Kyvykkäistä sahateollisuuden toiminnanohjausjärjestelmistä tunnettu Pinja on toimittanut järjestelmän Savitaipalelaiselle Tiaisen Saha Oy:lle. Pinjan kehittämä kokonaisvaltainen metsän ja sahan toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2014 aikana. Tiaisen Sahalla on käytössään Forest by Pinja, Timber by Pinja sekä kuljetusten ja hakkuiden ohjausjärjestelmä Log by Pinja.

Pinjan toimittama Forest by Pinja on metsäjärjestelmä, jolla voidaan tehostaa puun hankintaa, korjuuta sekä logistiikka.

Sahalle ja puunjalostajalle kehitetty Timber by Pinjan avulla hallinnoidaan raaka-aineiden ostoja, tuotteiden myyntiä, varastoja sekä tuotantoa. Timberiin on kehitetty innovatiiviset optimointiominaisuudet, jolla sahan tuotannonsuunnittelija pystyy maksimoimaan raaka-aineesta saatavaa arvoa. Pinjan metsä- ja sahajärjestelmä on integroitu toisiinsa, jolloin asiakkaalla on täydellinen näkyvyys jalosteiden myynnistä aina kannolle asti.

“Forest by Pinja:lla hankintaesimies voivat suunnitella ostot, hakkuut sekä liittää tarvittavat tiedot suunnitelmiin. Saman putken toisessa päässä on valmiit jalostetut tuotteet tilauksilla. Järjestelmä mahdollistaa näkyvyyden jalosteesta aina tienvarteen, sekä toisin päin, jolloin koko tuotantoketjun kokonaisvaltainen optimointi on mahdollista.”, kertoo Antti Miettunen, Pinjan puu- ja metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja.

Tiaisen sahalla oli aiemmin käytössä useita eri järjestelmiä. Pinjan metsäteollisuuden kokonaisratkaisulla Tiaisen Saha Oy pääsi eroon useista osajärjestelmistä. “Nykyaikainen integroitu toiminnanohjaus mahdollistaa hankinnan ja sahauksen suunnittelun aivan uudella tasolla sekä yhtiön raaka-ainevirtojen kokonaisvaltaisen optimoinnin.” Toimitusjohtaja Tero Tiainen, Tiaisen Sahalta havainnoi. Lisätietoja:

Pinja, Antti Miettunen +358 40 5467 283, antti.miettunen@pinja.com Tiaisen Saha Oy Tero Tiainen + 358 500 658 990, tero.tiainen@tiaisensaha.fi

Tiaisen Saha Oy on pitkään toiminut perheyritys Savitaipaleella. Nykyaikaiset tuotantolaitokset mahdollistaa joustavan asiakastuotteiden valmistuksen. Tiaisen Saha Oy käyttää laadukasta Etelä-Karjalan puuta.