Metsäenergia

Metsäenergia Meter Oy on energiapuuliiketoimintaa harjoittava, nopeasti kasvava yritys. Yritys ostaa ja myy edelleen energiapuuta sekä hoitaa nuoria metsiä kasvukuntoon. Hyvän kasvuvauhdin saavuttanut Metsäenergia on tunnistanut tehokkaan tiedonhallinnan merkityksen liiketoimintansa kasvattamiselle, mistä syystä yritys hankki vuonna 2019 käyttöönsä Forest by Pinja -järjestelmän.

Yhteistyöstä lyhyesti

Yhteistyö alkoi

Metsäenergia otti vuonna 2019 käyttöön täysin sähköisen puukaupan mahdollistavan Forest by Pinja -järjestelmän. Tavoitteena oli parantaa energiapuukauppaan liittyvää tiedonhallintaa ja vähentää siihen liittyvän manuaalisen työn määrää. Käyttöönotossa siirrettiin tiedot aiemmin käytössä olleesta Excel-tiedostosta kattavaan, modulaariseen järjestelmään.

Forest by Pinja kulkee mukana energiapuun koko matkalla

Forest by Pinja palvelee nyt Metsäenergian kaikissa toiminnanohjauksen tarpeissa liittyen muun muassa puunhankintaan, korjuuseen, logistiikkaan, myyntiin ja raportointiin. Kertaalleen tehdyt kirjaukset riittävät koko puuerän matkalle, ja ne ovat reaaliaikaisesti yrityksen kaikkien työntekijöiden käytettävissä.

Energiapuu + tehokas ketjunhallinta = hyvä kasvupotentiaali

Metsäenergia näkee järjestelmähankinnan paitsi merkittävänä parannuksena nykytilanteeseen myös investointina tulevaisuuteen. Yritys aikoo jatkaa liiketoimintansa ja vuosivolyyminsa tuntuvaa kasvattamista myös tulevina vuosina. Energiapuu tarjoaa hyvän potentiaalin liiketoiminnan rohkealle kasvattamiselle.

Pinjalla oli vertailumme perusteella markkinoiden kokonaisvaltaisin ratkaisu. Forest kattaa kaikki eri työvaiheet.

Laura Hämäläinen, Metsäenergia Meter Oy

Investointi tulevaisuuteen

Metsäenergia ostaa energiapuuta pysty- ja hankintakaupalla ja myy siitä valmistettua metsähaketta maatiloille, puutarhoille sekä pieniin ja suuriin lämpö- ja voimalaitoksiin. Samalla se laittaa metsät kasvukuntoon nuoren metsän kunnostuksilla.

Hyvän kasvuvauhdin saavuttanut Metsäenergia otti vuonna 2019 käyttöön Forest by Pinja -järjestelmän, joka palvelee nyt yrityksen toiminnanohjauksen tarpeissa liittyen muun muassa puunhankintaan, korjuuseen, logistiikkaan, myyntiin ja raportointiin. Aiemmin tietoja käsiteltiin itse kehitetyssä Excel-tiedostossa, jota olikin viritetty todella pitkälle ja jolla pyrittiin vastaamaan samalla kertaa moniin eri tarpeisiin. Tiedosto kattoi puuerien ja karttojen ohella myös muun muassa maksuliikennetiedot, ennakonpidätykset verottajalle sekä tukihakemuksiin liittyvät tiedot.

– Kun volyymit ja työntekijämäärä kasvavat, tiedonkulun ja tietojen reaaliaikaisuuden merkitys kasvaa. Teimme päätöksen luopua meille niin tärkeäksi muodostuneesta Excelistä ja sitoutua siirtymään kohti toiminnanohjausjärjestelmää. Pinjalla oli vertailumme perusteella markkinoiden kokonaisvaltaisin ratkaisu. Forest kattaa kaikki eri työvaiheet, ja sieltä saamme nyt myös suoraan muun muassa puunostajan vuosi-ilmoitustiedot verottajaa varten, samoin kuin metsänkäyttöilmoitukset metsäkeskukselle, kertoo Laura Hämäläinen Metsäenergia Meter Oy:stä.

Pinjan ratkaisu toi Metsäenergialle kaivattua helpotusta muun muassa ajankäyttöön. Kertaalleen tehdyt kirjaukset riittävät nyt koko puuerän matkalle, ja ne ovat reaaliaikaisesti kaikkien työntekijöiden käytettävissä.

Hallituilla askelilla eteenpäin

Järjestelmähankinta on ollut Metsäenergialle tärkeä investointi tulevaisuuteen, sillä liiketoiminnan vuosivolyymia on tarkoitus nostaa merkittävästi tulevina vuosina. Jo viimeisen kolmen vuoden aikana kasvuvauhti on ollut hyvä ja tasainen, noin 30 % vuodessa.

– Ajattelen, että hankimme Forest-järjestelmän tavallaan viime hetkellä. Emme ole valtavan iso yritys, mutta Excelin varassa emme olisi pysyneet kasvuvauhdissa mukana. Ydinasioita meille ovat tiedonkulku, tietojen helppo päivitettävyys sekä se, että tiedot ovat nyt samaan aikaan kaikkien saatavilla. Iso helpotus on ollut myös virheherkkyyden väheneminen. Excelin kanssa esimerkiksi vääränlainen tallentaminen tuotti ison lisätyön, ja virheiden etsiminen ja korjaaminen oli hidasta ja työlästä puuhaa, Hämäläinen kertoo.

Metsäenergia otti Forest-järjestelmän käyttöön portaittain. Alkuun lähdettiin sopimus- ja hankintapuolesta, ja seuraavissa vaiheissa edettiin puunkorjuuseen, haketukseen ja kuljetukseen. Kahdessa vuodessa järjestelmä laajeni kattamaan yrityksen koko prosessin.

– Mielestäni Pinjan tuotteille on kaikkiaan hyvät markkinat energiapuusektorilla. Ala hyötyy yhtenäisestä järjestelmästä ja standardista sekä tiedonkulusta yhtenäisessä muodossa koko ketjun läpi. On kaikille hyväksi, kun eri osapuolet toimivat samojen tietojen pohjalta, Hämäläinen toteaa.

Lyhyesti Metsäenergia Meter Oy:sta

30 % Metsäenergian liiketoiminnan vuotuinen kasvuvauhti viime vuosina

6 kk - 2,5 vuotta Energiapuun varastointiaika tienvarressa

16 000 hehtaaria Kunnostettavia kohteita pelkästään yhden maakunnan alueella

2019 Otti käyttöön Forest by Pinja -järjestelmän

Tutustu menestystarinan palveluihin

Forest by Pinja

Forest by Pinja mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä