Haapajärven Ha-Sa Oy:n kotipaikkakunnilla Haapajärvellä ja Haapavedellä on pitkät teolliset perinteet. Puuta Haapajärvellä on sahattu jo yli 80 vuotta. Runsaat ja hyvin hoidetut puuvarat sekä keskeinen sijainti lähellä tie- ja merireittejä ovat luoneet hyvät edellytykset menestyvälle sahaustoiminnalle. Saha tuottaa korkeatasoisia tuotteita moniin eri teollisuuden ja rakentamisen käyttötarkoituksiin.

HASA ja Pinja solmivat sopimuksen metsäjärjestelmän sekä sahojen toiminnanohjauksen uudistamisesta. HASAn vuosituotanto on 300 000 m3. Sopimuksen myötä HASA saa käyttöönsä uusimmat tietojärjestelmät.

HASAn toimitusjohtajan Kalle Kantolan mukaan järjestelmillä haetaan parempaa näkyvyyttä metsästä aina toimituksiin saakka sekä parempaa suunniteltavuutta ja tuotantoprosessien hallintaa. Järjestelmäprojektin tavoitteina on kokonaisuuden hallinta siten, että puun hankinta ja toimitukset vastaavat sahatavara myyntiä. Lisäksi tavoitteena on hankitun raaka-aineen optimaalinen käyttö täydentää Kalle Kantola.

Pinja toimittaa HASAlle täysin uudistetun Forest by Pinja -metsäjärjestelmän sekä siihen kuuluvan logistiikkamoduulin, joka mahdollistaa reaaliaikaisen hakkuiden ja kuljetusten ohjauksen. Toimitukseen kuuluu myös Timber by Pinja -järjestelmä, jonka avulla hoidetaan sahatavaran myynti, sahojen varastohallinta sekä tuotannonohjaus. Timber by Pinja -suunnitteluosion avulla optimoidaan sahausta ja ohjataan myyntiä. Järjestelmä mahdollistaa tuotantodataan perustuvan optimaalisen tukkien sahauksen ja raaka-ainevirtojen suunnittelun aina tienvarteen asti.

“Tehty sopimus on merkittävä päänavaus täydellisesti integroitujen järjestelmien toimituksissa. Yhdessä HASAn kanssa pääsemme kehittämään järjestelmää edelleen tavoitteena huippuoptimoitu tietotekniikka-avusteinen puunhankinta ja logistiikka, joka tähtää oikea-aikaiseen sahan raaka-ainevirtaan ja optimoituun sahaukseen”, toteaa Antti Miettunen Pinjalta

Vuonna 2018 Ha-Sa osti Metsä Groupilta Eskolan sahan. Eskolan Sahan käyttöön tuli  myös Timber by Pinja.