Pieksäwood on suomalainen perheyritys, jonka juuret ovat syvällä suomalaisessa metsässä: puutuotteiden valmistus on aloitettu yli 70 vuotta sitten. Yritys keskittyy sisustuksessa, saunassa ja kylpyhuoneissa käytettävien haapa- ja tervaleppätuotteiden valmistukseen sekä terassipuolen puukomposiittituotteisiin. 

Timber by Pinja tuo yrityksen tuotannonsuunnitteluun ja toiminnanohjaukseen kaivattua tehokkuutta. Pieksäwoodin edellinen toiminnanohjausjärjestelmä oltiin valittu ennen kaikkea taloudenhallinnan tarpeet edellä, mutta kasvun myötä huomattiin, ettei viitisen vuotta käytössä ollut järjestelmä enää palvele yrityksen tarpeita. Tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen kaivattiin järeämpää apua. Tähän tarpeeseen valikoitui Pinjan puu- ja sahateollisuudelle suunnattu Timber by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmä.

Avainasemassa Pinjan vahva toimialatuntemus 

Valinta toiminnanohjausjärjestelmästä oli Pieksäwoodille selkeä – tuotannonohjaukseen kaivattiin juuri puuteollisuudelle räätälöityä järjestelmää, jollaisen he tiesivät löytyvän Pinjalta. “Meille tärkeää oli, että saamme kaikki materiaalit kulkemaan kätevästi saman järjestelmän läpi, aina ostokuormilta laskutukseen saakka. Aiemmin meillä ei ollut kunnon järjestelmää tuotannon ohjaukseen ja siihen kaipasimme kasvun myötä tehokkuutta”, kertoo Pieksäwoodin toimitusjohtaja ja yrittäjä Sami Koskinen

Pinjan toimialatuntemus onkin ollut projektin kannalta merkittävässä roolissa. “Timber by Pinjan ehdoton hyvä puoli on se, että järjestelmä tuntee jo meidän maailmamme – niput, kappaleet, kuutiot ja juoksumetrit. Se on ihan selkeä vahvuus, että järjestelmässä on jo huomioitu puupuolen erityispiirteet. Meille tärkeää oli myös se, että järjestelmätoimittajan kanssa pystytään puhumaan samaa kieltä”, Koskinen kiittelee. 

Pinjan kokemus sekä asiantuntijuus puu- ja sahateollisuuden parista on tehnyt yhteistyöstä molemmin puolin mielekkäämpää. Yhteistyön myötä järjestelmää on kehitetty yhä paremmin vastaamaan sahateollisuuden lisäksi myös puunjalostustoimijoiden tarpeisiin. Toisaalta projekti on ollut Pieksäwoodille myös kustannustehokas, sillä kaikkea ei ole tarvinnut räätälöidä nollasta heidän tarpeisiinsa.

“Meidän näkökulmastamme yhteistyö on ollut erinomaista. Asiakkaalla on ollut mukavan aktiivinen ote ja ollaan päästy käymään hyvää, rakentavaa keskustelua. Samalla olemme saaneet paljon kehitysideoita, joita on myös toteutettu. Näistä on jatkossa hyötyä myös kaikille muille metsä- ja puuteollisuuden asiakkaillemme”, summaa yhteistyöstä Pinjan asiakaspäällikkö Matti Eskelinen.

Järjestelmäuudistus on ennen kaikkea kulttuurinen muutos

Yhteistyö aloitettiin syksyllä 2021 ja projektissa aletaan olla loppusuoralla. Järjestelmä on otettu käyttöön ja jalkautettu jo tuotantoon. Varsinainen tuotannonohjaus on kuitenkin vielä ylösajovaiheessa. “Odotamme toiveikkaana, että saamme järjestelmän kokonaisuudessaan käyttöön. Tämä on ollut isotöinen projekti, mutta koen, että olemme hyvällä polulla”, Koskinen sanoo. 

Järjestelmäuudistus on tuonut Pieksäwoodilla luonnollisesti muutoksia myös toimintatapoihin. “Tietyt vaiheet aiheuttavat sen verran isoja muutoksia, että ne on opeteltava ja otettava haltuun ensin, ennen kuin voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Projektin aikataulu onkin molemmista osapuolista johtuneista syistä osin viivästynyt, mutta koska tässä tehdään isoja, koko yrityksen perus-dna:ta muokkaavia asioita, ne tuleekin hoitaa huolellisesti ja perusteellisesti. Se tulee ottamaan aikaa varmasti myös jatkossa”, Koskinen pohtii ja jatkaa: “Vaikka projekti on vielä kesken, olen valintaamme tyytyväinen ja optimistinen, että tämä oli oikea ratkaisu.”

Koskinen kokee, että koko projektin ajan Pinjalta on saatu hyvin apua ja koulutusta järjestelmän käyttöön. Tärkeässä roolissa on ollut myös se, että järjestelmäuudistuksen yhteydessä löydetään yrityksen sisältä motivoituneet ja kehitysorientoituneet tekijät viemään muutosta eteenpäin. 

Timber by Pinja on tällä hetkellä käytössä noin 50 sahalla ja muussa metsäteollisuudessa mm. Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Timber by Pinja on moduulipohjainen ja soveltuu niin pienille kuin suuremmillekin useamman yksikön konserneille.

Kuva: Pieksäwood