HUS

HUSin ja Pinjan integraatiopalveluihin liittyvä yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja Pinjasta tuli HUSin integraatiotoimittaja transitioprojektin päätteeksi saman vuoden joulukuussa. Nyt Pinja ylläpitää HUSin käyttämää HealthShare Health Connect -integraatioalustaa, tuottaa siihen liittyvät Service Desk -palvelut ja myös jatkokehittää integraatioratkaisua yhdessä HUS Tietohallinnon ja alustatoimittaja InterSystemsin kanssa.

Yhteistyöstä lyhyesti

HUSilla ja Pinjalla on takanaan jo vuosien yhteistyö

HUS ja Pinja olivat tehneet yhteistyötä usealla eri digitalisaation ja tietohallinnon saralla jo ennen kuin Pinjasta tuli myös HUSin integraatiotoimittaja. Yhteistyössä on aiemmin kehitetty muun muassa Euroopan suurimpiin kuuluva tietovarastoratkaisu sekä raportointiratkaisuja, jotka vastaavat suoraan hoitotyön ammattilaisten tarpeisiin.

Uusi integraatiotoimittaja tarttui puikkoihin ripeässä transitioprojektissa

HUS valitsi Pinjan integraatiopalveluntarjoajakseen alkuvuonna 2022. Transitioprojekti toteutettiin nopealla aikataululla yhtäaikaisesti palveluntarjoajan vaihdoksen kanssa. Siirtymä eteni ja valmistui tavoiteaikataulussa touko–marraskuussa 2022.

Integraatioalustan jatkuvat ylläpito-, valvonta- ja jatkokehityspalvelut

Pinja tarjoaa HUSille nyt myös integraatioalustan jatkuvan ylläpidon, valvonnan ja jatkokehityspalvelut. Tärkeä osa asiakaslähtöistä palvelua on se, että kaikki aiheeseen liittyvät yhteydenotot on keskitetty yhteen ja samaan Service Deskiin.

Ratkaisevia tekijöitä aikataulun onnistumisessa olivat mielestäni ne, että kumpikin osapuoli keskittyi aidosti projektiin ja että käytössä oli riittävät ja osaavat resurssit. Pinja on ottanut hyvin haltuun uuden kokonaisuuden ja osoittanut hyvää reagointikykyä.

Miika Nevalainen, kehittämispäällikkö, HUS Tietohallinto

Integraatiotoimittaja vastaa ylläpidosta, valvonnasta ja jatkokehityksestä

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija HUS vastaa paitsi Uudenmaan alueen erikoissairaanhoidon järjestämisestä myös valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien keskitetystä hoidosta. HUSin erityisvastuualueella asuu 2,2 miljoonaa asukasta ja se työllistää 27 000 henkilöä. HUSin hoitotyön ammattilaiset hoitavat vuosittain lähes 700 000 potilasta.

HUSin tietojärjestelmien ylläpidosta vastaa HUS Tietohallinto. Hallittavassa kokonaisuudessa keskeisiä järjestelmiä ovat potilastietojärjestelmät, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä tukipalveluyksiköiden järjestelmät. Keväällä 2022 HUS Tietohallinto ja Pinja aloittivat yhteisen transitioprojektin, jossa HUSin integraatiopalvelujen ylläpito, valvonta ja jatkokehitys siirrettiin Pinjalle.

Projektissa paitsi määriteltiin ja toteutettiin itse transitio myös täydennettiin ja päivitettiin dokumentaatiota sekä otettiin käyttöön automaattivalvonta ja Service Desk -palvelu. Integraatioyhteistyön alussa tavoitteena oli hoitaa siirtymä sujuvasti ja nopeasti edelliseltä palveluntarjoajalta Pinjalle, ja sen jälkeen varmistaa HUSille luotettavat ylläpitopalvelut sekä Service Desk -palvelujen hyvä saatavuus ja laadukas jatkokehitys myös pitkälle tulevaisuuteen.

– Integraatiopalvelut olivat meillä aiemmin osa isompaa palvelukokonaisuutta, mutta päätimme eriyttää ne omaksi kokonaisuudekseen. Pinjan valintaan kumppaniksemme vaikutti muun muassa aiempi yhteistyömme heidän kanssaan. Arvostamme myös sitä, että Pinjan tekniset asiantuntijat pystyvät tuottamaan toimialamme kriittiset integraatiopalvelut Suomesta käsin, kertoo HUS Tietohallinnon Integraatiot ja koodistopalvelut -yksikköä vetävä kehittämispäällikkö Miika Nevalainen.

Siirtymälle asetettiin tiivis tavoiteaikataulu, joka myös toteutui. Oman haasteensa projektiin toivat sen mittaluokka ja vaativuus: HUSilla on tuotannossa yli 500 integraatiota, joista suurin osa liittyy potilastietojärjestelmiin. Sanomaliikenteen volyymissa puhutaan kuukausitasolla useista miljoonista viesteistä.

– Transitioprojektissa oli nopea aikataulu, mutta kaikki sujui erittäin hyvin ja olemme olleet yhteistyöhön tyytyväisiä. Ratkaisevia tekijöitä aikataulun onnistumisessa olivat mielestäni ne, että kumpikin osapuoli keskittyi aidosti projektiin ja että käytössä oli riittävät ja osaavat resurssit. Pinja on ottanut hyvin haltuun uuden kokonaisuuden ja osoittanut hyvää reagointikykyä. Arvostamme myös sitä, että pinjalaiset ovat kouluttautunut lisää omatoimisesti, Nevalainen toteaa.

Pinjan integraatioammattilaiset osallistuivat muun muassa integraatioalustatoimittaja InterSystemsin järjestämään HealthShare-koulutukseen. Sote-alan digitalisaation ja yhteensopivuuden edistämiseen Pinja osallistuu osaltaan myös HL7 Finland ry:n jäsenenä. Yhdistys tarjoaa yhteisen kohtaamispaikan terveystietojen käyttäjille, järjestelmätoimittajille ja viranomaisille.

Toimivat integraatiot edesauttavat toimivaa hoitotyötä

Integraatiopalvelujen merkitys liittyy sote-alalla pohjimmiltaan siihen, että niiden avulla varmistetaan sujuva tiedonkulku. Toimivat integraatiot mahdollistavat toimivat prosessit ja sitä myöten myös toimivan tiedonkulun ja hoitotyön. Niin HUSin kuin myös hiljattain toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden integraatioratkaisuja koskevat samat, tinkimättömät vaatimukset: niiden tehtävänä on varmistaa nopea ja katkeamaton viestiliikenne. Ratkaisun on lisäksi oltava skaalautuva ja silti mahdollisimman yksinkertainen.

HUSin ja Pinjan kumppanuudessa molempien osapuolten perimmäinen päämäärä ja kirkkain johtotähti on ollut yhteinen: hoitotyön tukeminen ja helpottaminen.

– Suurin osa integraatioistamme koskee nimenomaan potilastietojärjestelmiä, joten tiedonkulun on siksikin oltava luotettavaa, nopeaa ja tietoturvallista, Miika Nevalainen toteaa.

Tärkeä osapuoli kumppanuudessa on ollut myös HUSin käyttämän HealthShare Health Connect -integraatioalustan toimittaja InterSystems, joka on sote-alan integraatioteknologiassa globaali markkinajohtaja. Yrityksen kehittämiä ratkaisuja on käytössä lähes kaikissa maissa, joissa ylipäätään käytetään potilastietojärjestelmiä.

Kolmikantainen yhteistyö HUSin, Pinjan ja InterSystemsin välillä on toiminut kaikkien osapuolten mielestä sujuvasti. Tätä on osaltaan helpottanut selkeä työnjako: HUS Tietohallinto tilaajana, InterSystems integraatioalustan toimittajana ja Pinja integraatiopalvelujen tarjoajana.

– Me InterSystemsillä myymme ainoastaan ohjelmistotuotteita, emme palvelua. Siksikään eturistiriitoja ei pääse syntymään. Ajattelemme oman menestyksemme riippuvan myös kumppaniemme menestyksestä, joten esimerkiksi tässä tapauksessa yhteinen tavoitteemme on, että loppuasiakas eli HUS on tyytyväinen, toteaa InterSystemsin myynti-insinööri Anssi Kauppi.

– Tärkeitä tekijöitä sujuvassa yhteistyössä ovat olleet muun muassa avoin vuorovaikutus ja se, että asioita nostetaan esiin matalalla kynnyksellä. Taustalla ovat lisäksi olleet riittävä resursointi, säännölliset palaverit ja nopea reagointi, kertoo Pinjan puolelta HUSin integraatiopalvelujen kokonaisuudesta vastaava Matti Hiitola.

– Yhteistyö Pinjan ja InterSystemsin kanssa on sujunut kaikkiaan mutkattomasti. Transition jälkeen elämme nyt staattisempaa vaihetta, mutta toki kehitämme edelleen toimintamallia. Seuraavia jatkokehitystarpeita nousee tekemästämme FHIR FIRST -linjauksesta, eli pyrimme tekemään jatkossa integraatioita yhä enemmän FHIR-teknologiaa hyödyntäen. Myös tässä työssä tulee Pinja varmasti olemaan vahvasti mukana, HUSin Miika Nevalainen toteaa.

HUS Tietohallinto pähkinänkuoressa

7 000 potilastietojärjestelmien yhtäaikaista käyttäjää

1 400 hallinnoitavaa sovellusta

500+ integraatiota

Tutustu menestystarinan palveluihin

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Me Pinjalla tarjoamme ohjelmistokehityskumppanuuden, jolla varmistamme digitaaliset ratkaisut asiakkaidenne tarpeiden mukaisiksi. Pinjan omistautuneet tekijät kehittävät, koodaavat ja välittävät. Avoin ja asiantunteva yhteistyö ja asiakaskeskeisyys johtavat digitaalisiin ratkaisuihin, joita sinun asiakkaasi arjessaan arvostavat.

Integraatiopalvelut

Yhdistämällä tietoja järjestelmien välillä tehostat yrityksesi prosesseja ja lisäät tuottavuutta.

Terveys- ja hyvinvointiteknologia

Valitse kumppani, joka välittää lopputuloksesta. Oletpa sitten tuotekehityksen veturi tai sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja, tarjoamme sinulle asiantuntijanäkemyksen ratkaisulle, mutta parhaassa tapauksessa pitkäaikaisen strategisen partnerin ja ystävän.

Asiakkaidemme kokemuksia

Prima Power

Prima Power valjasti kehittämisen ja innovoinnin tueksi Pinjan IoT-ratkaisut ja asiantuntijapalvelut

Sähköteknisen Kaupan Liitto

Sähköteknisen Kaupan Liitto toimii sähköteknisen kaupan alan kilpailukyvyn edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Lisäksi STK edustaa Suomessa kansainvälistä rakentamisen tuotteiden teknisten…

DigiFinland

DigiFinland Oy edistää Suomessa sote- ja pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT-yhteensopivuutta. Yhteistyössä Pinjan kanssa DigiFinland muun muassa kehittää digitaalisia…

Kuntien Tiera

Yhteistyön keskeisin tavoite oli PSOP-järjestelmän kokonaisuudistus. Kumppanuus Pinjan kanssa on tuonut toimintaan toivottua ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä.

Evondos

Suunnittelimme Pinjan kanssa Evondos® -lääkeannostelun palvelujärjestelmän, jossa lääkehoidon virheiden määrä saatiin radikaalisti pienemmäksi.

Dekati

Pinja rakensi Dekati Oy:lle portaalin, joka helpottaa jälleenmyyjäverkoston hallintaa ja viestintää myyjien kanssa.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä