Euroopan Unioni on myöntänyt Pinjalle innovaatiotunnustuksen työstä terästeollisuuden raaka-ainekäytön sekä energiatehokkuuden optimoinnin hyväksi. Tunnustus myönnettiin työstä 2022 päättyneessä EU Morse -hankkeessa.

– Energian ja raaka-aineiden vastuullinen ja tehokas käyttö on juuri nyt asiakkaidemme menestykselle tärkeää. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet olla mukana tässä tärkeässä hankkeessa ja olemme ylpeitä saadusta tunnustuksesta, kiittää Pinjan toimitusjohtaja Veli-Matti Nurminen.

Pinjan hanketiimissä mukana olleen projektipäällikkö Ville Toivosen mukaan hankkeessa kehitettiin materiaali- ja energiavirtamallinnus koko teräksenvalmistusprosessin elinkaari huomioiden. Yhteistyössä kotimaisten terästeollisuuden kärkinimien toteutetun hankkeen tulokset olivat vähintäänkin lupaavia.

Osaoptimoinnista kohti kokonaiskuvan hallintaa

Toivosen mukaan prosessiteollisuus etsii jatkuvasti uusia tapoja parantaa tehokkuutta suuren resurssiriippuvuuden vuoksi. Suurtuotannossa pienetkin muutokset raaka-aineiden käytössä tai energiatehokkuudessa voivat parantaa merkittävästi prosessin tehokkuutta.

Terästeollisuuteen ja erityisesti sen tehokkaaseen materiaali- ja energiakäyttöön keskittyneen EU Morse -hankeen päähuomio oli valmistuksen raaka-ainekäytön optimoinnissa sekä energiatehokkuuden parantamisessa. Suomen lisäksi hankkeessa oli osallistujia useista Euroopan maista, kuten Norjasta, Espanjasta, Saksasta ja Itävallasta. Suomessa hanketta koordinoi VTT, ja aktiivisina osapuolina oli mukana mm. terästeollisuuden edustajia, tutkimuslaitoksia sekä teknologiayrityksiä.

Toivosen mukaan terästeollisuuden osaprosessien optimointiin on olemassa laaja valikoima teoriaa ja käytäntöä, mutta markkinoilta on toistaiseksi puuttunut työkaluja koko valmistusprosessin analysoimiseksi ja optimoimiseksi kokonaisuutena. Nyt kehitetty Pinjan iPES Steel Integrate -työkalu on ottanut askeleita kohti terästehtaiden kokonaisoptimointia.

– Kehitimme hankkeessa materiaali- ja energiavirtamallinnuksen koko teräksenvalmistusprosessista, huomioiden raaka-ainekäytön ja energiakäytön energialajeittain. Mallissa pyritään laskemaan teräksenvalmistuksen kokonaishinta hiilidioksidipäästöt huomioiden sekä osoittamaan miten muutokset yksittäisessä prosessissa vaikuttavat koko ketjuun. Useinhan säästämällä yhdessä paikassa kasvatetaan kustannuksia toisessa paikassa.

Kotimaiset terästeollisuuden kärkinimet mukana

Toivosen mukaan hanke eteni Pinjan osalta tiiviissä yhteistyössä kotimaisten terästeollisuuden kärkinimien kanssa. Mallia hiottiin ja testattiin asiakkaiden tuotantoympäristössä työn edetessä jatkuvasti. Tulokset ovat olleet vähintäänkin lupaavia.

– Pystyimme osoittamaan säästöjä tiettyjä skenaarioita hyödyntämällä kaikilla osa-alueilla, kun mittareina käytettiin syntyviä hiilidioksidipäästöjä, teräksen valmistuksen kokonaiskustannuksia sekä energian kokonaiskulutusta.

Terästeollisuus onkin Toivosen mukaan yksi suurimmista yksittäisistä hiilidioksidin tuottajista ja toimiala keskeisessä asemassa, kun Suomi tavoittelee hiilineutraalia tulevaisuutta. Töitä vihreämmän teräksen eteen tehdään leveällä rintamalla.

Hankkeen päättymisen myötä Pinjan iPES Steel Integrate -työkalun markkinapotentiaali arvioitiin EU:n innovaatio-ohjelman (European Commission’s Innovation Radar) toimesta. Sen maturiteetti ja markkinapotentiaali nähtiin korkeaksi. Toivonen onkin varsin tyytyväinen sekä hankkeen etenemiseen että lopputulokseen.

Hankkeen nyt päätyttyä tavoitteenamme on siirtyä kaupallistamisvaiheeseen, jotta iPES Steel Integraten hyödyntää tulevina vuosina yhä useampia tehtaita ja loppuasiakkaita.

Kysy lisätietoa iPES Steel Integratesta: 

Ville Toivonen
ville.toivonen@pinja.com

tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää palveluistamme!