Pinja ja Kuhmo Oy ovat sopineet yhteistyön vahvistamisesta Kuhmon sahan tuotannonohjauksessa. Sopimus liittyy Kuhmolla meneillään olevaan sahalinjauudistukseen, jonka myötä Kuhmon tuotantokapasiteetti nousee n. 600 000 m3 tasolle. 

Aiemmin tänä vuonna Pinja ja Kuhmo Oy allekirjoittivat sopimuksen iPES tuotannonsuunnittelu- ja ohjausjärjestelmän toimittamisesta. Nyt yhteistyötä jatketaan päivittämällä tuotannon seuranta Gema by Pinja -järjestelmään sekä tuomalla uusia linjoja seurannan piiriin. Lisäksi iPES ja Gema integroidaan tukemaan tuotannon kokonaisuutta entistä systemaattisemmin.

Pinjan Senior Project Manager Jenni Mäkisen mukaan yhteistyöllä haetaan kokonaishyötyä Kuhmon kasvavaan ja kehittyvän tarpeeseen. Sahalaitosten kehittämisohjelman myötä toteutetut investoinnit mahdollistavat korkean kapasiteetin hyödyntämisen heti sahalinjan valmistuttua.

Pinjan MES-ratkaisu helpottaa kokonaisuuden hallintaa kokoamalla tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhteen paikkaan. Kun oikea tieto on oikeaan aikaan kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla, voidaan valmistuksen operaatioiden kokonaisuutta hallita systemaattisesti ja suunnitelmallisesti.

Järjestelmäuudistuksen ansiosta Kuhmolla saadaan jatkossa entistä tarkempaa ja laadukkaampaa dataa kehittämisen tueksi. Esimerkiksi tuotekohtaiset tiedot sekä laatutarkastukset kirjataan järjestelmään helposti ja nopeasti. Automaation ansiosta manuaalinen työ vähenee ja data saadaan valjastettua päivittäisjohtamisen tueksi esimerkiksi viikkopalavereihin. Infonäyttöjen avulla tieto leviää koko organisaation hyödynnettäväksi.

– Kuhmolla käynnissä oleva kehityshanke on ollut erinomainen tilaisuus pohtia järjestelmien käyttöä ja roolia kokonaisvaltaisesti. Uuden sahalinjan suunnitteluvaihe on tarjonnut mahdollisuuden kokeilla ja testata asioita ennen tuotannon käynnistymistä. Olemme saaneet hienon mahdollisuuden kehittää asioita ja syventää yhteistyöstä rauhassa, Mäkinen kiittää.

Lisätiedot:

Timo Salomäki
Director, Manufacturing
+358 400 837 682
timo.salomaki@pinja.com

Kuva: Kuhmo Oy