Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ on virolainen yritys, joka on erikoistunut puunjalostukseen ja sahatavaran tuotantoon havutukista. Elokuusta 2021 lähtien yritys on hallinnoinut tuotantoketjuaan tehokkaammin Timber by Pinjan avulla.

Yhteistyöstä lyhyesti

Projektin käynnistäminen

Vara Saeveski aloitti yhteistyön Pinjan kanssa vuoden 2021 alussa. Tavoitteena oli siirtyä useista hajanaisista järjestelmistä yhteen, kaiken kattavaan ratkaisuun ja toteuttaa siirtyminen yhden kalenterivuoden aikana.

Timber by Pinja käyttöön Viron markkinoille sovitettuna

Projektiin kuului Timber by Pinjan käyttöönotto. Se kattaa tuotannon – kuten varastonhallinnan –, taloushallinnon ja tiedonhallinnan tarpeet. Projekti eteni tavoitellussa aikataulussa, ja Vara Saeveski otti järjestelmän käyttöön elokuussa 2021. Arvokkaan panoksen yhteistyöhön antoi paikallinen konsulttiyritys Reha IT, joka tarjosi paikallista kieli-, tietotekniikka- ja toiminnanohjauskonsultointia.

Perusasiat ja enemmän

Vara Saeveski käyttää nyt uutta ratkaisua koko organisaatiossa. Koska yritys käyttää ensimmäistä kertaa täyttä toiminnanohjausjärjestelmää, pääpaino on ollut perustoimintojen tehokkaassa hyödyntämisessä. Jatkossa he aikovat syventyä ratkaisun tarjoamiin moniin tasoihin ja mahdollisuuksiin.

Projekti sujui kaiken kaikkeaan hyvin. Pysyimme niin budjetissa kuin aikataulussakin, ja olen jo todistanut, miten ratkaisu auttaa eri toimintojamme, kuten ostoa, myyntiä ja tuotantoa.

Andres Hummal, toimitusjohtaja, Vara Saeveski OÜ

Puunjalostus 2020-luvulle

Vara Saeveski sijaitsee maineikkaassa sahakeskuksessa Itä-Virossa, ja se tuottaa korkealaatuista puutavaraa muun muassa rakentamiseen ja huonekalujen valmistukseen. Palvellakseen asiakkaitaan mahdollisimman hyvin yritys keskittyy vakaaseen, korkealaatuiseen tuotantoon ja kilpailukykyisiin hintoihin pitäen samalla huolta toimittajien oikeudenmukaisista olosuhteista ja varmistaen kestävän metsätalouden toteutumisen.

Vuonna 2000 perustetussa Vara Saeveskissa on tiivis työyhteisö, joka toimii saman katon alla. Se on 120 000 kuutiometrin vuosituotannollaan vakiintunut keskisuuri toimija Viron markkinoilla.

– Vaikka työskentelemme kaikki samoissa tiloissa ja olemme toimineet pitkään ilman kattavaa järjestelmää, näen muutoksen olevan tulossa. Tämä oli meille hyvä hetki tehdä siirtymä, sanoo Vara Saeveskin toimitusjohtaja Andres Hummal.

Yrityksen tärkeimpiä tavoitteita hankkeessa olivat muun muassa tarkemmat varastotilannetiedot sekä helpomman tuotantosuunnittelun ja reaaliaikaisen tuotantohallinnan saavuttaminen. Elokuussa 2021 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen järjestelmä on nyt käytössä koko organisaatiossa.

– Timber by Pinja on hyödyllinen kaikille käyttäjillemme. Yksi tärkeä näkökohta on se, että järjestelmän tarjoama nopea palaute mahdollistaa nopeamman päätöksenteon, Hummal toteaa. 

Reaaliaikainen varastotilanne ja tietoon perustuva päätöksenteko

Vuoteen 2021 asti Vara Saeveskin liiketoimintaa hoidettiin eri palvelujen avulla. He käyttivät kirjanpitojärjestelmäänsä pääasiallisena tietovarastona, jota täydennettiin muilla ratkaisuilla.

– Yksi syy siihen, miksi päätimme valita Timber by Pinjan, oli se, että se oli helppo integroida kirjanpitojärjestelmämme ja muiden paikallisten järjestelmiemme kanssa. Integrointi kirjanpidon kanssa on toiminut hyvin, Andres Hummal toteaa.

Historiallisista syistä johtuen tiettyjä sahateollisuuden parametreja käytetään Virossa eri tavalla kuin monissa muissa maissa. Näistä näkökohdista käytiin projektin aikana avointa keskustelua, ja ne ratkaistiin ennen käyttöönottoa. Vara Saeveskin paikallinen konsulttikumppani Reha IT auttoi projektin hallinnoinnissa asiakkaan puolesta, ja tämä toimintamalli osoittautui erittäin käteväksi ja tehokkaaksi kaikille osapuolille.

– Projekti sujui kaiken kaikkeaan hyvin. Pysyimme niin budjetissa kuin aikataulussakin, ja olen jo todistanut, miten ratkaisu auttaa eri toimintojamme, kuten ostoa, myyntiä ja tuotantoa. Projektiryhmä teki hyvää työtä ja oli hyvin keskittynyt, vaikka työskentelimme täysin etänä, Andres Hummal kertoo.

Projekti eteni ja onnistui myös Pinjan näkökulmasta erittäin hyvin. 

– Oli mukavaa työskennellä asiakkaan ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Projekti eteni suunnitelmien mukaan, ja pysyimme alkuperäisessä aikataulussa. Pidimme viikoittain ja joskus jopa päivittäin yhteyttä asiakkaan paikalliseen Reha IT:n konsulttiin Toomas Vaheriin, ja asiat sujuivat saumattomasti, toteaa Pinjan projektipäällikkö Elvis Punnek.

Kaiken kaikkiaan pysyimme alkuperäisessä suunnitelmassa, jonka mukaan käyttöönotto oli määrä saada päätökseen vuonna 2021, ja Timber by Pinja -järjestelmä otettiin käyttöön elokuussa 2021.

– Excelin tarve on romahtanut! Koska tämä on ensimmäinen kerta, kun käytämme yrityksessämme kattavaa järjestelmää, opettelemme parhaillaan käyttämään sitä tehokkaalla perustasolla. Uskon, että tulevaisuudessa pääsemme vielä syvemmälle järjestelmän moniin tasoihin ja mahdollisuuksiin, Andres Hummal toteaa lopuksi.

Lyhyesti Vara Saeveskista

20+ vuotta kokemusta puunjalostuksesta

120 000 m3 pohjoismaisesta havupuusta sahattua sahatavaraa vuodessa

Vuonna 2000 toiminta käynnistyi Varan kunnassa Itä-Virossa

Tutustu menestystarinan palveluihin

Timber by Pinja

Timber by Pinjan sisältämien ohjelmistomoduulien avulla sahan ja puunjalostuksen koko toiminnanohjaus on vaivatonta, täsmällistä ja nykyaikaista.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä