Sandåsa Timber, jolla on kolme tuotantolaitosta Ruotsissa, on valinnut uudeksi toiminnanohjausjärjestelmäkseen Timber by Pinjan.

Timber by Pinja tukee Sandåsan liiketoimintaa puutavaran lajittelusta myyntiin sekä sahalla että puunjalostuksessa. Timber by Pinjan konsernituen myötä Sandåsa pystyy mm. käsittelemään sisäisiä tilauksia ja toimituksia yksiköiden välillä, mihin heiltä on puuttunut aiemmin tuki.

Sandåsa Timber AB koostuu tällä hetkellä Sandåsan puunjalostuslaitoksesta sekä sahoista Åkers Styckebrukissa ja Forssjö Brukissa Katrineholmissa. Sandåsa Timber AB on moderni ja vakiintunut perheyritys, jonka juuret juontavat 1920-luvulle.

Vaatimuksena järjestelmälle Sandåsa Timberillä oli sen sopeutuminen tulevaisuuteen sekä moderni rakenne ja luotettava toimitusorganisaatio. Tärkeää oli myös pystyä edistämään parhaillaan käynnissä olevaa digitalisaatioprosessia yhdessä puun tukkukaupan ja rakennusteollisuuden kanssa.

Pinja tekee Ruotsissa yhteistyötä Trionan kanssa, joka tarjoaa Ruotsin metsäteollisuudelle järjestelmästä ruotsinkielisen version sisältäen käyttöönoton ja tuen. Yhteinen käyttöönottoprojekti on nyt käynnistymässä ja suunnitelman mukaan ensimmäinen laitos ottaa järjestelmän käyttöön syksyn aikana.

– Odotamme innolla yhteistyötä Sandåsa Timberin kanssa. Kyseessä on vakiintunut yritys, jossa perinteet ja moderni ajattelu kulkevat käsi kädessä. Päätöksentekoprosessi on ollut erittäin rakentava ja meillä on ollut useita palkitsevia tapaamisia, joihin on osallistunut monia heidän asiantuntevia työntekijöitään, sanoo Jens Werner, Trionan myyntijohtaja.

Timber by Pinja on tällä hetkellä käytössä noin 50 sahalla ja muussa metsäteollisuudessa mm. Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Timber by Pinja tukee perusteltuja päätöksiä kaikissa prosessin vaiheissa siten, että sen hetkinen tila sekä historiatiedot kootaan ja päivitetään aina järjestelmään. Timber by Pinja on moduulipohjainen ja soveltuu niin pienille kuin suuremmillekin useamman yksikön konserneille.