IPa by Pinja

Integraatioalusta – yhdistä järjestelmien tietoja automaattisesti

Tehosta yrityksesi prosesseja integraatioalustalla ja lisää tuottavuutta yhdistämällä tietoja eri järjestelmien välillä

Toimivat prosessit vaativat usein monen järjestelmän yhtäaikaista ja saumatonta kommunikointia. Tämä edellyttää, että oikea tieto on oikeassa järjestelmässä, oikeaan aikaan. Integraatioalustalla saat automatisoitua tiedonsiirtoa ja saat samalla lisäkerroksen tietoturvaan.

Hyvin onnistunut järjestelmäkokonaisuus helpottaa työntekijöiden arkea ja vapauttaa resursseja tuottavaan työhön. Modernilla integraatioalustaratkaisulla helpotat kokonaisuuden hallintaa ja optimoit järjestelmistä saatavat hyödyt.

Tutustu, miksi järjestelmien integrointi kannattaa

Mitä haasteita usean järjestelmän yhtäaikainen käyttäminen tuottaa?

Samaa tietoa joudutaan ylläpitämään useassa eri järjestelmässä

Tiedot järjestelmien kesken voivat olla ristiriidassa

Tietoja käsiteltäessä manuaalisesti virheiden riski kasvaa

Miksi järjestelmien integrointi integraatioalustalla kannattaa?

Integraatioiden avulla luodaan ylläpidettäviä järjestelmäkokonaisuuksia. Yhden järjestelmän muuttuessa muutoksia ei tarvitse tehdä useaan järjestelmään, vaan reagoiminen integraatioalustatoteutuksessa riittää. Integraatioalustan avulla tiedonsiirto on reaaliaikaista ja ylläpito helpottuu. Kokonaisuuden toimintavarmuus voidaan taata kattavalla integraatioiden valvonnalla ja automaattihälytyksillä.

Tutustu, miten valmis integraatioalusta toimii

Integraatioalustan käytön hyödyt

Tieto siirtyy automaattisesti

Tieto kulkee eri järjestelmien välillä automaattisesti ja on kaikkialla ajantasaista. Manuaalinen työ vähenee.

Tieto yhdessä paikassa

Kun useiden järjestelmien tieto on yhdessä pääjärjestelmässä, ei aikaa tarvitse käyttää järjestelmien välillä siirtymiseen. Aikaa säästyy tiedon käsittelyyn.

Keskity olennaiseen

Integraatioiden ulkoistamisesta vapautuu aikaa uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Resurssointia vapautuu ydintoiminnan kehittämiseen.

IPa by Pinja logo

IPa by Pinja -integraatioalustalla ratkaistaan tiedonsiirron haasteet

IPa by Pinja on suunniteltu ketterään järjestelmien yhdistämiseen. Voit liittää integraatioalustan avulla uusia järjestelmiä jo olemassa olevaan kokonaisuuteen, integroida nykyiset järjestelmät siirtämään tietoa automaattisesti ja tehostaa samalla nykyisiä prosesseja.

Halutessasi voit lisätä integratioalustan palveluun mukaan myös ylläpidon ja valvonnan.
Integraatiokumppanuudella saat integraatioasiantuntemusta yksittäisistä integraatiototeutuksista pitkäaikaisiin integraatiokumppanuuksiin. Palvelu takaa integraatioiden toiminnan valvonnan, hälytysten ja asiantuntevan tiimin avulla.

Lataa esite integraatioalustan toiminnasta

Laaja järjestelmä- ja rajapintatuki

IPa-Integraatioalustalla on mahdollista toteuttaa useita erilaisia tietomuunnoksia eri formaattien ja viestinvälitystapojen välillä.

Ylläpito ja valvonta kiinteään kuukausihintaan

Saat integraatioiden ylläpidon, valvonnan ja tukitiimin kiinteään kuukausihintaan. Palvelukokonaisuuteen on mahdollista liittää lisäpalveluna visuaalinen raportointi integraatioiden toiminnasta ja viestiliikenteestä.

Integraatiokumppanuus

Luot uusia myyntimahdollisuuksia yrityksenne ydinosaamisena olevan tuotteen ympärille ja vapautat resursseja tätä toimintoa varten. Integraatiokumppanuuden avulla järjestelmäkokonaisuudet ovat ylläpidettäviä myös tulevaisuudessa ja saat asiantuntija-apua esimerkiksi järjestelmien rajapintoja koskevissa kysymyksissä.

Pinjan IPa -tiimillä on kokemusta useiden erilaisten järjestelmien integroinnista

Pinjan järjestelmät

Muun muassa: Once, Novi ja PES

Taloushallinto- ja HR-järjestelmät

Muun muassa: Netvisor, Procountor, Mepco, Numeron ja Tuntinetti

ERP-järjestelmät

Muun muassa: Powered ja ValueFrame

Terveysteknologia-järjestelmät

Muun muassa: Gerica ja Hilkka

Varaa keskusteluaika asiantuntijan kanssa

Jäikö vielä kysyttävää integraation käyttöönotosta tai hinnastosta? Varaa aikaa asiantuntijalle oheisen ajanvarauslomakkeen kautta.

Voit keskustella eri järjestelmien integrointimahdollisuuksista ja selvittää yksityiskohtaisemmin integraatioon liittyviä vaatimuksia. Saat tarjouksen tapaamisen jälkeen.

Tehosta ja paranna tuottavuuttasi integraatioalustalla operatiivisessa tuotannossa

Erilaisten järjestelmien kasvava määrä luo haasteita tuotannon tiedonhallinnalle. Data pirstaloituu eri toimintoihin ja tämä vaikeuttaa tehokasta tiedon hyödyntämistä. Integraatioalustaratkaisut tarjoavat vastauksen tähän haasteeseen, mahdollistaen merkittäviä hyötyjä, kuten kustannussäästöjä tuotantoprosessin ja järjestelmien käytön tehostamisessa. Samalla luot lisäkerroksen tietoturvaan. Lue lisää integraatioiden tarjoamista liiketoimintahyödyistä sekä eri toteutustapojen vaikutuksista integraatioiden toimintaan.

Lataa asiantuntijaopas: Miksi operatiivisen tuotannon järjestelmät kannattaa integroida?

Asiakkaiden menestystarinoita:

HUS

HUSin ja Pinjan integraatiopalveluihin liittyvä yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja Pinjasta tuli HUSin integraatiotoimittaja transitioprojektin päätteeksi saman vuoden joulukuussa. Nyt…

EasyOpp

Toiminnanohjauspalveluita tarjoava EasyOpp jatkaa voimakasta kasvuaan hyödyntäen Pinjan monipuolista ohjelmistokehityskumppanuutta

Minimani

Minimani nosti verkkokaupan strategisesti keskeiseksi liiketoiminta-alueeksi ja valitsi ICT-palveluistaan ja integraatioalustapalvelustaan tutun Pinjan luotsaamaan verkkokauppansa uuteen kasvuun.