Thermory -konserniin kuuluvat Siparila Oy ja Suomen Lämpöpuu Oy ovat allekirjoittaneet Pinjan kanssa sopimuksen Timber by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää Siparila Oy:n neljän tuotantolaitoksen ja Suomen Lämpöpuu Oy:n toiminnanohjausjärjestelmät. Hankkeen myötä Thermory Suomen tuotantolaitokset saavat huomattavia synergiaetuja esimerkiksi yhdenmukaisemman toimintatavan ja keskitetyn hankinnan kautta. Jokaisen yksikön toimintaa pystytään jatkossa seuraamaan ja ohjaamaan konsernitasolta lähtien.

Siparila Oy on Suomen johtava valmiiksi maalattujen sisustus- ja ulkoverhouspaneeleiden valmistaja, joka haluaa tehdä puulla sisustamisesta ja rakentamisesta elämyksellisen kokemuksen niin kodin sisustajalle, kuin ammattirakentajallekin.

Suomen lämpöpuu Oy valmistaa lämpökäsiteltyä puuta ollen yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka on lämpökäsitellyt puuta teollisessa mittakaavassa. Globaalilla tasolla Thermory -konsernin yhteistuotanto on noin 160 000 m3 vuodessa.

Timber by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa sopimuskumppaneille monipuoliset työkalut mm. sahatavaran hankintaan, tuotannon ohjaukseen ja kannattavuuden seurantaan. Järjestelmän avulla parannetaan merkittävästi tiedonkulkua ja suoraviivaistetaan päivittäistä toimintaa. Monipuoliset raportointivaihtoehdot mahdollistavat entistä paremmin toiminnan seuraamisen ja suunnittelun myös konsernitasolla.

”Haluamme varmistaa, että jatkossakin pystymme tarjoamaan alan parhaat tuotteet tyytyväisille asiakkaillemme. Laadukkaan tuotannon takaamiseksi myös käytettävien tietojärjestelmien pitää olla alan parhaat. Etsimme luotettavaa ja ammattitaitoista kumppania, joka ymmärtää toimintaamme ja pystyy auttamaan toimintamme kehittämisessä. Luotamme siihen, että yhteistyössä Pinjan kanssa ylitämme hankkeelle asetetut tavoitteet ja saamme käyttöömme toimivan ja aidosti kehittyvän tietojärjestelmän”, kertoo Juha Sojakka, Siparila Oy:n toimitusjohtaja.

”Yhteistyö Siparilan ja Suomen Lämpöpuun kanssa vahvistaa ajatuksemme siitä, että Timber by Pinja soveltuu puun sahauksen- ja höyläyksen lisäksi myös moneen muuhun puun jalostamiseen liittyvään toimintoon. Timber by Pinja helpottaa tuotannon suunnittelua ja tarjoaa työkalut tuotannon ohjaamiseen ja yksikkökohtaisen kannattavuuden seurantaan. Tuotantolaitosten käyttöön tuleva Pinjan ForkLift -trukkisovellus varmistaa logistiikan toimivuuden niin raaka-aineen kuin valmiiden tuotteiden osalta” kertoo Antti Miettunen, metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja Pinjalta.