IT-ulkoistuspalvelut

Emme tee vain työtä käskettyä, meiltä saat turvallista ja läpinäkyvää IT-kumppanuutta

Toimivilla IT-ulkoistuspalveluilla aitoa tehoa arkeen

Käyttäisitkö aikasi mieluummin muuhun kuin IT-ongelmien ratkaisemiseen? Tai onko organisaatiossanne jo käytössä IT-ulkoistuspalvelut, mutta et tiedä mistä kaikesta maksat?

Kunnossa olevat IT-palvelut mahdollistavat, että voit keskittyä arjessa omaan ydintoimintaasi ja kasvattaa työntekosi tehokkuutta oikeanlaisten työkalujen avulla. Toimivat IT-palvelut ovat yksi tehokkaimmista keinoista parantaa yrityksen kilpailukykyä. Läpinäkyvä toimintaprosessi puolestaan kertoo tarkalleen, mistä palvelu koostuu ja miten sen hinta muodostuu.

Ota yhteyttä!

Tyypillisimmät huolet IT-palveluissa:

Työaikaa hukkaantuu IT-asioiden selvittämiseen

Nykyinen tietoturvataso ja ajankohtaiset riskit ovat pimennossa

Ulkoistetuissa IT-palveluissa ei tiedetä, mistä maksetaan

IT-ulkoistuspalvelut osaavan ja turvallisen kumppanin käsissä

Pinjan IT-ulkoistuspalveluiden ja -asiantuntijoiden tuella varmistat sujuvan ja tehokkaan arjen organisaatiossasi. Sovellamme parhaita käytäntöjä IT-ympäristöjen ylläpitoon ja hallintaan.

Hyödyntämällä viimeisintä tietoa uusista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista pidämme huolen, että esimerkiksi tietoturva on aina ajan tasalla. Hädän tullen voit luottaa, että saat osaavaa apua asiantuntijoiltamme!

Tutustu Pinjan IT-ulkoistuspalveluihin

Toimintamme IT-ulkoistuspalveluissa on läpinäkyvää – tiedät siis, mitä teemme, miksi ja mistä maksat

Selkeä palvelu

 • Selkeän ja läpinäkyvän laskutuksen
 • Veloitamme vain sovituista toimenpiteistä, emme omista virheistämme
 • Selkeät myyntirivit sekä töiden että palvelujen osalta
 • Asiantuntijakohtaiset tuntikirjaukset
 • 15 minuutin minimiveloituksen

Ajantasainen dokumentaatio

 • Palveluportaalin tehtävien hallintaan: voit seurata miten tehtävät etenee ja sinua tiedotetaan muutoksista
 • Pääsyn ajantasaiseen dokumentaatioon ja avoimen viestinnän asiantuntijoiltamme

Läpinäkyvä toiminta

 • Kehitystoimenpiteiden työmääräarviot hyväksyttäväksi ennen toteutusta
 • Avoimen ja aktiivisen viestinnän työn etenemisestä ja kustannusten kertymisestä

Pinjan IT-ulkoistuspalvelut

Tukipalvelut 24/7

 • Keskitetty yhteydenottopiste (SPOC)
 • Etä- ja lähituki
 • Palveluportaali ja valmiit ohjeet yleisiin palvelutilanteisiin

Laitteet

 • Laitteiden hankinta (kertamyynti tai vuokrasopimus)
 • Asennus
 • Toimitus
 • Käyttötuki ja elinkaaren hallinta
 • Varalaiteratkaisut

Ohjelmistot

Ohjelmistolisenssien (mm. Microsoft 365, Google Workspace, Adobe) hankinta, hallinta ja käyttötuki

Hallinta- ja valvontapalvelut 24/7

 • ITIL-toimintamallin mukainen palvelutuotanto
 • Palvelupäällikköpalvelut
 • Identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM)
 • Tekniset valvonta- ja varmistusratkaisut
 • IT-ympäristön dokumentointi

Tietoturvapalvelut

 • Tietoturvan hallintapalvelut
 • Modernit salasanojen ja pääsynhallinnan ratkaisut
 • Lokienhallinta
 • Hyvät käytännöt ja tietoturvan konsultointi

Konesali- ja julkipilvipalvelut

 • Yksityisen pilven ratkaisut suomalaisista, tietoturvallisista (mm. ISO 27001, ISO 22301 ja Katakri) ja 100% vihreän energian konesaleista (3 kpl)
 • Julkisen pilven ratkaisut Azure, AWS ja GCP -pilvipalveluita hyödyntäen

Verkkopalvelut

 • Fyysiset ja virtuaaliset verkot (toimisto, tuotanto, konesali ja julkipilvi)
 • Etäyhteysratkaisut,
 • Tietoverkko- ja tietoliikenneyhteydet
 • Verkkolaitteet
 • Verkon valvonta- ja hallintapalvelut (mm. IDS/IPS)
 • Verkkokonsultointi

Asiantuntijapalvelut

 • IT-ympäristön ratkaisujen kartoitus
 • Suunnittelu ja toteutus
 • Palveluiden käyttöönotto ja koulutus
 • Konsultointi
 • Migraatiot ja pilvisiirtymät
 • Tietohallintopäällikkö palveluna

Asiakkaidemme kokemuksia

Doseco

”Pinjan Tietohallintopäällikkö-palvelu helpottaa arkeamme ja takaa asiantuntija-avun kaikissa tilanteissa.”

Envitecpolis

"Tekniset ongelmat ratkesivat kertaheitolla, kun siirsimme IT-palvelun Pinjalle puoli vuotta sitten. Saimme heistä kumppanin, joka ymmärtää."

Sähkö Sinisalo

Pinjan toteuttamassa uudistuksessa Sähkö Sinisalo sai toimivat työkalut yhtiön sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

IdHAIR

Pinjan avulla IdHair Oy:n IT-palvelukokonaisuuden ylläpito on yksinkertaistunut huomattavasti.

Miten pääsen alkuun? Yhteistyön lähtökohtana on ymmärrys asiakkaan tavoitteista, tietotyön prosesseista ja kipupisteistä

30 minuutin etäpalaveri tilanteen kartoittamiseksi

Ratkaisuehdotus tavoitteen saavuttamiseksi

Ratkaisuehdotuksen arviointi yhdessä

Yhteistyösopimus

Ratkaisun käyttöönotto

Tuki- ja ylläpitopalvelut