Kuusamon, Sallan ja Kemijärven yhteismetsät ottivat keväällä käyttöönsä Forest by Pinja -metsäjärjestelmän, jolla hoidetaan mm. puutavaran korjuun, kaukokuljetuksen ja puukauppojen toimitusten ohjaus sekä tienvarsivaraston hallinta.

Yhteismetsät ovat aktiivisia metsätalouden toimijoita, joiden metsien hoito ja käyttö on suunnitelmallista perustuen ajantasaiseen metsäsuunnitelmaan. Yhteismetsistä toimitetaan puuta tasaisesti ympäri vuoden useisiin toimituspisteisiin. Volyymietujen lisäksi yhteismetsän osakkaille on haettu lisähyötyä toiminnanohjausjärjestelmästä.

”Halusimme vaihtaa järjestelmään, jossa koko puutavaran toimitusketju metsästä tehtaalle on hallittavissa yhdessä paikassa. Toiminnanohjausjärjestelmän odotan tehostavan toimihenkilöiden ajankäyttöä, helpottavan kustannusseurantaa ja parantavan koko toimitusketjun laatua ja tuottavuutta”, kertoo Kuusamon Yhteismetsän toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen.

”Järjestelmä on helpottanut erityisesti maastossa ja tien varressa olevien varastojen hallintaa. Näemme varastokohtaisesti suoraan järjestelmästä, kuinka paljon mitäkin puutavaralajia on varastossa”, lisää Sallan Yhteismetsän toiminnanjohtaja Tapio Sinkkilä.

”Kokonaisuus on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi, esim. tilitykset saamme tehtyä suoraan järjestelmän kautta. Nostaisin esille myös erinomaiset suunnittelutyökalut: leimikot pystytään suunnittelemaan suoraan järjestelmässä ja kartta on todella havainnollinen työkalu myös urakoitsijoille. Forest by Pinja on helppokäyttöinen metsäjärjestelmä”, summaa Kemijärven Yhteismetsän toiminnanjohtaja Kari Välikangas.

Liiketoimintajohtaja Antti Miettunen Pinjalta on tyytyväinen asiasta ”Forest by Pinja -järjestelmän käyttö Yhteismetsien toiminnassa on selkeä viesti järjestelmämme monipuolisuudesta – se tarjoaa sopivat työkalut kaikille: metsän omistajille, metsäurakoitsijoille, puunhankintayhtiöille ja kaikille metsäenergian parissa toimiville.”

Forest by Pinja toimii yhdessä muiden järjestelmien kanssa. Esimerkiksi Kuusamon ja Sallan Yhteismetsien käytössä olevasta TAPIO ForestKIT -metsätietojärjestelmästä valmiit leimikkotiedot siirtyvät Pinjan järjestelmään, jolloin samaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi korjuun suunnittelussa. Näin molempien järjestelmien parhaat ominaisuudet saadaan hyödynnettyä.

Forest by Pinja on suomalaisen Pinjan kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu metsäteollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä on käytössä kymmenillä metsäsektorin toimijoilla Suomessa ja ulkomailla.

Lisätietoja antavat:

Kuusamon Yhteismetsä, Jarmo Korhonen,040 514 6058, www.kuusamonyhteismetsa.fi
Sallan yhteismetsä, Tapio Sinkkilä, 0400 296 386, www.sallanyhteismetsa.fi
Kemijärven Yhteismetsä, Kari Välikangas,0400 395 056, www.kemijarvenyhteismetsa.fi
Pinja, Antti Miettunen, 040 546 7283, pinja.com