EU Morse on terästeollisuuteen ja erityisesti sen tehokkaaseen materiaali- ja energiakäyttöön keskittyvä nelivuotinen hanke, josta kolmisen vuotta on nyt takanapäin. Hanke kattaa laajasti Euroopan karttaa, Suomen lisäksi toimijoita on mukana muun muassa Norjasta, Espanjasta, Saksasta ja Itävallasta. Suomessa hanketta koordinoi VTT, ja aktiivisina osapuolina on mukana mm. terästeollisuuden edustajia, tutkimuslaitoksia sekä teknologiayrityksiä.EU Morse -hankkeen päähuomio on teräksenvalmistuksen raaka-ainekäytön eli saannin optimoinnissa sekä energiatehokkuudessa. Pinja on kehittänyt hankkeessa oman iPES Steel Integrate -työkalun, jonka ensi asennukset ovat valmistuneet vuoden 2020 mittaan. Työkalun perustana käytettiin vastaavaa toimintalogiikkaa kuin eri toimialoja palvelevassa iPES by Pinja -tuotannonsuunnittelujärjestelmässä. iPES Steel Integraten kehitystyössä keskityttiin räätälöimään ratkaisua nimenomaan terästeollisuuden tarpeisiin.

Hanketiimissä on ollut Pinjalta mukana kolmen henkilön ydintiimi: Kimmo Kanninen hankkeen vetäjänä, Jouni Ahokas tietokanta- ja käyttöliittymäasiantuntijana sekä Ville Toivonen projektipäällikön ja algoritmikehittäjän ominaisuudessa. Lisäksi on hyödynnetty matkan varrella muun henkilöstön erikoisosaamisalueita aina tarpeen mukaan.

Kehitystyössä on haluttu keskittyä asioihin, joilla voidaan saavuttaa suurin mahdollinen vaikuttavuus niin materiaali- ja energiatehokkuuden kuin kustannushyötyjenkin kannalta. Siksi pääasiallisia kehityskohteita on ollut kaksi: panoslaskennan tehostaminen ja raaka-ainekäytön optimointi.

– Panoslaskennan merkitys korostuu siksi, että laskentaa optimoimalla voidaan valmistaa juuri haluttu määrä terästä mahdollisimman vähällä raaka-ainemäärällä. Asia korostuu terästuotannossa myös siksi, että raaka-aineiden hinnat elävät jatkuvasti. Hankkeen toisena ydintavoitteena on ollut vähentää uunin lämmitystarvetta raaka-ainekäyttöä optimoimalla ja säästää siten merkittävästi energiaa, projektipäällikkö Ville Toivonen kertoo.

Kaupallistamista kohti

Nelivuotinen EU-hanke alkaa pikku hiljaa kaartaa loppusuoralle. Uunituoreen iPES Steel Integrate -ratkaisun ensimmäiset käyttöönottoprojektit ovat pysyneet koko ajan mukavasti aikataulussaan. Järjestelmällä tehostetaan jatkossa nimenomaan tehtaan materiaalivirtojen mallinnusta sekä energiankäyttöä.

Seuraavaksi on vuorossa validointivaihe, jossa järjestelmää testataan tositoimissa ja hienosäädetään iteratiivisen toimintamallin pohjalta. Validointivaihe valmistuu kevään 2021 aikana.

Morse-hankkeen aikana terästeollisuuden materiaali- ja energiatehokkuutta on kehitetty useiden toimijoiden kesken hyvässä yhteistyössä ja yhteinen tehostamistavoite mielessä. Hankkeen jälkeen Pinjalla siirrytään työkalun kaupallistamisvaiheeseen, ja iPES Steel Integraten toivotaankin hyödyttävän tulevina vuosina yhä useampia tehtaita ja loppuasiakkaita.

Yhteiskehityshankkeesta on jäänyt monenlaista takataskuun niin Pinjan tiimille kokonaisuudessaan kuin Ville Toivoselle henkilökohtaisesti.

– Morse-projekti on ollut mielenkiintoinen hyppy uuteen. Oma aiempi taustani on ollut vahvasti konepajateollisuudesta, joten on ollut kaikkiaan kiintoisa haaste perehtyä tarkemmin terästeollisuuden kemiaan ja toimintamalleihin. Tuotannon mittakaava on kieltämättä jopa vähän yllättänyt. Jo pienelläkin parannuksella voidaan saavuttaa todella merkittävän mittaluokan tuloksia, Toivonen toteaa.

Kysy lisätietoa iPES Steel Integratesta: 
Kimmo Kanninen
kimmo.kanninen(at)pinja.com

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää palveluistamme!

Lue lisää

Opas: Tuotannon suunnittelujärjestelmän ostajan opas
Blogi: Vinkkejä tuotannonsuunnittelujärjestelmän hankkijalle
Blogi: Miten toteutetaan muutos- ja häiriötilanteet kestävä tuotannonsuunnittelu?

Tutustu Pinjan menestystarinoihin