Tuotannonsuunnittelujärjestelmä (APS) iPES by Pinja

Tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmä (APS = Advanced Planning & Scheduling)

Optimaalinen tuotannonsuunnittelu pohjautuu tietoon toimitusketjun tilasta, kapasiteetista sekä materiaaleista

Tuotannonsuunnittelun tavoitteena on virtaava tuotanto ilman pullonkauloja ja tarpeettomia pysähdyksiä. Onnistuakseen tässä, se tarvitsee reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa kysynnästä sekä materiaali- ja kapasiteettitarpeista tilaukseen liittyen. Tuotannon virtaus ja tuottavuus paranevat kun tilaukseen liittyvät työt on suunniteltu oikeiden lähtötietojen pohjalta.

Lataa opas: Tuotannonsuunnittelujärjestelmän ostajan opas

Puutteellisen tuotannonsuunnittelun tunnusmerkkejä ovat:

Hidas reagointi tuotannossa tapahtuviin muutoksiin

Tuotannon työntekijöillä ei ole selvää kuvaa töiden tärkeysjärjestyksestä

ERP:ssä oleva master data ei ole ajanmukaista

Tuotannonsuunnittelu tehostaa tuotannon häiriö- ja muutostilanteiden hallintaa sekä läpinäkyvyyttä

Tuotannonsuunnittelijat ja tuotannosta vastaavat henkilöt ratkovat päivittäisessä työssään nopeastikin muuttuvia tuotannon tilanteita. Tuotannon pysähdykset, materiaalipuutteet, kysynnän ennustamiseen liittyvät haasteet tai vaikka henkilöresurssit ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat muutoksia suunniteltuun tuotantoon. Tuotannonsuunnittelun onnistuminen mitataankin muutosten hetkellä; kuinka nopeasti tuotanto sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen, jotta toimitusvarmuudessa ja tuotannon muissa tavoitteissa pysytään.

Moderni APS-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden erilaisten skenaarioiden hyödyntämiseen. Skenaariot perustuvat faktatietoon ja niiden avulla suunnittelija voi nähdä lopputulokset erilaisten valintojen kautta. Excelit eivät tähän perinteisesti taivu ja näkymä tulevaisuuteen on korkeintaan seuraavaan päivään saakka.

Blogi: Milloin Excel ei enää riitä tuotannonsuunnittelun työkaluksi?

iPES by Pinja on moderni APS-järjestelmä tuotannonsuunnitteluun ja valmistuksenohjaukseen

iPES by Pinja on moderni ja älykäs APS-järjestelmä tuotannonsuunnittelun ja toimitusketjun optimointiin. iPES-järjestelmä hyödyntää kehittyneitä optimointi- ja simulointiteknologioita ja mahdollistaa myös skenaarioihin pohjautuvan what-if -simuloinnin. Halutuilla ominaisuuksilla se kasvaa myös täysimittaiseksi MES-järjestelmäksi.

Modulaarinen tuotearkkitehtuuri mahdollistaa helpot järjestelmälaajennukset, päivitykset ja ylläpidon. Jatkuva tuotekehitys takaa pitkän elinkaaren ja varman toimivuuden uusien versioiden ja toiminnallisuuksien muodossa. iPES on selainpohjainen ratkaisu, jota voidaan käyttää myös pilvipalveluna.

Tutustu iPES:n ominaisuuksiin

iPES by Pinja logo

Eri tuotantovaiheiden välinen, tuottamaton odotusaika lyheni meillä PESin myötä selvästi, arviolta noin 20 prosentilla. Lattialla on myös vähemmän keskeneräisiä töitä ja tuotantoon sitoutuneen pääoman määrä on pienentynyt.

Mikael Mäkinen, tuotantopäällikkö, Tasowheel

Ratkaise tuotannonsuunnittelun ongelmat Pinjan APS-järjestelmän avulla

Helpottaa tuotannonsuunnittelun hallintaa

iPES on helppokäyttöinen tuotannonsuunnittelijan työkalu, jonka avulla suunnitelma on nopeaa tehdä silloinkin, kun tuotannon tilaukset muuttuvat nopeasti. Järjestelmä optimoi automaattisesti parhaan suunnitelman tuotannon vaatimusten mukaisesti.

Tehostaa tuotantoprosessia

Tuotannonsuunnittelijan työmäärä vähenee ja suunnittelun tarkkuus paranee iPES-järjestelmän monipuolisten toimintojen ja automaatioiden avulla. iPES parantaa myös sisäistä tiedonkulkua ja yrityksen toimitusvarmuutta, mikä näkyy koko toimitusketjun kannattavuuden kasvuna.

Visualisoi tiedon helposti ymmärrettävään muotoon

iPES-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen näkymän tuotannosta visuaalisten kaavioiden avulla. Tieto on näkyvillä kaikille sitä tarvitseville helposti ymmärrettävässä muodossa.

Toimii nykyaikaisella teknologialla

iPES on moderni webpohjainen APS-järjestelmä. Sen tuotteistetut integraatiot varmistavat sujuvan toimivuuden käytetyimpien toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. iPES-järjestelmän modernin teknologian ansiosta se myös säästää luontoa paperittoman tuotannon kautta.

Kaikki ominaisuudet

5 000+ käyttäjää

10+ maata

15+ vuotta käyttöä

20+ miljoonaa tilausta läpi vuosittain

Asiakkaidemme kokemuksia iPES-järjestelmästä

Snellman – merkittäviä kustannussäästöjä tehokkaammalla tuotannonsuunnittelulla

Tehostunut tuotannonsuunnittelu on auttanut Snellmania optimoimaan pakkasvarastoja yli 20% ja päiväyksistä johtuvaa hävikkiä yli 25%. Yritykselle tämä tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä.…

Normet

Pinjan kanssa yhteistyö alkoi jo vuonna 2012, jolloin Normet oli vaihtamassa ERP-tuotannonohjausjärjestelmäänsä ja halusi samalla miettiä laajemminkin erilaisia tapoja järjestellä…

Metsä Fibre – maailman modernein saha

Pinjan ja johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistaja Metsä Fibren yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli sekä yhtenäiset suunnitteluprosessit.

Atria

Pinjan tarjoama PES-ratkaisu vastasi Atrian kahteen pääasialliseen tiedontarpeeseen — operatiivisiin tarpeisiin ja taloushallinnollisiin tarpeisiin.

Kuinka pääsen alkuun?

iPES-toimituksemme lähtökohtana on aina ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja kipupisteistä. Asiantuntijamme ovat tuotantoprosessin kehittämisen ja toimitusketjun optimoinnin asiantuntijoita ja osaavat sovittaa järjestelmän asiakkaan tarpeisiin. Yrityksenne toimitusketjun ja tuotannonsuunnitteluprosessin tehostuminen sekä liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu ovat onnistumisemme mittareita. iPES-toimituksemme perustuu konseptoituun projektin läpivientimalliin ja meiltä saat täyden tuen käyttöönotossa.

Asiantuntijamme tarjoavat käyttöönne:

  • Maksuttoman kartoituksen nykytilanteesta ja prosesseistanne
  • Esiselvitystyön, jossa kartoitamme nykytilan, tavoitetilan, hyötypotentiaalin sekä ratkaisumallin, millä muutos toteutetaan
  • Lähtötietojen validoinnin ja migraation
  • Nopean järjestelmän käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen
  • Järjestelmä- ja asiakastuen ensimmäisestä päivästä alkaen
  • Asiantuntijakumppanuuden, toimialaosaamisen sekä asiakkuuden jatkuvan kehittämisen
  • Yli 400 asiantuntijan osaamisen tiedolla johtamisen, ohjelmistokehityksen, automaation, tuotannonsuunnittelun- ja ylläpidon eri osa-alueilta

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

iPES Tukipalvelu

010 347 2177