Bioenergian ja kiertotalouden ohjelmistot

Ratkaisuja energian ja kierrätysmateriaalien tuottajille ja käyttäjille sekä energia- ja kiertotalousalan palveluyrityksille

Materiaalivirtojen hallinnalla parempaa tuottavuutta

Palvelemme energiayhtiöitä, jätehuoltoyhtiöitä, laitostoimittajia sekä energia- ja kiertotalousalalla toimivia palveluyrityksiä koko liiketoiminnan elinkaaren ajan. Järjestelmämme auttavat tehostamaan laitoksen toimintaa ja parantamaan työn tuottavuutta. Kehitämme ratkaisuja, jotka parantavat laitosten kustannustehokkuutta, tiedonkulkua ja toimintavarmuutta.

Järjestelmiämme hyödynnetään mm. raaka-aineiden laadun hallinnassa, materiaalien vastaanotossa ja lopputuotteen sekä sivutuotteiden toimituksessa eteenpäin, varastonhallinnassa, laskutuksen ja maksuliikenteen hallinnassa sekä raportoinnissa. Tässä toimitusketjun eri vaiheiden saumaton tiedonkulku on keskeisessä roolissa. Digitaaliset ratkaisut auttavat pääsemään eroon manuaalisesta työstä ja ohjaamaan materiaalivirtoja entistä tehokkaammin nostaen toimitusvarmuutta, tehokkuutta ja laatua. Tällä sivulla voit tutustua materiaalivirtojen hallinnan ratkaisuihimme tarkemmin.

Tutustu bioenergian ja kiertotalouden palveluihimme:

Once – toimitusketjun hallintajärjestelmä

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.

Flow – materiaalivirtojen hallinta- ja seurantajärjestelmä

Flow muuttaa materiaalivirrat ja ajan rahaksi – materiaalinhallinta ja -seurantajärjestelmä.

Sähköinen siirtoasiakirja

Nykyaikaista kuljetusten hallinta ja raportointi sähköisen siirtoasiakirjan avulla

Asiakkaidemme kokemuksia

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Ekokymppi

Materiaalivirtojen hallinnan merkitys korostui jätehuollon kuntayhtymä Ekokympissä jätelakiuudistuksen myötä. Haasteeseen tarjosi ratkaisun Flow by Pinja.

Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä