Gema by Pinja tuotannon seurantajärjestelmä

Tuotannon seurantajärjestelmä tuottavuuden parantamiseen.

Moderni tuotannon seurantajärjestelmä on tärkeä osa nykyaikaista tuotantoprosessia

Tuotannon seurantajärjestelmä kerää ja tallentaa tietoa tuotannon eri vaiheista ja prosesseista. Seurannan tarkoituksen on varmistaa tuotannon toimivuus sekä arvioida sen tehokkuutta ja laatua. Seurannan ansiosta syntyvä reaaliaikainen tilannekuva auttaa tekemään päätöksiä, jotka johtavat parhaimmillaan tuotannon tehostumiseen, kustannussäästöihin sekä parempaan laatuun. Poikkeamatilanteiden nopea esilletulo mahdollistaa ripeän reagoinnin ja näin auttaa minimoimaan näiden haittavaikutuksia.

Koneilta kerätty tieto ei kuitenkaan yksin riitä vaan tiedon rikastajaksi tarvitaan ihmistä, useimmiten tuotannon työntekijää. Moderni tuotannon seurantajärjestelmä on helppokäyttöinen ja ohjaa työntekijää tekemään ja raportoimaan asioita, kuten poikkeamatilanteita ja laatutarkastuksia oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Lataa opas: 6 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin

3 hyvää syytä hyödyntää Gema tuotannon seurantajärjestelmää

Tuotannon reaaliaikainen tilannekuva näkyväksi kaikille sitä tarvitseville.

Tuotannon ongelmakohdat ja juurisyyt selville nopeasti ja tehokkaasti.

Helppokäyttöinen järjestelmä ohjaa operaattoria tämän päivittäisessä työssä.

Digitalisoitu tuotantodata päivittäisjohtamisen tukena

Erinomaisen tuotannon päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, moderni kunnossapidon ja tuotannonsuunnittelun hallinta sekä ymmärrystä lisäävä tiedon visualisointi. Laadukas ja reaaliaikainen tieto toimii jokapäiväisen päätöksenteon perustana. Faktoihin perustuvalla ennakoinnilla tuotannon tehokkuutta voidaan nostaa jopa kymmeniä prosentteja.

Tuotannon päivittäisjohtamista tehdään tehtaan lattiatasolla. Tuotannon johto kokoontuu operatiivisten työntekijöiden kanssa palaveriin, jossa tuotannon tunnuslukujen ja poikkeamien visualisointi, osallistuminen ja tiedon jakaminen ovat merkittävässä roolissa.

Lue lisää: Operaattorin rooli tuotannosta kerättävän tiedon digitalisoinnissa

Tuotannon seurantajärjestelmän hyödyt

Digitalisoitu tuotantodata päivittäisjohtamisen tukena

Digitaalisen tuotantodatan avulla johdat ja kehität valmistusta ja ihmisiä luotettavan, reaaliaikaisen tiedon pohjalta.

Työntekijät tiedon rikastajan roolissa

Osallista työntekijät ja operaattorit mukaan toiminnan kehittämiseen tiedon rikastajan roolissa.

Helppo dokumentointi

Helppokäyttöisen järjestelmän avulla vähennät virheitä sekä parannat kirjausten laatua ja määrää.

Skaalautuva järjestelmä

Joustava ja skaalautuva järjestelmä mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvun ja kehityksen.

Visuaalinen data

Järjestelmä visualisoi kerätyn ja rikastetun tiedon informaatioksi yhteen, selkeään käyttöliittymään.

SaaS-ratkaisuna tai On Premise -asennuksena

Asennus joustavasti asiakkaan omalle palvelimelle tai Pinjan suorituskykyisen ja tietoturvallisen julkipilveen.

160+ Asiakasta

340+ Käyttökohdetta

18+ Eri maassa

10+ Eri kielellä

20 000+ Konekytkentää

100 000+ Poistettua hukkatuntia

Gema by Pinja tuotannon seurantajärjestelmä

Gema by Pinja on moderni tuotannon seurantajärjestelmä, joka halutuilla ominaisuuksilla kasvaa täysimittaiseksi MES-järjestelmäksi. Järjestelmä on helppo ja kustannustehokas tapa kehittää tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti.

Gema kerää yhdelle Dashboard -näkymälle kaikki ne informaatiovirrat, joita kilpailukykyisen valmistuksen tekeminen, kehittäminen ja johtaminen vaatii. Tuotannon operaattoria järjestelmä informoi, opastaa ja antaa palautetta onnistumisesta, visuaalisella ja selkeällä tavalla. Tuotantojohdolle järjestelmä tuo avun tuotannon tärkeimpien tunnuslukujen laskemiseen ja seuraamiseen. Järjestelmä on saatavilla SaaS-ratkaisuna tai on premise-asennuksena. Järjestelmä on mobiilioptimoitu ja helppokäyttöinen millä tahansa päätelaitteella.

Tutustu myös Pinja MES-ratkaisuun

Gema by Pinja logo

Geman ominaisuudet

Tehokkaampaa ja sujuvampaa tuotantoa järjestelmien yhteistoiminnalla

Gema kerää kaikki tiedot, joita kilpailukykyinen valmistus edellyttää, olipa kyse tuotannon toteuttamisesta, kehittämisestä tai johtamisesta. Novi kunnossapitojärjestelmä puolestaan on suunniteltu tukemaan ja helpottamaan päivittäisiä kunnossapitotöitä ja toiminnan kehittämistä.

Kun kunnossapito ja tuotanto toimivat saumattomasti yhdessä, yrityksen tehokkuus ja tuottavuus voivat parantua merkittävästi. Novin ja Geman järjestelmäintegraatio varmistaa, että tekniset edellytykset yhteistyölle ovat olemassa, kirjaukset ja toimenpiteet ovat helppoja tehdä, ja tarvittava tieto on saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa kaikkien sidosryhmien käyttöön.

Lue lisää ja tutustu yhteiskäyttöä esittelevin videoihin

Asiakkaidemme kokemuksia Gema-järjestelmästä

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Olvi

Olvi on valmistanut juomia vuodesta 1878 ja toimii Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa ja Valko-Venäjällä. Yhteistyö Pinjan kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin…

Fazer Makeiset

Lappeenrannan Fazer Makeiset makeistehdas päivitti kunnossapitojärjestelmänsä Novi by Pinjaan – nyt asentajat voivat hoitaa työnsä vain yhden järjestelmän avulla.

Prysmian Group

Pinjan Machine Track by Pinja tuotannonvalvontajärjestelmän avulla luotettava OEE tunnusluku tukemaan Prysmian Groupin korjausinvestointeja.

Panda

Yhteistyö Pinjan kanssa on mahdollistanut Pandan tehtaan kunnossapidon hallinnoinnin ilman ulkoistamista.

Okmetic

Tuotannon analyyttinen seuraaminen alkoi vuoden 2007 lopussa, kun yhdessä laiteessa otettiin käyttöön Machine Track by Pinja -järjestelmä.

Luvata

Luvatan uuden kunnossapidon ohjausjärjestelmän välttämättömiä ominaisuuksia olivat ohjelmiston selkeys ja käytön yksinkertaisuus – Maint by Pinja vastasi vaatimuksia.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Suomen vihreimmän pienpanimon kasvava ja kehittyvä toiminta kaipasi tehokasta tuotannon ja kunnossapidon valvontaa.

Meyer Turku

Pitkän historian omaava telakka, Meyer Turku, on käyttänyt Machine Track by Pinja -järjestelmää jo 90-luvun lopulta tuotannon seurannassa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Gema:n ja asiantuntevan kumppanin avulla voit kehittää operatiivisen tuotannon päivittäistä toimintaa kohti huippusuorituskulttuuria. Tarjoamme asiakkaillemme valmiin konseptin ja tuen kehittämisen polulle.