Once energiatoimitusten seuraamiseen ja raportointiin

Stora Enso laajentaa Once-palveluiden käyttöä energiatoimitustensa seuraamiseen ja raportointiin useilta energia- ja lämpölaitoksilta. Once-järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen informaation ja  raportoinnin. Lisäksi laatuun, laskutukseen yms. liittyvät tiedot välittyvät palvelun kautta energiatoimitusketjun osapuolille.

Once-palveluiden käyttäjinä on merkittävä osa energian toimittajista. Palvelun käyttö on laajentunut voimakkaasti ja Once-järjestelmän ekosysteemi helpottaa kaikkien osapuolten työtä esimerkiksi vähentämällä käsin kirjauksia. Tieto on aina reaaliaikaisesti kaikkien osapuolten käytettävissä.