Projekti toteutettiin ketterillä menetelmillä

Pinja toteutti Opetushallituksen uuden Hyvät käytännöt -verkkopalvelun. Palvelussa jaetaan avoimesti tietoa koulutuksen ammattilaisten välillä hyvistä työskentelytavoista ja menetelmistä kaikilla koulutusasteilla aina esiopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Tavanomaisesta julkishallinnon IT-hankkeesta poiketen projekti toteutettiin ketterillä menetelmillä.

Opetushallituksen Hyvät käytännöt -palvelussa koulutusalan ammattilaiset, kuten opettajat, ohjaajat ja rehtorit, pääsevät jakamaan tietoa hyväksi havaitsemistaan menetelmistä ja toimintatavoista ja tutustumaan muiden jakamiin tietoihin. Sosiaalisesta mediasta ja avoimen tiedon periaatteesta innoituksensa saanut palvelu avataan käyttöön joulukuussa 2012.

Opetushallitus valitsi Pinjan julkisen tarjousmenettelyn kautta parhaana yhdentoista jätetyn tarjoajan joukosta. Projekti toteutettiin ketterillä menetelmillä.

– Erityistä kiitosta ansaitsee Pinjan panos järjestelmän kehittämiseen rakennusvaiheessa. He eivät vain täyttäneet ennalta asetettuja vaatimuksia, vaan myös innovoivat rakennusvaiheessa ja kehittivät järjestelmää eteenpäin jo ennen sen valmistumista. Olemme erittäin tyytyväisiä projektin etenemiseen edellä aikataulua ja korkealaatuiseen yhteistyöhön projektin aikana: tämä oli mielestäni kaikkien aikojen paras tuotantoprojekti Opetushallituksessa, kertoo Opetushallituksen erityisasiantuntija Juho Helminen.

– Järjestelmän suunnittelu oli hyvin käyttäjälähtöistä, käytettävyyssuunnittelija oli mukana koko projektin ajan isossa roolissa. Kokonaisuudessaan projekti osoittaa ketterien menetelmien vahvuuden projektin aikana tapahtuvissa muutoksissa ja lopputuotteen kehittämisessä, sanoo Olli Porkholm.

Laaja kokemus ketteristä menetelmistä

Pinjalla on laaja kokemus ketterien ohjelmistokehityksen menetelmien käyttämisestä. Yritys on toteuttanut esimerkiksi lukuisia vaativia terveysteknologian järjestelmiä ketterillä menetelmillä ja myös järjestänyt koulutuksia terveysteknologia-alan asiantuntijoille ja päättäjille aiheesta.

– Olemme hyvällä menestyksellä soveltaneet ketteriä menetelmiä vaativissa terveysalan toteutuksissa, joissa on pitänyt ottaa niin lakien ja säädösten kuin laatustandardienkin vaatimukset huomioon. Nyt kun julkisuudessa paljon puhutaan terveysalan tietojärjestelmähankkeista ja niiden riskeistä, niin haluaisin nostaa esille, että ketterät menetelmät sopivat erinomaisesti kaikkiin tietojärjestelmähankkeisiin, niin julkishallintoon kuin terveysalallekin, kertoo Porkholm.