Pinja on toimittanut eri toimijoille useita järjestelmiä, joilla tutkitaan moottoreiden ja voimansiirron toimintaa. VEBIC-projekti on hyvä osoitus Pinjan osaamisesta testaus- ja tutkimusjärjestelmien toimittajana. VEBIC:n prosessi-, mekaniikka-, sähkö- ja automaatio-suunnittelun tekijäksi valikoitui yhteenliittymä, jonka muodostavat Granlund Oy, IRL –Suunnittelu Oy ja Pinja.


Vaasan Palosaareen uusi laboratorio, jonka päävuokralaiseksi Vaasan yliopisto

Vaasan Palosaarelle rakennetaan uutta laboratoriota, jonka rakennuttajana toimii Vaasa Parks Oy. Kiinteistö valmistuu 2016 vuoden kesäkuussa. Päävuokralaiseksi kiinteistöön tulee Vaasan yliopisto. Kiinteistön valmistuttua sinne tullaan sijoittamaan Vaasan yliopiston polttomoottoritutkimukseen keskittyvä laboratorio VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Center). VEBIC:n on tarkoitus valmistua käyttöön vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä ja laboratorion on tarkoitus olla tutkimuskäytössä alkuvuodesta 2017.

Hanke on hyvin merkittävä Vaasan yliopistolle. Energia on määritelty yhdeksi yliopiston strategian neljästä painoalasta. Tavoitteena on lisätä polttomoottori-, polttoaine ja voimala-alan tutkimusta ja parantaa mahdollisuuksia osallistua erilaisiin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä varmistaa, että elinkeinoelämä saa laadukasta perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä osaavaa työvoimaa. Vaasan seudulla sijaitsee myös merkittävä energiateknologian keskittymä. Hanke tukee ja edistää polttomoottori- polttoaine- ja energia-alan tutkimustoiminnan säilymistä alueella ja Suomessa. Hanketta rahoittavat TEKES ja alueen yritykset.

Laboratoriotilat laiva- ja voimalaitosmoottoreille

VEBIC:n sijoitetaan laboratoriotilat nopeakäyntisille työkonemoottoreille ja keskinopeakäyntisille laiva- ja voimalaitosmoottoreille. Nopeakäyntisiä moottoreita tutkitaan yliopiston omalla ohjaus ja tiedonkeruujärjestelmällä.

Vaasan yliopisto vastaa VEBIC:n tutkimuslaitteistojen sekä tutkimusprosessiin liittyvien putkistojen, kanaalien, kaapeleiden ja rakenteiden sekä niihin liittyvien LVIAS-järjestelmien suunnittelusta ja hankinnasta laboratoriotarkoituksia varten.

VEBIC:n prosessi-, mekaniikka-, sähkö- ja automaatio-suunnittelun tekijäksi valikoitui yhteenliittymä, jonka muodostavat Granlund Oy, IRL-Suunnittelu Oy ja Pinja. Yrityksillä ja projektiin nimetyillä pääsuunnittelijoilla täytyi olla toimialoittain vastaavan tasoisen suunnittelutyön tekemisestä aikaisempi kokemus viimeisen 3 vuoden aikana ja lisäksi pääsuunnittelijoiden tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle asetettiin korkeatasoiset ehdottomat vaatimukset.

Pinjan toimeksiantoon sisältyy

  • Laite- ja järjestelmäspesifikaatiot hankintoja varten
  • Tutkimusjärjestelmän kuvaus ja määrittelyt
  • Tutkimusjärjestelmän io-pisteet
  • Logiikka- ja säätökaaviot
  • Instrumentoinnin kenttäsuunnittelu

Lisätietoja

Janne Suomela
Project Manager, Vaasan yliopisto