Gasumin biokaasulaitoksilla luotetaan Pinjan osaamiseen. Kuva: Gasum

Pohjoismaiden suurin biokaasuntuottaja luottaa Once by Pinja -toimitusketjun hallintajärjestelmään kaikilla Suomen laitoksillaan.

Pinja toimittaa syksyllä 2020 valmistuvalle Gasumin Lohjan biokaasulaitokselle Once by Pinja -toimitusketjun hallintajärjestelmän. Gasum on pohjoismaiden johtava biokaasutuottaja, joka operoi laajaa laitosverkostoa. Gasumin yhdeksän Suomen biokaasulaitosta kuuluvat Once-ekosysteemiin. Oncen avulla hallinnoidaan muun muassa laitoksen tulevat ja lähtevät materiaalivirrat.

Gasumin Lohjan biokaasulaitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yli 40 GWh biokaasua ja noin 50 000 tonnia luomulannoitteita. Laitokselle vastaanotetaan pääsääntöisesti yhdyskuntajätteitä, sekä teollisuuden ja maatalouden biohajoavia sivuvirtoja.

Once-järjestelmää käytetään materiaalivirtojen hallinnan lisäksi moniin muihinkin keskeisiin toimintoihin, kuten varastonhallintaan. Järjestelmä auttaa asiakastoimitusten hallinnassa, sillä laitokselta lähtee lannoitetuotteita asiakkaille. Myös asiakaslaskutus ja kuormien näytteenottoihin liittyvät laboratoriotoiminnot onnistuvat Oncen kautta.

Once helpottaa laitoksen arkea antaen työntekijöille mahdollisuuden keskittyä tuottaviin toimintoihin.

“Ennen Once-järjestelmän käyttöönottoa meillä oli useita laskureklamaatioita selvitettävänä kuukausittain. Once-järjestelmän käyttöönoton jälkeen ne ovat vähentyneet, mikä on tuonut merkittävän työajan säästön”, arvioi Gasumin kiertotalousjohtaja Ari Suomilammi.

Lue lisää:

Blogi: Digitalisointi kiertotaloudessa