Tuotannonohjausjärjestelmä (MES)

Skaalautuva ja modulaarinen tuotannonohjausjärjestelmä.

MES tuotannonohjausjärjestelmä yhdistää, valvoo ja ohjaa yrityksesi kompleksista tuotantoa

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) on tuotannon ohjaamisen, johtamisen ja kehittämisen työkalu. Se kokoaa yhteen ne informaatiovirrat tilauksesta, tuotteesta, materiaaleista ja prosessista, joita sisäisen tuotantoketjun hallintaan tarvitaan.

Joustavuuden ja ketteryyden vaatimus valmistavan teollisuuden toimintaympäristössä kasvaa alati ja tuotannon kehittämisen kannalta tuotannonohjausjärjestelmä on lähes kriittinen. Se auttaa yrityksiä digitalisoimaan toimintaansa sekä mukautumaan kysynnän, mahdollisuuksien tai vaatimusten muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti. Parhaimmillaan tuotannonohjausjärjestelmä tukee toimitusvarmuuden lisäksi myös asetettuja laatutavoitteita sekä tuottavuuden parantamista. Järjestelmän ansiosta yrityksellä on luotettava kokonaisnäkymä siihen, mitä tuotannossa todella tapahtuu.

Blogi: MES-järjestelmän tuomat hyödyt valmistavassa teollisuudessa

Mitä hyötyä MES tuotannonohjausjärjestelmä tuo yrityksellesi?

Luotettava näkymä tuotannon kokonaistilanteeseen

Tuotannonohjausjärjestelmä nivoo yhteen koko yrityksen valmistuksen operaatiot tarjoten läpinäkyvän ja visuaalisen kuvan tuotannon edistymisestä. Järjestelmä varmistaa, että kaikki valmistuksen työt tulevat tehdyksi ja raportoiduksi ajallaan ja suunnitelman mukaisesti.

Kannattavuus paranee ja tuotanto tehostuu

Toimialasta tai tuotannon laajuudesta riippumatta tuotannonohjausjärjestelmä parantaa kannattavuutta ja tehostaa tuotantoa ohjaamalla valmistusprosessia tietopohjaisesti. Järjestelmän ansiosta olennainen tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla reaaliaikaisesti päivittyneenä.

Johtaminen ja vuorovaikutus parantuvat

Tuotannonohjausjärjestelmä informoi, opastaa ja antaa palautetta visuaalisella ja selkeällä tavalla. Se auttaa ymmärtämään valmistuksen monimutkaista kokonaisuutta, tunnistamaan pullonkauloja sekä näkemään kehityskohteita. Työ helpottuu, kun saatavilla on luotettavaa dataa päätöksenteon tueksi.

Laadunvalvonta ja -seuranta helpottuu

Tuotannonohjausjärjestelmä varmistaa, että laadunhallinta, kuten erilaiset mittaukset ja tarkastukset tehdään ja kirjataan digitaalisesti oikea-aikaisesti ja säännöllisesti. Erityisesti lain säätelemillä toimialoilla tuotteiden jäljitettävyys ja vaatimustenmukaisuus ovat erittäinen kriittistä.

Kuinka Pinja MES auttaa sinua hallitsemaan tuotannon operaatioita?

Tuotannon ohjaukseen tarvitsema informaatio saadaan tavallisesti eri järjestelmistä, koneilta, laitteilta, tehdasautomaatiosta sekä tuotannon työntekijöiltä. Tuotannossa voi olla käytössä useita eri järjestelmiä, kuten PDM (Product Data Management) , SCM (Supply Chain Management), APS (Advanced Production Planning) ja WMS (Warehouse Management System). Näistä kaikista on usein vielä rajapintaratkaisuja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi tarvitaan tiedonkeruujärjestelmiä, jotka keräävät tietoa suoraan koneilta ja laitteilta sekä niitä käyttäviltä operaattoreilta.

Jotta tuotanto olisi mahdollisimman sujuvaa, tulisi kaikkien järjestelmien käytön olla sujuvaa ja yksinkertaista. Pinja MES -järjestelmä helpottaa kokonaisuuden hallintaa kokoamalla tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhteen paikkaan. Kun oikea tieto on oikeaan aikaan kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla, voidaan valmistuksen operaatioiden kokonaisuutta hallita systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Muutokset suunnitelmissa, raaka-aineissa, resursseissa tai muissa päivittyvät reaaliajassa kaikille tietoa tarvitseville niin tuotannossa kuin tukitoiminnoissa.

Opas: MES-järjestelmän hankinta

Pinja MES tuotannonohjausjärjestelmän toiminnallisuudet

4 syytä valita tuotannonohjaukseen Pinja MES

Modulaarinen ratkaisu

Modernin käyttöliittymän ja modulaarisen rakenteensa ansiosta Pinja MES sopii monenlaisiin tarpeisiin. Osakokonaisuuksiin pilkottuna järjestelmän tuomista mahdollisuuksista pääsee hyötymään nopeasti heti hankintapäätöksen jälkeen.

Kattavat MOM-toiminnallisuudet

Pinja MES yhdistää ISA-95 standardissa määritellyt tehdaslattialla tarvittavat operatiiviset järjestelmät sekä yleiset MOM (Manufacturing Operations Management) tason toiminnot, kuten tuotannonsuunnittelun, aikataulutuksen, tiedonkeruun ja raportoinnin.

Helposti osaksi yrityksen järjestelmäkokonaisuutta

Pinja MES on mahdollista integroida vaivattomasti osaksi yrityksen muuta järjestelmäkokonaisuutta. Toimiva järjestelmäkokonaisuus helpottaa tuotannon arkea ja vapauttaa resursseja tuottavaan työhön.

Ketterä käyttöönotto ja tukipalvelu saatavissa 24/7

Järjestelmä voidaan asentaa joustavasti joko asiakkaan omalle palvelimelle tai Pinjan suorituskykyisen ja tietoturvallisen julkipilveen, esim. Microsoft Azure -alustalle. Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden ympärivuorokautiseen tukipalveluun.

ERP JA MES varmistavat kokonaisvaltaisen näkymän yrityksen toimintoihin

ERP JA MES tuotannonohjausjärjestelmä varmistavat kokonaisvaltaisen näkymän yrityksen toimintoihin

Sekä ERP että MES kuuluvat olennaisesti valmistavan teollisuuden yrityksen järjestelmäkokonaisuuteen. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla organisaatiot hallitsevat ja automatisoivat keskeisiä liiketoimintaprosessejan, kun taas MES-järjestelmän mielletään usein keskittyvän valmistavan teollisuuden tuotannon toimintoihin. Kuitenkin järjestelmien toiminnoissa on paljon myös päällekkäisyyksiä.

Kokemuksemme mukaan ERP ja MES luovat parhaimmillaan integroidun ekosysteemin, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän yrityksen toimintoihin, kuten hankintaan, toimitusketjun hallintaan, valmistuslogistiikkaan sekä moneen muuhun. Näiden tietojen yhdistäminen lisää ketteryyttä ja tarjoaa luotettavia tietoja, jotka parantavat ennustettavuutta aina myynnistä käyttöomaisuuden ja tuotannon hallintaan. Yhdessä järjestelmät tuovat toimintaan selkeyttä, jota kumpikaan järjestelmä ei voi yksinään tarjota.

Blogi: Milloin MES-järjestelmä tarvitaan ERP:n rinnalle?

Kumppaninasi autamme sinua onnistumaan

Paraskaan järjestelmäratkaisu ei tuo toivottua tulosta, jos sen käytölle ei aseteta riittäviä tavoitteita tai sitä ei saada integroitua osaksi päivittäistä tekemistä. Avaimet toiminnan tehostamiseen ovat järjestelmän käyttäjillä.

Modernien järjestelmäratkaisuidemme lisäksi autamme asiakkaitamme tuottavuuden parantamisen ja kilpailukyvyn kasvun mahdollistavan huippusuorituskulttuurin luomisessa. Asiantuntijamme varmistavat, että järjestelmän käyttöönotto sujuu aikataulussa ja budjetissa sekä toimivat kumppanina asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa. Näin pidämme huolen, että järjestelmät tukevat asiakkaidemme toimintaa myös tarpeiden muuttuessa.

Asiakkaidemme apuana kehitysmatkalla toimivat Pinjan yli 500 asiantuntijaa esimerkiksi lean-konsultoinnin, tiedolla johtamisen, integraatioiden sekä IT-palveluiden saralla.

30+ vuotta toimialalla

500+ digitaalisten ratkaisujen asiantuntijaa

1000+ asiakasyritystä ympäri maailmaa

100 000+ järjestelmäkäyttäjää

Asiakkaidemme kokemuksia MES-järjestelmästä

Anora

Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Anora kehittää ja johtaa toimintaa Pinjan ratkaisuiden avulla.

Olvi

Olvi on valmistanut juomia vuodesta 1878 ja toimii Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa ja Valko-Venäjällä. Yhteistyö Pinjan kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin…

Metsä Fibre – maailman modernein saha

Pinjan ja johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistaja Metsä Fibren yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli sekä yhtenäiset suunnitteluprosessit.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme