Metsäteollisuuden toimitusketjussa merkittäviä asiakkuuksia palveleva Veljekset Kellola otti Forest by Pinja -järjestelmän käyttöön vuoden 2020 lopulla. Hankintapäätöksen takana oli liiketoiminnan hyvä kasvu, jolle oli myös positiiviset jatkonäkymät – aiempi tapa hallita liiketoimintatietoja ei olisi ollut pidemmällä aikavälillä kestävä. Hankitun ratkaisun keskeisiksi eduiksi ovat yrityksessä osoittautuneet ajansäästö tiedonhallinnassa, tehokas tiedonkulku henkilöstön ja sopimuskumppaneiden kesken sekä puun alkuperätietojen luotettava kulku läpi koko toimitusketjun.

Puunkorjuuseen, puun pystykauppaan ja maanrakennustöihin erikoistunut Veljekset Kellola teki päätöksen Forest by Pinja -ratkaisun hankkimisesta vuonna 2020, jolloin liiketoiminta oli hyvässä kasvussa ja laajentunut hiljattain myös pystykauppapuoleen. Raahelaislähtöisellä yrityksellä oli aito tarve tehokkaalle työkalulle muun muassa korjuun ja kaukokuljetusten suunnitteluun ja taloushallintaan. Forest by Pinja on osoittanut soveltuvuutensa suurtoimijoiden lisäksi myös kasvuyritysten käyttöön.

– Puukaupassa on lähtökohtana se, että suunnitteluun ja korjuuseen liittyvien tietojen on oltava kokonaisuudessaan tarkistettavissa ja todennettavissa. Esimerkiksi jälkilaskenta oli aiemmin hyvin työlästä ja ajojärjestelyjen tekeminen kankeaa Excel-taulukoiden varassa. Nyt jälkilaskenta käy helpommin, ja pystymme vertaamaan tarjouksen yhteydessä tehtyjä arvioita toteumiin. Lisäksi tilitys ja laskutus sopimuskumppaniemme suuntaan ovat helpottuneet, kertoo Veljekset Kellolan projektipäällikkö Tuomo Hanhisuanto

Puuvolyymien ja henkilöstön kasvettua myös hallinnoitavan tiedon määrä oli lisääntynyt, ja tiedonkulku työntekijöiden ja urakoitsijoiden välillä alkoi käydä hankalaksi. Tärkeänä tavoitteena käyttöönotossa olivat myös puun alkuperään liittyvien tietojen hallinnointi ja luotettava kulku läpi koko toimitusketjun.

– Puun alkuperän jäljitys on kaiken A ja O, eikä se olisi ollut enää mitenkään mahdollista aiemmassa, Excel-pohjaisessa tiedonhallinnassamme, Hanhisuanto toteaa.

Forest by Pinja on nyt käytössä Veljekset Kellolalla, ja ratkaisun suunnittelupuolta käyttävät etenkin yrityksen ostoesihenkilöt. Samalla kaikkiin Veljekset Kellolan metsäkoneisiin asennettiin Log-moduuli, joka välittää tietoa kentältä toimistolle. Yritykseen palkattiin keväällä 2022 toinen ostoesihenkilö, missä yhteydessä Forest osoitti tiedonkulkuun liittyvät vahvuutensa. Esimerkiksi korjuiden ketjuttaminen olisi ollut huomattavasti hankalampaa Excel-pohjaisella ratkaisulla, ja myös lomakaudet hoituvat nyt helpommin, kun kaikilla käyttäjillä on pääsy toistensa syöttämiin tietoihin.

Puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetyn, modulaarisen Forest-ratkaisun käyttöönoton aikatauluun vaikuttavat monet asiat, kuten asiakasyrityksen liiketoiminnan laajuus ja monimuotoisuus sekä projektitiimin koko ja resursointi. Veljekset Kellolan tapauksessa siirtymä Exceleistä digitaaliseen tiedonhallintaan onnistuttiin toteuttamaan poikkeuksellisen nopeasti. 

– Veljekset Kellolan kanssa asiat loksahtivat hyvin kohdalleen. Asiakkaan tarpeet onnistuttiin kartoittamaan tarkasti ennakkoon, tuotteemme istui hyvin asiakkaan prosessiin ja ehdottoman tärkeänä tekijänä olivat myös Veljekset Kellolan oma ammattitaito ja työpanos. Käyttöönotto vietiin läpi ennätysajassa, Pinjan projektipäällikkö Ilmari Mäkeläinen toteaa.

Nopea käyttöönotto oli myös asiakasyrityksen puolelta tietoinen valinta.

– Päätimme tehdä siirtymän kerralla, ilman välivaiheita, ja se osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Oppiminen tapahtui näin nopeasti, ja siirtymä oli helpompi toteuttaa ennen kuin tietomassa kasvoi entisestään, Hanhisuanto toteaa.

Veljekset Kellolan liiketoiminnassa suunta näyttää edelleen ylöspäin. Nopeasti kasvanut puun pystykauppa siirrettiin vuoden 2022 kesällä uudelle Kellola Metsä -yhtiölle, ja molempien yritysten kasvua tuetaan järjestelmäratkaisuilla myös tulevaisuudessa. Seuraava askel Veljekset Kellolan ja Pinjan yhteistyössä on Procountor-taloushallinto-ohjelmiston integrointi Forest by Pinjaan vuoden 2022 aikana.