Timber by Pinja tukee täysin Combimill Reopalu OÜ:n koko tuotantoketjua mahdollistaen mm. tarkemman sahaussuunnittelun ja tehokkaamman raaka-ainevirtojen hallinnan. Järjestelmän avulla automatisoitiin monia toimintoja mahdollistaen sahaustoiminnan tarkkuuden parantuminen ja sahaustoiminnan tehostuminen. Järjestelmän käyttöönoton myötä Combimill Reopalu OÜ saa paremman yleiskuvan toiminnan kannattavuudesta ja pystyy tekemään tarvittaessa nopeitakin päätöksiä toiminnan muutoksista.