Tieto ja Pinja, joka on yksi johtavista sahateollisuuden ja puunhankintaketjun tietojärjestelmätoimittajista Suomessa, aloittavat yhteistyön Tiedon Forest Hub -ekosysteemipalvelun laajentamiseksi sahateollisuuteen.

Puun ja kuidun toimitusketju on monitahoinen ekosysteemi, jossa välitetään suuria määriä eri organisaatioiden välisiä liiketoimintatapahtumia. Tiedon Forest Hub -palvelu auttaa ekosysteemiin kuuluvia metsäteollisuuden puunhankintaketjun eri osapuolia tehostamaan puulogistiikkaa ja tehtaiden vastaanottoprosesseja.

Tieto Forest Hub parantaa päivittäistä toiminnansuunnittelua ja seurantaa, varastonhallintaa ja tiedon laatua sekä vähentää manuaalisen työn määrää ja virheitä. Palvelu on avoin kaikille alan toimijoille suurista metsäteollisuusyhtiöistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, mukaan lukien bioenergian tuottajat.

“Forest Hub tuo asiakkaillemme tuottavuushyötyjä ja uusia mahdollisuuksia yksityiskohtaisen datan käyttöön sekä analysointiin. Pinjan tavoite on olla edelläkävijä toimialan digitalisaatiossa ja tarjota asiakkaillemme nykyaikaiset työkalut päätöksenteon tueksi”, kertoo Antti Miettunen, Pinjan Puu- ja metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja.

“Pinjan mukaantulo on Forest Hub -ekosysteemille merkittävä askel, koska se avaa sahateollisuudelle uusia mahdollisuuksia liittyä nopeasti palveluun ja nauttia sen tuomista liiketoimintahyödyistä”, sanoo Jaakko Kuusisaari, Tiedon Wood & Fibre tuoteliiketoiminnan johtaja.

Tieto Forest Hub perustuu Business Information Exchangeen (BIX, www.tieto.com/bix), joka on B2B-integrointiin tarkoitettu pilvipalvelu. Tieto BIX:ssä on tällä hetkellä 1 500 suoraa asiakasta ja 26 myyntikumppania ja se välittää lähes 500 miljoonaa transaktiota vuodessa.

Lisätietoja:

Jaakko Kuusisaari, Johtaja, Wood & Fibre Solutions, Tieto
Tel.: +358 (0)40 501 5197 e-mail: jaakko.kuusisaari[at]tieto.com

Antti Miettunen, Liiketoimintajohtaja, Puu- ja metsäjärjestelmät, Pinja
Tel.: +358 40 5467283 e-mail: antti.miettunen[at]pinja.com