Metsäteollisuus

Ryhdy metsäteollisuuden uranuurtajaksi

Pinja Digital Forest Platform ja palvelut

Metsäteollisuuden arvoketju aina kannosta lopputuotteeseen on monimutkainen hallita ja optimoida puhumattakaan siitä, että sen tekisi samanaikaisesti eri markkinoilla maailmanlaajuisesti. Siinä onnistuminen edellyttää uranuurtajuutta optimointistrategian ja oikeanlaisten työkalujen myötä. On aika sohaista ja nykyaikaistaa metsäteollisuutta oppimisalgoritmien ja reaaliaikaisen datan avulla.

Tarjoamme digitaalisilla työkaluillamme oikotien modernin tekniikan, integraatioiden ja simuloidun tuotesuunnittelun käyttöön. Autamme saavuttamaan paremman resurssitehokkuuden, täyttämään tiukentuvat säädökset ja parantamaan kannattavuutta. Ratkaisumme avulla teet monimutkaiset marginaali- ja arvolaskelmat sekä sertifioinnin ja raportoinnin vaivatta.

Ratkaisumme

Metsäteollisuuden arvoketjun digitalisointi

Tee se oikealla tavalla

Metsäteollisuuden asiantuntemuksella

Hallitse vastuullista kasvua ohjelmalla, joka on kehitetty nimenomaan metsäteollisuuden tarpeisiin. Olemme sisällyttäneet ratkaisuumme alan parhaat käytänteet. Järjestelmän laskenta-algoritmien ja big datan avulla löydät prosessiin hukatut katteet, jotka takaavat toiminnan kannattavuuden pidemmälle tulevaisuuteen.

Tee se uudella tavalla

Huippuluokan operatiivisuudella

Optimoi koko maailmanlaajuinen tuotantoketju modernin tekniikan ja reaaliaikaisen datan avulla. Tarjoamme tehokkaita tapoja optimoida ja hallita hankintoja, käsittelyä, tuottavuutta ja myyntiä. Meiltä löydät uusia tapoja saavuttaa tavoitteesi, kasvattaa yleistä kannattavuutta, parantaa tehokkuutta ja saavuttaa uusia markkinoita.

Tee se tehokkaammin

Nopeutetulla kehityksellä

Tuo maailmanlaajuinen tuotanto yhteen skaalautuvan ratkaisuportfolion ja koko toimitusketjun kattavan automaattisen tiedonkeruun avulla. Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa sekä nopean käyttöönoton että asteittaisen kehittämisen. Tuntemuksemme integraatioista tekee meistä luotettavan kumppanin. Ratkaisumme kautta voit hallita useita ohjelmistoja.

Ryhdy uranuurtajaksi optimointistrategian ja oikeanlaisten työkalujen avulla

Optimointistrategiaan tarvitaan toimialakohtaista tietoa tuottavuuden kehittämisestä aina kannosta lopputuotteeseen saakka. Pinja Digital Forest Platform digitalisoi koko arvoketjun, joka perustuu toimialakohtaisiin tietoihin. Autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi riippumatta siitä, liittyvätkö ne materiaalihankintojen, käsittelyn, tuottavuuden tai myynnin optimointiin. Opastamme sinua kumppanilähtöisellä lähestymistavalla. Tarjoamme valmiit näkemystyökalut strategian viemiseksi operatiiviselle tasolle nopeammin ja tehokkaammin.

Forest by Pinja

Puunhankinnan, korjuun ja logistiikan seuranta sekä ohjaus.

Terminal by Pinja

Raaka-aineiden hankinta, vastaanotto, varastointi ja maksujen hallinta.

Timber by Pinja

Tukin sahauksen kannattavuus, tuotannon ohjaus, suunnittelu ja työtilaukset.

Pinja MES - tuotannonohjausjärjestelmä

Pinja MES helpottaa tuotannon kokonaisuuden hallintaa kokoamalla tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhteen paikkaan.

iPES by Pinja

Tuotannon ja toimitusketjun suunnitteluun ja optimointiin.

Gema by Pinja

Tiedonkeruujärjestelmä tuottavuuden parantamiseen.

Novi by Pinja

Kunnossapidon hallinta ja kehitys.

Forklift-sovellus

Forklift-sovellus sahojen ja puunjalostuksen varastonhallinnan ja logistiikan tehostamiseen

IPa by Pinja

Tiedon yhdistäminen järjestelmien välillä.

Business Intelligence

Tietovarastot, analysointi ja raportointi.

IT-palvelut

IT-ulkoistuspalvelut, Microsoft 365 -palvelut, Tuotannon IT-ympäristön ylläpito.

Pilvipalvelut

Julkinen pilvi (Azure, AWS, GCP), yksityinen pilvi, HCL.

Olemme kumppani, joka auttaa nykyaikaistamaan metsäteollisuuden huippuosaamisen

Prosessien ja optimointitarpeiden määrittely

Autamme hahmottamaan nykytilanteen prosessit sekä opastamaan ohjelmistojen ja kokonaisuuden optimoinnissa. Varmistamme onnistuneen käyttöönoton edellytykset tunnistamalla yrityksen nykyhaasteet, kasvutavoitteet ja tarpeet työtä helpottaville ratkaisuille.

Palvelukokonaisuuden konfigurointi

Modulaarisuus mahdollistaa yrityskohtaisten ominaisuuksien jatkokehityksen. Valmiin ohjelmiston käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja. Ohjelmisto integroituu olemassa oleviin järjestelmiin ja laitteisiin sekä esimerkiksi kirjanpito-ohjelmiin.

Nopea ja vaiheistettu käyttöönotto

Valmiit järjestelmäratkaisut ja rajapinnat mahdollistavat nopean käyttöönoton ja skaalautumisen. Meidän kanssamme ei tarvitse pelätä muutosta. Ohjaamme ja autamme järjestelmän käyttöönotossa kädestä pitäen. Pidämme huolta käyttöönoton aikatauluista ja opastamme sinua ottamaan järjestelmästä kaikki hyöty irti. Koulutamme käyttäjät aina henkilökohtaisesti.

Jatkuva kehitys ja kumppanuus

Järjestelmän lisenssi kattaa kaiken tarvittavan päivityksistä helpdeskiin. Jatkuvan järjestelmäkehityksen myötä tuotteidemme ominaisuudet monipuolistuvat ja niiden toiminta vastaa toimialan muuttuvia vaatimuksia. Kehitämme järjestelmää yhdessä alan parhaiden ammattilaisten ja metsäteollisuuteen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu menestytarinoihimme:

Ingarp Träskydd – resurssit vastaamaan kasvavaa kysyntää

Ingarp Träskydd on puutuotteiden suojaukseen keskittyvä yritys. Yritys on selviytynyt kasvaneista volyymeista ja onnistunut samalla virtaviivaistamaan prosessejaan siirtymällä Timber by…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ on virolainen yritys, joka on erikoistunut puunjalostukseen ja sahatavaran tuotantoon havutukista. Elokuusta 2021 lähtien yritys on hallinnoinut…

Metsä Fibre – maailman modernein saha

Pinjan ja johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistaja Metsä Fibren yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli sekä yhtenäiset suunnitteluprosessit.

FM Timber

FM Timber Oy on vuonna 1997 perustettu kuusi- ja mäntysahatavaraa valmistava sahakonserni. Kahden metsäyrittäjän perustama yritys on kasvanut vuosien varrella…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Koskisen

Saha- ja levyteollisuuden edelläkävijä Koskisen on tarjonnut puunjalostuksen ja metsänhoidon palveluita jo yli sadan vuoden ajan. Koskisen hyödyntää metsänhoidossaan Pinjan…

Versowood

Kaikkien sahakonserni Versowoodin koneiden tiedot ja kunnossapitotoimet päivittyvät reaaliajassa Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmään.

Metsäenergia

Metsäenergia Meter Oy on energiapuuliiketoimintaa harjoittava, nopeasti kasvava yritys. Yritys ostaa ja myy edelleen energiapuuta sekä hoitaa nuoria metsiä kasvukuntoon.…

Prima Timber

Sahatavaran jatkojalostukseen erikoistunut Prima Timber hyödyntää liiketoiminnassaan Timber by Pinja -järjestelmää ja sen Forklift-sovellusta. Ratkaisu on vähentänyt merkittävästi käsityötä ja…