Pinjan, Bitcompin ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen aloittama yhteistyö on tuottanut tulosta kun metsänhoitoyhdistyksille suunnattu LeafPoint®-metsäjärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön 1. syyskuuta 2020. LeafPoint® on toiminnanohjausjärjestelmä, joka kattaa metsänhoitoyhdistyksien koko toiminnan ja metsänomistajille tarjottavat palvelut. Ensimmäisenä palvelun otti käyttöön Päijänteen Metsänhoitoyhdistys.

Uusi järjestelmä tulee tuomaan useita merkittäviä parannuksia metsänhoitoyhdistysten toimintaan. Tavoitteena onkin mahdollistaa metsänhoitoyhdistyksille toimihenkilötyön huomattava tehostaminen sekä asiakkaiden palvelukokemuksen parantaminen. Järjestelmä on suunniteltu kattamaan metsänhoitoyhdistysten kaikki toiminnan vaiheet aina metsänhoidon suunnittelusta puuraaka-aineen toimitukseen. Se mahdollistaa myös rahaliikenteen hallinnan toiminnan eri vaiheissa kuten puumaksut, urakoitsijatilitykset ja metsähoidollisten töiden kulut. Erityisesti toimivaan ja vuorovaikutteiseen asiakashallintaan on panostettu.

Jo nyt järjestelmä on saanut kehuja laajasta karttavalikoimastaan, joka mahdollistaa eri palveluntarjoajilta tulevien karttojen näyttämisen tasoina yhdellä ja samalla toiminnan suunnitteluun käytetyllä kartalla. Positiivista palautetta on kerännyt myös mahdollisuus muokata kuviotietoja mobiilisovelluksella, minkä avulla on voitu esimerkiksi päivittää kuviotiedot paikkansapitäviksi leimikkoa maastossa suunniteltaessa. Liikkuvan työn tukemiseen panostetaankin lisää myös tulevaisuudessa järjestelmää kehitettäessä.

”Erilaisten manuaalityövaiheiden automatisointi ja tietojen päivitys suoraan maastosta järjestelmään ovat avainasemassa mhy-toimihenkilötyön tehostamisessa. LeafPoint-kokonaisuus on vakuuttanut meidät ketteryydellään ja nopealla kehitystyöllä. Järjestelmä toimii saumattomasti yhteen muun muassa taloushallinnon sekä Kuutio.fi -palvelun kanssa”, tiivistää Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Takalo.

LeafPoint®-järjestelmä hyödyntää uusia teknologisia ratkaisuja. Takana ovat Bitcompin ja Pinjan valmistuotteet ja komponentit, joita on jo laajasti käytössä Suomessa ja muualla Euroopassa. Järjestelmän käyttöönotto metsänhoitoyhdistyksiltä ei siis vaadi mittavia tuotekehitysinvestointeja. Kehitysvaiheessa yhteistyötä tehtiin tiiviisti metsänhoitoyhdistyksien kanssa, minkä ansiosta toimialan erityispiirteet on pystytty tarkasti huomioimaan järjestelmän käytettävyydessä.