Katsastusjärjestelmien markkinajohtaja Suomessa

Reilu vuosi sitten keväällä lanseerattu Muster by Pinja -autokatsastusjärjestelmä on noussut nopeasti katsastusjärjestelmien markkinajohtajaksi Suomessa. Katsastuksen digitalisointiin, automatisointiin sekä laadun parantamiseen tähtäävä Pinja tähtää nyt Musterillaan kansainvälisille markkinoille.

– Meillä on katsastukseen uudentyyppinen lähestyminen, joka kytkee tiedot laitteista suoraan pilvipalveluun. Tämä nostaa katsastuksen itsepalveluastetta, nopeuttaa läpimenoaikoja ja vähentää merkittävästi asiakkaan oman ylläpidon kuormaa. Uskomme, että palvelumme kiinnostaa katsastusasemien ja korjaamoiden lisäksi laitetoimittajia kansainvälisillä markkinoilla, liiketoimintajohtaja Jarkko Kosonen sanoo.

Vientitoimet tullaan kohdistamaan autoalan jälkimarkkinoihin eli korjaamoihin ja katsastusasemille ensin Pohjoismaihin sekä Itämeren alueen maihin. Alustavia keskusteluja Musterin viennistä on kuitenkin käyty Etelä-Amerikkaa ja Lähi-Itää myöten. Marko Paananen Automotive Solutions Nordic Oy:stä solmi juuri kumppanuussopimuksen Musterin viennistä.

– Ei voi sanoa, että alalla olisi vielä älyttömästi kilpailua maailmalla. Kyllä siellä yksittäisiä ratkaisuja on, mutta me luotamme kykyymme palvella asiakasta koko katsastusprosessissa. Kykenemme tarjoamaan esimerkiksi laiteintegraation. Tämä tarkoittaa sitä, että mittalaitteista, kuten pakokaasuanalysaattoreista ja jarrudynamometreistä, tiedot menevät automaattisesti Muster-ohjelmistoon pilveen. Se on joissakin maissa tärkeää, sillä sen avulla voidaan eliminoida mitattujen arvojen manipuloiminen, Paananen kertoo.

”Musterista voidaan vielä vuosienkin päästä tarkistaa, millä mittalaitteilla tulokset on saavutettu”

Paananen on työskennellyt reilut kaksikymmentä vuotta autoalan jälkimarkkinoilla muun muassa autopuolen maajohtajana Boschilla sekä myös autokatsastajana että korjaamorajapinnassa.

– Yritykseni tarjoaa testilaitteita katsastusasemaketjuille, minkä vuoksi Muster alkoi kiinnostamaan.

Laitemyynnin yhteydessä asiakkaat usein kyselevät, minkälaisia ohjelmistoja katsastuspuolelle olisi tarjolla, jotta katsastus saataisiin sujuvaksi, Paananen kertoo.

Jäljitettävyys onnistuu vuosienkin päästä Euroopan Unionin katsastusta määrittävissä asetuksissa tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota katsastuksen jäljitettävyyteen.

– Musterista voidaan vielä vuosienkin päästä tarkistaa, millä mittalaitteilla tulokset on saavutettu. Voihan esimerkiksi olla, että joku todettu vika ei ollutkaan autossa vaan mittalaitteessa. Tällöin puhutaan oikeusturvastakin, Paananen sanoo.

Muster-ohjelmisto tähtää myös siihen, että kustannustehokkuus katsastusasemilla paranee.

– Järjestelmälle on varmasti kysyntää monessakin maassa. Pieniä yhden–kahden miehen katsastusasemia on paljon, ja niille tällainen järjestelmä on hyvinkin tarpeellinen. Musterin avulla on helppo hallinnoida ajanvarauksia, töiden vastaanottoa, auton tarkastuksia hallissa ja niihin liittyviä mittauksia, tiedon siirtoa viranomaisjärjestelmään sekä laskutusta. Hallinnointi vie usein todella paljon resurssia asemilla. On myös kiva lähteä tavoittelemaan sitä, että viedään suomalaista tuotetta ulkomaille, kun niin paljon tuodaan tuotteita Suomeen. Välillä toisinkin päin, Paananen toteaa.

Lisätietoja

Jarkko Kosonen
Liiketoimintajohtaja, Pinja
+358 40 509 6560
jarkko.kosonen@pinja.com

Marko Paananen
Yrittäjä,  Automotive Solutions Nordic Oy
+358 50 544 6149
info@asnoy.fi