan vaatimukset täyttäviä medikaalilaitteistojen ohjelmistopalveluja tarjoavia yrityksiä ei ole Suomessa kovin montaa, joten Pinjan valinta oli helppo.

Sähköinfo

Pinjan toimittamaa uutta palvelua voidaan käyttää mistä ja milloin vain.

Tana

”Pinjan tuottama etävalvontajärjestelmä tuo alallemme jätteenkäsittelybisnekseen aivan uudenlaisen ajattelutavan."

Ohjelmistokehitys lähtee osaavasta tiimistä

Meillä on kumppanuuksiin sitoutuneita ja kokeneita tekijöitä, jotka sekä kehittävät, koodaavat että välittävät. Kun tarvitset lisäkäsiä, erityisosaamista tai kokonaisen kehitystiimin, sisäistämme ulkoistamisen myötä tekijät osaksi yritystänne ja tiimiänne. Kommunikoimme ja dokumentoimme läpinäkyvästi työmme jäljen, jotta tietotaito jää kumppanuuden myötä yrityksen sisälle ja mahdollistaa myös itsenäisen jatkokehittämisen. Me Pinjalla huolehdimme henkilöstöstämme, jotta jokaisella on aito halua auttaa ja kommunikoida avoimesti koko kumppanuuden ajan.

Tutustu Lead architect Pekan tarinaan