Tiedolla johtaminen ja Business Intelligence

Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut toimialasta riippumatta

Lataa opas: Tiedolla johtamisen ratkaisut — selvitä tiedolla johtamisen nykytilasi

Tiedolla johtaminen vie tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen

Usein tiedolla johtamiseksi mielletään jo pelkkä strategisten mittareiden seuranta. Lähes 75% yrityksen datasta jää analysoimatta, vaikka tarvittavat työkalut ja menetelmät ovat jo olemassa. Miksi emme hyödynnä dataa yhtä tehokkaasti kuin mitä tahansa muuta omistamaamme raaka-ainetta?

Hyvä tiedolla johtaminen vaatii laadukkaan ja jalostetun datan jakamista päätöksentekoon osallistuville ymmärrettävässä muodossa. Erinomainen tiedolla johtaminen puolestaan luo aitoa kilpailuetua, lisää henkilöstön itseohjautuvuutta ja tuo kustannussäästöjä. Voittavan organisaation taustalla onkin usein luotettava tieto, jota on osattu hyödyntää tehokkaasti organisaation kaikilla tasoilla sekä seurannassa että ennustamisessa.

Kun etsit Business Intelligence -sektorin huippua kumppaniksesi tiedolla johtamisen arkeen, me Pinjalta autamme varmistamaan, että hallussanne oleva data muuttuu tulokselliseksi toiminnaksi organisaatiossanne nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu tiedolla johtamisen ratkaisuihimme

Miksi tiedolla johtaminen on tärkeää?

Moderneilla Business intelligence -työkaluilla ja tietovarastoilla saadaan kustannustehokkaasti isoja määriä dataa yhdistettyä, analysoitua ja visualisoitua muotoon, joka helpottaa päätöksentekoa. Tiedolla johtaminen mahdollistaa datan ja ihmisen älykkyyden yhdistämisen, joka johtaa palveluiden kehittämiseen ja jopa aivan uusien palveluiden innovointiin. Pilvipohjaiset Business Intelligence -ratkaisut tuovat kustannussäästöjä, kun fyysisiin konesaleihin ei tarvitse investoida.

Digitalisaation myötä tiedonkeruuta on tehostettu ja datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Monissa yrityksissä ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään valtavaa datamäärää ja pelkkä raportoinnin hallinta Excelillä tai Power BI:llä ei enää riitä. Tietovarastointia kehittämällä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ja nostaa niin yrityksen tehokkuutta kuin kilpailukykyä. Kun tietovarastossa on laadukasta dataa saatavilla, voidaan sen pohjalta rakentaa muun muassa tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuvia ennustemalleja.

Huolella organisoitu tiedolla johtaminen yhdessä nykyaikaisten Business Intelligence -työkalujen kanssa vie organisaation datan pohjalta toimivaksi, menestyväksi yritykseksi. Lisäksi tiedolla johtaminen mahdollistaa organisaation muutostilanteiden paremman hallinnan ja auttaa toimimaan vastuullisesti esimerkiksi hävikkiä pienentämällä.

Opas: Tiedolla johtaminen teollisuusyrityksessä

Tiedolla johtaminen — Miksi Pinja kumppaniksesi?

Yli 80 tiedolla johtamisen ammattilaista käyttöösi

Kaikki tiedolla johtamisen palvelut yhdeltä kumppanilta

Asiakkaiden suosittelema vastuullinen kumppani ilman toimittajaloukkua

Tutustu ratkaisuihin tarkemmin

Tietovarastoauditointi

Auditointi tietovaraston suhteen kannattaa toteuttaa erityisesti silloin, kun nykyinen toimintaympäristö on hidastunut arjen toimintaa haittaavaksi. Merkkejä teknisen auditoinnin tarpeesta voivat olla raporttien hidas latautuminen, tietovaraston ajojen venyminen, sekava rakenne ja siten ylläpidon vaikeutuminen.

Tietovarastoauditointi sisältää:

 • Nykyisen ympäristön arvioinnin
 • Tietokantojen ja raporttien katselmoinnin
 • Konkreettiset suositukset jatkotoimenpiteistä dokumentoituna
 • Kohdennuksista sovitaan aina projektin alussa ja sen kesto on tarpeesta riippuen 2-3 päivää.

Tavoitteena on löytää keskeisesti toimintaa arjessa hidastavat tekijät, jolloin voit nopeasti edistää ratkaisuja toiminnan parantamiseksi.

Raporttien ja mittareiden määrittely

Työpajoissa muodostetaan organisaation tiedolla johtamisen tarpeista toteutuskelpoinen raportoinnin kokonaisuus liiketoimintalähtöisesti.

Määrittelyvaiheen tuloksena:

 • Tunnistetaan ja priorisoidaan tärkeimmät raportointikokonaisuudet
 • Toteutetaan ylätason kuvaukset raportointikokonaisuuksista ja ratkaisun vaiheistuksesta
 • Visualisoidaan toimintaan johtavat mittarit
 • Koostetaan yrityksellenne Business Intelligence Roadmap

Määrittelyprojekti sisältää aloituspalaverin, 3 etätyöpajaa ja lopputuotoksen esittelyn. Hinta 4800€ (alv. 0%).

Määrittelyn perusteella voit jatkaa suoraan toteutukseen itse tai tiedolla johtamisen kumppanin avulla.

POC — Tietovarasto ja raportit

Tiedolla johtamisessa kustannuksia säästävä ja kestävin ratkaisu on tehdä järjestelmien ja raportoinnin väliin tietovarasto. Tarkasti mitoitetulla Proof of Concept eli PoC-projektilla pääset nopeasti ja kustannustehokkaasti liikkeelle ja samalla riskittömästi koeistat konseptin. Siinä tarkasti rajattu osa-alue tehdään tuotantokäyttöön asti toimivaksi kokonaisuudeksi, ja sitä on jatkossa helppo laajentaa pala palalta.

PoC-projekti etenee seuraavasti:

 • Valitaan osa-alue,  esim talous, tuotanto, myynti tai hr
 • Määritellään osa-alueelta vakioitu määrä toteutettavia raporttia, joihin tiedot on saatavilla 1-2 lähdejärjestelmästä
 • Automatisoidaan raporteissa tarvittavien tietojen vienti tietovarastoon 
 • Tehdään Power BI-raportit

Saat nopeasti käyttöösi dokumentoidun raportti- ja tietovarastoratkaisun, jota on helppo laajentaa tarpeidesi mukaan.

Tiedolla johtamisen osaamisemme

Tietovarasto

Suunnittelemme ja toteutamme avoimia ja hyvin dokumentoituja tietovarastoratkaisuja Microsoft -teknologialla sekä Azure-pilvipalveluun että asiakkaan omaan SQL Server- ympäristöön. Tietovarastoon automatisoidaan datan keruu kaikista tarvittavista lähteistä – näin saadaan yksi yhteinen näkymä yrityksen tietoon.

Laadukkaasti tehty tietovarasto on kivijalka koko tiedolla johtamiselle ja säästää sekä resursseja että kustannuksia. Toteutuksissamme datan laadun valvonta automatisoidaan osaksi tietovarastoratkaisua, jotta voitte organisaatiossanne toimia ajantasaisen ja luotettavan tiedon perusteella. Myös raskaat laskennat, kuten asiakas- ja tuotetasolle asti porautuvat katelaskennat ja toimitusvarmuudet, varaston kierron ja hävikin optimoinnit tai esihenkilöhierarkian mukaiset oikeuskäsittelyt, onnistuvat vasta tietovarastoautomaatiolla.

Raportoinnin lisäksi tietovarastoratkaisua voidaan hyödyntää integraatioissa ja migraatioissa esimerkiksi ERP:n vaihdon yhteydessä. Kun tiedolla johtaminen halutaan viedä seuraavalle tasolle, tietovarastoa voidaan täydentää sujuvasti tekoälyratkaisuilla.

Opas: 8 syytä valita tietovarasto Power BI:n tueksi

Tekoäly ja koneoppiminen

Koneoppimisen hyödyntäminen on järkevä jatkumo tiedolla johtamisessa, kun halutaan esimerkiksi parantaa ennusteiden osumatarkkuutta ja saavuttaa huomattavaa kilpailuetua.

Autamme löytämään mahdollisia käyttökohteita koneoppimisen hyödyntämiseen ja selvitämme datan tarjoamia mahdollisuuksia niiden toteutukseen. Koneoppimista voidaan hyödyntää esimerkiksi kysynnän, kävijämäärien, asiakas-/ opiskelijapoistumien, hävikin tai sairastuvien ennustamisessa.

Koneoppimisella tuotettu ennuste voidaan tuoda raportoinnissa toteuman ja mahdollisten jo olemassa olevien ennusteiden (kuten käsin syötetyn ja laskennallisen ennusteen) viereen ja näin helposti todentaa sen parempi osumatarkkuus. Koneoppiva malli liitetään osaksi tietovarastoautomaatiota. Malli tyypillisesti saadaan oppimaan itseltään, jolloin sen ennustetarkkuus tulee ajan saatossa aina vain paremmaksi.

Koneoppimismallien mukaanotto on aina iteratiivinen prosessi ja se tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Menestystarina: Fresh Servant Oy Ab

Raportoinnin kehittäminen

Olemme erikoistuneet skaalautuviin tiedolla johtamisen palveluihin ja toimimme kumppanina tiedolla johtamisen kehitys- ja muutostarpeissa. Raportit ja mittarit toteutamme markkinoiden johtavalla tiedolla johtamisen työkalulla: Power BI:llä.

Olemme käyttäneet Power BI:tä aina sen ensimmäisestä julkaisusta asti ja tunnemme, miten siitä saadaan liiketoiminnalle parhaat hyödyt. Tiedolla johtamisen ratkaisujen ytimessä on tämän osaamisen siirtäminen asiakkaille.

Kauttamme saat myös tuki- ja ylläpitopalvelut, jolloin joukko Business Intelligence -ammattilaisia on yhden kanavan kautta helposti saatavillasi silloin kun tarvitset.

Blogi: Käyttäjälähtöinen raportointi on tehokas tapa viestiä

Koulutukset

Tarjoamme sekä täsmäkoulutusta että pidempiä koulutuspolkuja halutuista tiedolla johtamisen aiheista. Kattava koulutustarjontamme sopii niin vasta-alkajille kuin tietovaraston tai Power BI:n pääkäyttäjille. Koulutusaiheitamme ovat mm. työkalut tutuksi peruskäyttäjälle, oppimista käytännössä raporttien tekijälle sekä tiedon jalostajalle ja mallintajalle, pääkäyttäjäkoulutukset, tekniset koulutukset IT-ammattilaisille esimerkiksi tietovarastoista.

Pinjan asiantuntijan opastuksella saat tukea omaan ja organisaatiosi taitojen kehittämiseen. Koulutukset voidaan järjestää joustavasti webinaarina, työpajassa tai paikan päällä sovittuna ajankohtana. Toteutamme koulutuksia myös eri verkostojen kautta.

Tutustu koulutustarjontaamme

Menestystarinoitamme:

HUS – Toiminnanohjausraportointi tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan päivittäisjohtamisen tueksi

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija HUS hyödyntää toiminnanohjauksessaan visuaalista työkalua, jolla sairaalan eri yksiköissä voidaan seurata 15 minuutin välein päivittyvää potilasmäärän…

Darekon

Toimiva KPI-raportointi nopeasti käyttöön yli maarajojen

Fresh Servant

Vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luottotoimittaja Fresh Servant on erikoistunut laadukkaaseen tuoreruokaan ja hyvinvointia tukevaan tuotetarjoomaan. Pinjan kanssa toteutetulla tietovarasto- ja raportointiratkaisulla…

Atria

Akseli, Atrian tiedolla johtamisen portaali, on pinjalaisten ja atrialaisten pitkän yhteistyön tulos

Fresh Servant – koneoppimisella tehokkuutta tuotantoon

Kuluttajapakattujen salaattien markkinajohtaja, kotimainen Fresh Servant hyödyntää kasvavassa liiketoiminnassaan yhä enemmän koneoppimisen avulla tuotettuja myyntiennusteita sekä tehokasta sovelluskehitystä. Pinjan kanssa…

Jyte

Jyten selainkäyttöinen avosairaanhoidon laadun seurantajärjestelmä eli Laatupankki syntyi yhteistyössä Pinjan kanssa.

Unico

Unico halusi uudistaa raportointiaan ja päätyi Pinjan toimittamaan Microsoft Power BI -ratkaisuun.

Jydacom

Jydacom Oy on rakennusliikkeiden järjestelmätarpeisiin erikoistunut ohjelmistotalo. Jydacomin menestyksen salaisuutena ovat ohjelmiston toimialakohtaisuus ja kokonaisvaltaisuus – ratkaisu kattaa kaikki rakennusliikkeen…

Kuntien Tiera

Yhteistyön keskeisin tavoite oli PSOP-järjestelmän kokonaisuudistus. Kumppanuus Pinjan kanssa on tuonut toimintaan toivottua ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä.

Jyväskylän yliopisto

Pinjan Jyväskylän yliopistolle pystyttämän raportointiportaalin myötä käsin tehtävä työ vähenee, seurannasta tulee reaaliaikaista ja ymmärrys eri asioiden syy-seuraussuhteista paranee.