Pekka Tsupari Suomen Uusyrityskeskukset ry ja Jani Lehtinen Pinjalta ovat juuri sopineet toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamisesta
Pekka Tsupari Suomen Uusyrityskeskukset ry ja Jani Lehtinen Pinjalta ovat juuri sopineet toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamisesta

”Saamme jatkossa järjestelmästä helposti ulos esimerkiksi valtakunnallista vertailutietoa”

Suomen Uusyrityskeskukset ry on saamassa päätökseen mittavan toiminnanohjausjärjestelmiensä uudistamisen ja yhdenmukaistamisen kymmenillä paikkakunnilla. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää aloittavien yritysten neuvonta, panostaa jo toimivien yritysten ennakoivaan neuvontaan, auttaa mikroyrityksiä kasvuun ja koota sirpaleinen tietokanta yhteen paikkaan. Pinjan suunnittelema järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain tämän kevään aikana.

Maksutonta neuvontaa aloittaville yrityksille tarjoavissa uusyrityskeskuksissa käsitellään vuosittain yli 20 000 yrityksen tietoja. Tietoa kertyy paljon, sillä uusia yrityksiä perustetaan verkoston kautta Suomeen joka vuosi reilut 8000. Tähän asti yrityksiin liittyvät tilastot on jouduttu koostamaan käsin eri paikkakunnilta ja useista erilaisista järjestelmistä.

– Nyt saamme toiminnanohjausjärjestelmän, joka vastaa uusyrityskeskusten ja yrittäjien tarpeisiin. Saamme jatkossa järjestelmästä helposti ulos esimerkiksi valtakunnallista vertailutietoa, mikä on aiemmin vaatinut paljon manuaalista työtä tai ollut käytännössä mahdotonta, kertoo hallituksen puheenjohtaja Pekka Tsupari Suomen Uusyrityskeskukset ry:stä.

Yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän ottaa aluksi käyttöönsä noin kaksikymmentä eli kaksi kolmasosaa uusyrityskeskuksista ensi kevään aikana. Jo useita vuosia kaavaillun projektin toimittajaksi valittiin viime kesänä Pinja.

Aloittaville yrityksille muistutuksia

– Etsimme yhdessä ratkaisua siihen, miten voisimme nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla sekä helpottaa yritysneuvojien työtä että auttaa löytämään mikroyrityksiä kasvupolulle. Pilvipalvelussa yritysneuvojat voivat esimerkiksi jakaa asiakkuuksia keskenään, mikä mahdollistaa paremman palvelun yrityksille, kertoo toimitusjohtaja Olli Porkholm.

Yhteistä järjestelmää on kehitetty ja tullaan jatkokehittämään yritysneuvojilta saadun palautteen pohjalta.

– Toiveena on, että myös yritykset pääsisivät jatkossa yhteiskäytön piiriin eli järjestelmä toimisi neuvojien, yritysten ja muiden osapuolten yhteisenä työpöytänä. Yritykset voisivat esimerkiksi täyttää tietonsa suoraan järjestelmään ennen asiakaskäyntiä, projektipäällikkö Tommi Särkkä sanoo.

Sen lisäksi, että yritysneuvojat saavat uuden työkalun, automaation avulla on tarkoitus siirtää painopistettä yritysten ennakoivaan neuvontaan. Jo jonkin aikaa toimineille, mutta vielä alkuvaiheessa oleville yrityksille tullaan Pekka Tsuparin mukaan lähettämään automaattisia muistutuksia ja kutsuja tapaamisiin tai tekemään taustakartoituksia. Näin pystytään entistä paremmin löytämään potentiaaliset kasvuyritykset ja toisaalta välttämään ongelmat ajoissa.

– Pienillä mikroyrityksillä on tutkitusti iso merkitys Suomen talouskasvulle. Uudistuksella emme tavoittele start-up-yrityksiä, joille on muutenkin tarjolla palveluja, vaan meidän kauttamme syntyy vuosittain tuhansia perusyrityksiä ja monet niistäkin menestyvät. Järjestelmän avulla pystymme haarukoimaan tällaiset yritykset ja auttamaan ne kasvuun ohjaamalla yrityksiä kehittämään esimerkiksi markkinointiaan asiantuntijan avulla. Olemme havainneet, että tällaista ei ole isossa mittakaavassa tehty, Tsupari sanoo.

Hänen mukaansa Pinjan järjestelmän avulla luodaan rajapintoja myös eri viranomaisten kesken.

– Jatkossa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen tietokantoja automaattisesti. Tähän asti tietoja on kyselty eri tahoilta ja yhdistelty manuaalisesti. Rajapintoja automatisoidaan siellä, missä se on mahdollista. Pyrimme jatkossa kehittämään järjestelmän ominaisuuksia kaikkien uusyrityskeskusten hyödynnettäväksi, mikä ei aiemmin ole ollut mahdollista, Pekka Tsupari toteaa.

Lisätietoja

Pekka Tsupari
Toimitusjohtaja, Suomen Uusyrityskeskukset ry
+358 40 570 2021
pekka.tsupari@ytl.fi

Janne Hakala-Ranta
+358 10 3472 711
janne.hakala-ranta@pinja.com


Suomen Uusyrityskeskukset ry (SUK) on yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoimintajärjestö, joka perustettiin vuonna 1989 elinkeinoelämän toimesta. Yhdistyksen perustajatahot ja taustayhteisöt edustavat laajasti koko yhteiskuntaa, mutta toiminta on elinkeinoelämävetoista. Yhdistyksen jäseninä ovat eri puolille Suomea perustetut 32 alueellista Uusyrityskeskusta, ja niillä on yli 83 palvelupistettä sekä lukuiset yritykset, yhteisöt ja asiantuntijat, jotka haluavat olla mukana auttamassa alkuun menestyviä yrityksiä.