Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Ekokymppi, hoitaa sekä Kainuun kunnille että Vaalan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Ekokympin tehtäviin kuuluvat sekä asuin- että lomakiinteistöjen jätehuollon järjestäminen noin 76 000 asukkaan alueella, jätehuollon kehitys sekä neuvonta. Ekokympillä tunnistettiin kehittämistarpeita materiaalivirtojen hallinnan eri osa-alueiden tehostamissa, ja näitä lähdettiin ratkomaan yhdessä Pinjan kanssa syksyllä 2020.

Keskeisenä tavoitteena Ekokympin materiaalivirtojen hallinnan digitalisointiprojektissa nähtiin eri osa-alueiden, kuten raportoinnin, automatisoiminen. Automatisoitu raportointi takaa täsmällisemmät ja nopeammat tulokset. Toimintojen automatisoinnilla on myös mahdollista pienentää inhimillisten virheiden riskiä ja niihin liittyvää turhaa manuaalista työtä. Yhdeksi oleelliseksi projektin osatavoitteeksi Ekokymppi nimeää myös mobiilipunnituksen käyttöönoton. Tällä tullaan helpottamaan vaakahenkilökunnan työtä sekä kehittämään aikaisemmin paljon manuaalista työtä sisältänyttä yökuormien vastaanottoa jouhevammaksi.

“Valittaessa järjestelmän toimittajaa nousi oleelliseksi kriteeriksi ”yhden luukun periaate” – se, että kaikki tarvittavat osat järjestelmään saataisiin samalta toimittajalta. Pinja tarjosi tällaisen ratkaisun.” kertoo asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnunen Ekokympiltä.

Flow by Pinja valikoitui käyttöön, koska järjestelmä vastasi kaikkiin sisältövaatimuksiin, joita käyttöön otettavalle järjestelmälle oli asetettu. Nyt muotoillussa ratkaisussa kaikki osa-alueet vaaka- ja vastaanottotoiminnoista kuormatietojen raportointiin, varastojenhallintaan ja sähköisten siirtoasiakirjojen hallintaan ovat Pinjan tuottamia palveluita, mikä vähentää esimerkiksi rajapintahaasteita.

Lisäksi Flow-järjestelmästä toteutetaan integraatio Ekokympin käyttämään Vingo-laskutusjärjestelmään. Pinjan eduksi projektin edetessä katsottiin kehitysmyönteisyys: “Asiakkaan tavoitteita ja vaatimuksia on osattu kuunnella ja ymmärtää. Järjestelmän käyttöönottovaiheessa ilmenneisiin kysymyksiin ja haasteisiin etsittiin aktiivisesti ratkaisuja myös järjestelmän sisältä”, Kinnunen kertoo.

“Pinjan eduksi toimittajaa valittaessa katsottiin myös aikaisempi kokemus kiertotalouden alalta”, Kinnunen jatkaa.

Järjestelmä tullaan ottamaan kuluvan vuoden aikana vaiheittain käyttöön. Ensimmäisenä sisäiseen testaukseen otetaan Pinjan sähköinen siirtoasiakirja. Kun tämä palvelu on saatu käyttöön, on vuorossa vaakaintegraation vaiheittainen käyttöönotto. Tämän jälkeen siirrytään mobiilipunnituksen, varastojenhallinnan ja laskutusintegraatioiden toteutuksen pariin. Portaittaisella käyttöönotolla varmistetaan se, että jokainen toiminnallisuus saadaan vuorollaan käyttöön, ja uuden sovelluksen käytön harjoitteluvaihe voidaan ajoittaa ennen kesää, joka on kiertotalouden saralla vilkkainta aikaa.

Tutustu myös:

Webinaaritallenne: Jätelaki uudistuu 2021 -miten vastaat muuttuviin raportointivaatimuksiin?
Flow by Pinja – materiaalivirtojen tehostamis- ja raportointijärjestelmä
Opas: 6 vinkkiä materiaalin vastaanottotoimintojen tehostamiseen