Kiertokapula on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö Kanta-Hämeen, Etelä-Pirkanmaan ja Keski-Uusimaan alueella. Kiertokapula hoitaa jätteiden keräyksen, vastaanoton, käsittelyn ja eteenpäin toimittamisen. Lisäksi tärkeä osa toimintaa on jäteneuvonta ja viestintä.

Uuden jätelain tuomien muutosten myötä Kiertokapulalla huomattiin, että olemassa oleva vaakajärjestelmä kaipaa päivitystä. Keskeisimmät tarpeet liittyivät toiminnan tehostamiseen ja automatisointiin sekä sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönottoon. Lisäksi tavoitteena oli parantaa jäteasemien itsepalveluastetta ja helpottaa asiointia mobiilipunnituksen avulla, sujuvoittaa raportointia sekä löytää järjestelmä, josta materiaalivirrat kulkevat aina punnituksesta laskutukseen saakka.

Flow by Pinja ratkaisee monta haastetta yhdellä iskulla

Projekti aloitettiin pilotoimalla Pinjan Flow -järjestelmän käyttöönotto ensin yhdellä toimipaikalla. Pilotin kautta kerättiin paljon arvokasta palautetta ja käyttökokemuksia, jotka mahdollistivat sujuvamman käyttöönoton lopuilla käyttöpaikoilla. Nyt vastaanottojärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa toimipaikoissa ja mobiilipunnitus-toiminnallisuus, jonka avulla kuljetusyhtiöt pystyvät hoitamaan vastaanottotapahtumat itsenäisesti, päästään toteuttamaan ensi syksynä.

Flow’n käyttöönotto on auttanut yksinkertaistamaan tuote- ja asiakashallintaa. “Siirryttäessä paikallisista sovelluksista pilvipalveluna toimivaan Flow järjestelmään, pystytään käyttöpaikkoja hallitsemaan etänä ja asiakkuuksia ei tarvitse järjestelmään luoda montaa kertaa. Flow’n toiminnallisuuksia pystytään myös hyödyntämään jatkossa paremman ja kattavamman palvelutarjonnan suunnitteluun”, Kiertokapulan järjestelmäpäällikkö Mari Alho kertoo.

Flow on tuonut helpotusta myös raportointiin. Jatkossa asiakkaalle saadaan tarkempaa tietoa omista toteutuksista suoraan järjestelmän kautta. Samalla tiedot siirtyvät ketterästi laskutusjärjestelmän ja ERPin välillä.

Uusi vaakajärjestelmä ja verkkomaksamisen sovellus otettiin kesäkuussa käyttöön Hämeenlinnan Karanojalla.

Pinja on osoittautunut luotettavaksi ja ammattitaitoiseksi oppaaksi järjestelmäuudistuksessa

“Meille oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa pystymme kehittämään toimintaamme. Jätehuolto ei valmistu koskaan, vaan muutoksia alalle tulee jatkuvasti. Siksi tarvitsimme kumppanin, jonka kanssa voimme keskustella ja yhdessä kehittää järjestelmää toiminnan tarpeisiin”, Alho kertoo.

Kiertokapulalla ollaan oltu erittäin tyytyväisiä tähänastiseen yhteistyöhön. Yhteinen ymmärrys löytyi nopeasti ja kommunikointi on ollut alusta asti sujuvaa. Alhon mukaan Kiertokapulalla on arvostettu erityisesti sitä, että asioista on pystytty puhumaan selkokielellä ilman teknistä jargonia. Sen ansiosta projektissa on vältytty turhilta väärinymmärryksiltä.

Kiitosta pinjalaiset saavat myös mukautumiskyvystään, joustavuudestaan, kuuntelusta, yhdessä tekemisen meiningistä, neuvottelutaidoistaan ja ratkaisukeskeisyydestä. “Kehitystarpeet otetaan Pinjalla aina todella hyvin vastaan, ja ne pureksitaan ja käydään yhdessä läpi. Pinjalaisilla on myös ammattitaitoa ja rohkeutta ehdottaa tarvittaessa parempia ratkaisuja, jos olemme ehdottaneet järjestelmään muutoksia, jotka eivät välttämättä ole olleet järkeviä”, Alho summaa.

Hänen mukaansa pinjalaiset mukautuvat erinomaisesti asiakkaan tarpeisiin ja toimintamalleja osataan yksilöidä asiakkaalle sopivaksi. “Sen ansiosta pysymme yhteisymmärryksessä ja helposti kartalla koko projektin ajan”, Alho kiittelee ja jatkaa: “Käyttöönoton aikana ei myöskään ole kertaakaan käynyt niin, ettei Pinjalta olisi löytynyt resurssia jonkun asian selvittämiseen.”

Myös Pinjan näkökulmasta yhteistyö on ollut sujuvaa ja mielekästä. Merkittävässä roolissa on ollut asiakkaan oma aktiivisuus ja avoin keskustelu molemmin puolin. “Aktiivinen palautteen anto ja keskustelu siitä, miten asiat toimii ja miten niitä voisi kehittää, on meille todella arvokasta. Olemme myös hyvin löytäneet sopivat palautekanavat ja prosessit, jotta yhteistyö etenee mahdollisimman ketterästi koko projektin ajan”, summaa Pinjan Bioenergia ja Kiertotalous -yksikön liiketoimintajohtaja, Marko Kiippa.

Kuvat: Kiertokapula