Forssalainen ympäristöhuollon palveluyritys Envor Group on neljän yrityksen perheyhtiö, jolla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Liiketoiminnat kattavat mm. materiaalien kierrätyksen, biokaasun tuotannon, teollisuuden puhtaanapidon, paalauspalvelut, kiinteistöhuollon, kuljetus- ja kuormauspalvelut sekä kokonaisvaltaisen jätehuollon.

“Yhtiömme kasvaessa liiketoimintaa tukevat järjestelmät on pitänyt päivittää vastaamaan kasvun vaatimuksia, nyt ja tulevaisuudessa. Materiaalivirtojen hallinnan tehostamiseen lähdimme hakemaan ratkaisua jo alkuvuodesta. Selvitimme, kannattaisiko ratkaisu rakentaa itse, tilata Envorille räätälöity ratkaisu tai sitten hankkia jo valmis kaupallinen järjestelmä”, kertoo operatiivinen johtaja Samuli Laine Envorilta.

Envor mukana Flow:n alkumetreiltä saakka

Envorin etsiessä ratkaisuvaihtoehtoja, Pinja valikoitui mukaan vertailuun. “Pidimme Pinjaa erittäin kiinnostavana vaihtoehtona ja yhteydenpito oli aktiivista alusta alkaen”,Laine kertoo.

Samanaikaisesti Envorin järjestelmähankinnan kanssa Pinjalla oli käynnissä palvelumuotoiluhanke kiertotalousyrityksille suunnatusta materiaalivirtojen hallintajärjestelmän rakentamisesta, joka tehtäisiin yhteistyössä kiertotalouden toimijoiden kanssa. Envor kutsuttiin tähän hankkeeseen mukaan.

“Meillä suurimmat haasteet toimitusketjun hallinnassa ovat toimiston merkittävä työmäärä ja työajan käyttö, josta suurin osa kuluu vaakatiedostojen ja siirtoasiakirjojen käsittelyyn sekä laskutusaineiston luontiin. Järjestelmähankinnan tavoitteena on saada reaaliaikaisempaa tietoa toimitusketjusta, kehittää sisäistä raportointia ja ohjata toimintaa tehokkaammin datan perusteella. Tavoitteisiin lukeutuvat myös asiakasraportoinnin parantaminen sekä tiedonkulun varmistaminen eri järjestelmien välillä integraatioita hyödyntäen. Näin manuaalisten kirjausten määrää saadaan vähennettyä ja riski virheellisiin kirjauksiin minimoidaan”, Laine jatkaa.

“Oli todella hienoa päästä mukaan Flow-järjestelmän kehittämiseen yhdessä muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa. Tarpeitamme kuunneltiin ja koimme hienoksi tilaisuudeksi päästä vaikuttamaan kiertotalouden materiaalivirtojen hallintaan tarkoitetun ratkaisun luontiin. Hyvin pian päädyimme valitsemaan myös meidän toimitusketjun hallintajärjestelmäksi Flow by Pinjan. Tähän vaikutti erityisesti tuotekehityksen läpinäkyvyys, kiertotalouden tarpeiden huomiointi sekä vaadittavien toiminnallisuuksien vastaavuus suhteessa meidän tavoitteisiin”, Laine summaa.

Flow by Pinja käyttöön vaiheittain

Vuoden vaihtuessa Envor ottaa käyttöön Flow-perusjärjestelmän, ja myöhemmin vuoden 2021 aikana mobiilipunnitukset sekä vaakaintegraation Tamtron Scalex-vaakajärjestelmään. Toiminnanohjausratkaisuna Envor käyttää Vitecin Vingo-järjestelmää, johon tullaan siirtämään Flow:sta mm. laskutusaineisto järjestelmäintegraation kautta. Flow:n varastojenhallinta-ominaisuudelle on myös tarvetta, sillä Envorin liiketoimintaa on useassa toimipisteessä. Kasvun myötä toimipisteitä voi tulla lisää ja varastojenhallinta skaalautuu kasvun myötä.

Lähitulevaisuuden pohdintoja ovat myös ajankohtaisen sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönotto sekä kuljettaterminaalien päivitys mobiilipäätteisiin sopimuskuljettajille ja urakoitsijoille.

“Uskon, että Flow:n avulla pystymme tehostamaan toimiston työtä ja vapauttamaan sekä kohdentamaan resursseja muuhun toimintaan, kuten myynnin ja taloushallinnon tukeen. Toinen tärkeä liiketoiminnan vaikutus on sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittyminen. Tämä tarkoittaa parempaa asiakasraportointia, jota pidämme todella tärkeänä”, Laine päättää.

Lue lisää:

Flow by Pinja – materiaalivirtojen tehostamis- ja raportointijärjestelmä
Opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa
Opas: 6 vinkkiä materiaalin vastaanottotoimintojen tehostamiseen