DigiFinland

DigiFinland Oy edistää Suomessa sote- ja pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT-yhteensopivuutta. Yhteistyössä Pinjan kanssa DigiFinland muun muassa kehittää digitaalisia palveluita, joilla tuetaan ja tehostetaan terveydenhuoltoalan ammattilaisten työtä.

Yhteistyöstä lyhyesti

Projekti käynnistyi

DigiFinland valitsi Pinjan kesällä 2021 Päivystysapu 116117:n digitaalisten palvelujen tuotekehityskumppaniksi toteuttamaan kiireellisen hoidon perusteiden ohjekirjaston teknistä toteutusta, Hoidonperusteet.fi-palvelua. Projekti käynnistettiin elokuussa 2021. DigiFinland ja Pinja tekevät yhteistyötä myös muissa projekteissa, muun muassa Omaolo-palveluun ja data-analytiikkaan liittyen.

Hoidonperusteet.fi-verkkopalvelun kehittäminen ja käyttöönotto

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu, avoin ja maksuton Hoidonperusteet.fi-verkkopalvelu julkaistiin käyttöön joulukuussa 2021. Palvelu toi kansalliset kiireellisen hoidon perusteet terveydenhuollon ammattilaisten saataville helppokäyttöisessä muodossa. Palvelu tukee terveydenhuollon ammattilaista hoidontarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa asukkaan ilmoittamien oireiden pohjalta.

Kohti laajempaa palvelua

Hoidonperusteet.fi-verkkopalvelun kehittäminen ja laajentaminen jatkuu vuonna 2022. Palvelun seuraava versio mahdollistaa muun muassa alueellisten hoitopaikkojen ja -käytänteiden lisäämisen osaksi digitaalista palvelua. Kehitystyötä tehdään jatkossakin yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketieteellisen sisällön asiantuntijapaneeleiden kanssa, käytännön tarpeita kuunnellen.

Projektin haastavasta aikataulusta huolimatta tavoitteet toteutuivat erinomaisesti. Käyttäjäpalautettakin on jo saatu, ja on ollut hienoa kuulla, että palvelu on koettu helpoksi ja intuitiiviseksi käyttää. -- Odotuksemme Pinjan suhteen ovat täyttyneet.

Kati Mansikkaniemi, Asiantuntija, Päivystysapu 116117

Helppokäyttöisyys ja saavutettavuus edellä

DigiFinlandin ja Pinjan yhteistyön alkaessa elokuussa 2021 tavoitteena oli rakentaa terveydenhuollon ammattilaisille helppokäyttöinen ja saavutettava Hoidonperusteet.fi-palvelu, ja avata se käyttöön vielä loppuvuoden aikana. Palvelun oirekortteihin perustuvilla materiaaleilla sekä linkityksillä ulkoisiin tietolähteisiin haluttiin auttaa ammattilaista arvioimaan kätevästi ja yksiselitteisesti asukkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä. Yksi projektin tavoitteista oli myös yhdenmukaistaa käytäntöjä valtakunnallisella tasolla.

– Tavoitteenamme oli tuottaa laadukas ja kansallisesti yhdenvertainen ohjeisto, jonka avulla asukas saa saman ohjauksen riippumatta siitä, missä päin Suomea hän asuu. Järjestelmä ei itsessään tee päättelyä vaan tukee ammattilaisia päätöksenteossa. Palvelun on siksikin tärkeää olla helppokäyttöinen ja tarjota kattavat tiedot yhdessä paikassa, kertoo projektipäällikkö, DigiFinlandin asiantuntija Kati Mansikkaniemi.

Lähtötilanne projektissa oli se, että verkkopalvelussa julkaistavat materiaalit olivat saatavilla PDF-tiedostoina, mutta järjestelmäkehitys ja tekninen toteutus oli aloitettava puhtaalta pöydältä. Keskeisenä tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen, saavutettava ja tietoturvallinen ratkaisu, jonka suorituskyky riittäisi samanaikaisten käyttäjien suureen lukumäärään ja joka myös skaalautuisi tulevaisuuden tarpeisiin.

– Projektin haastavasta aikataulusta huolimatta tavoitteet toteutuivat erinomaisesti. Käyttäjäpalautettakin on jo saatu, ja on ollut hienoa kuulla, että palvelu on koettu helpoksi ja intuitiiviseksi käyttää. Hoidonperusteet.fi on ammattilaisten pitkään toivoma ja odottama palvelu, ja kehitystyömme ytimessä ovatkin nimenomaan todellisten käyttäjien tarpeet ja toiveet, Mansikkaniemi kertoo.

Yhteinen kieli ja järjestelmällisyys kantavat etäprojekteissa

DigiFinlandin koordinoimiin kokonaisuuksiin kuuluvat muun muassa Omaolo-palvelu, hyvinvointialueiden tietojohtamisen kehittämiseen tähtäävä Virta-hanke sekä Päivystysapu 116117 -palvelu.

Hoidonperusteet.fi-palvelun loppukäyttäjäkohderyhmä on kapea, mutta suurilukuinen. Lisäksi projektin haastavuutta lisäsi laitteiden ja käyttöjärjestelmien laaja kirjo. Projektin onnistunut toteutus määritetyssä aikataulussa vaati koko projektiorganisaatiolta ammattimaista otetta ja järjestelmällisyyttä. Heti projektin aluksi sovittiin yhteiset toimintatavat, käytännöt ja katselmointipisteet, joiden avulla yhteistyö eteni saumattomasti ja maaliin päästiin aikataulun mukaisesti.

– Odotuksemme Pinjan suhteen ovat täyttyneet. Olemme seuranneet ilolla, kuinka järjestelmällistä ja johdettua pinjalaisten työnteko on. He ovat ammattimaisia ja itseohjautuvia. Tiimin eri jäsenet ovat nousseet projektin mittaan vuorotellen positiivisesti esiin ja he täydentävät hienosti toisiaan. Perehtyneisyys paistaa läpi, Mansikkaniemi sanoo.

Verkkopalvelun kehittäminen toteutettiin lopulta kokonaisuudessaan etäyhteyksien välityksellä, vaikka kasvokkaisiakin tapaamisia ehdittiin välillä suunnitella.

– Meillä on ollut koko ajan hyvä yhteishenki ja vahva keskusteluyhteys – myös vaikeissa asioissa. Yhteistyö on toiminut heti alusta alkaen, ja se on ajan mittaan vain parantunut.

Hoidonperusteet.fi-verkkopalvelun kehittäminen jatkuu vuonna 2022, ja palvelusta julkaistaan laajempi, päivitetty versio vaiheistetusti kesäkuuhun 2022 mennessä.

DigiFinland pähkinänkuoressa

97 % Suomalaisista on Päivystysapu 116117 -palvelun piirissä

30 Paikkakunnalla työskentelee DigiFinlandin henkilöstöä

2020 Aloitti toimintansa DigiFinland-nimellä

Tutustu menestystarinan palveluihin

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Kuuntelevaa, näkemyksellistä ja asiakaskeskeistä ohjelmistokehityskumppanuutta.

Asiakkaidemme kokemuksia

Prima Power

Prima Power valjasti kehittämisen ja innovoinnin tueksi Pinjan IoT-ratkaisut ja asiantuntijapalvelut

Sähköteknisen Kaupan Liitto

Sähköteknisen Kaupan Liitto toimii sähköteknisen kaupan alan kilpailukyvyn edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Lisäksi STK edustaa Suomessa kansainvälistä rakentamisen tuotteiden teknisten…

HUS

HUSin ja Pinjan integraatiopalveluihin liittyvä yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja Pinjasta tuli HUSin integraatiotoimittaja transitioprojektin päätteeksi saman vuoden joulukuussa. Nyt…

Kuntien Tiera

Yhteistyön keskeisin tavoite oli PSOP-järjestelmän kokonaisuudistus. Kumppanuus Pinjan kanssa on tuonut toimintaan toivottua ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä